Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5027
Mărime: 42.77KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Ariton Doinita
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Master: Management financiar public şi privat

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I Notiuni introductive in expertiza contabila 5

1.1. Conceptul de expertiza contabila 5

Capitolul II Raportul de expertiza contabila 8

2.1. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 9

2.2 Conditii de redactare a raportului de expertiza contabila 10

2.3. Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila 11

2.4. Valorificarea raportului de expertiza contabila 12

Capitolul III Studiu de caz Raport de expertiza contabila si extrajudiciara 14

Capitolul I Introducere 14

Capitolul II Desfasurarea expertizei 15

2.1. Premisele efectuarii expertizei 15

2.2. Documentarie si bibliografie 17

2.3. Date de identificare a creditorilor 19

2.4. Temeiul si natura creantelor 19

Capitolul III: Concluzii 20

Bibliografie 22

Extras din document

Introducere

Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

Misiunea de expertiză contabilă are ca finalitate un raport scris, întocmit în conformitate cu cerinţele reglementărilor speciale şi profesionale.

Scopul elaborării raportului de expertiză contabilă judiciară este de a exprima opiniile expertului contabil cu privire la obiectivele dispuse de organul de cercetare, pe baza documentelor probante administrate de către părţi.

Destinatarii Raportului de expertiză contabilă judiciară sunt organele abilitate şi părţile având calitate procesuală, aceştia hotărând asupra difuzării lui. Raportul de expertiză contabilă judiciară nu are caracter public.

Capitolul I: Notiuni introductive in expertiza contabila

1.1. Conceptul de expertiza contabila

Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist care are calitatea de expert intr-un anumit domeniu pentru a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu.

Expertiza înseamnă a încerca, a dovedi şi constituie un mijloc de probă.

Expertiza contabilă poate fi specializată pe mai multe domenii sau ramuri, aşa cum ar fi:

- Comercială

- Bugetară

- Operaţiuni valutare

- Industrie

- Agricultură

- Construcţii

- Activitate bancară

- Comerţ exterior

- Asociaţii de proprietari

Definiţie

Prin expertiză contabilă se înţelege misiunea dată unui expert contabil de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic cu scopul de a furniza părţilor interesate, datele necesare sau de a procura justiţiei informaţiile pentru a se pronunţa în cunoştinţă de cauză asupra unui proces sau a unei contestaţii de care a fost sesizată. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta tehnica si contabila anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara.

Trăsăturile expertizei contabile

Ca activitate specializată in domeniul contabilitatii expertiza contabilă se caracterizează prin următoarele trăsături:

• Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situaţii de natura economico – financiare, gestionară şi patrimonială

Preview document

Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 1
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 2
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 3
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 4
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 5
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 6
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 7
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 8
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 9
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 10
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 11
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 12
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 13
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 14
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 15
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 16
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 17
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 18
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 19
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 20
Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare.doc

Alții au mai descărcat și

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Concepte si Teorii de Evaluare in Afaceri - Raport de Evaluare a SNTFC CFR Calatori SA

RAPORT DE EVALUARE S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. 1.Client (Beneficiar) S.N.T.F.C. CĂLĂTORI S.A. 2.Executant S.C. DELTA CONSULTING S.R.L.,...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Expertiza Financiara - Contabila

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Ai nevoie de altceva?

''