Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5027
Mărime: 42.77KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Costache
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Ariton Doinita
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Master: Management financiar public şi privat

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I Notiuni introductive in expertiza contabila 5
 3. 1.1. Conceptul de expertiza contabila 5
 4. Capitolul II Raportul de expertiza contabila 8
 5. 2.1. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 9
 6. 2.2 Conditii de redactare a raportului de expertiza contabila 10
 7. 2.3. Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila 11
 8. 2.4. Valorificarea raportului de expertiza contabila 12
 9. Capitolul III Studiu de caz Raport de expertiza contabila si extrajudiciara 14
 10. Capitolul I Introducere 14
 11. Capitolul II Desfasurarea expertizei 15
 12. 2.1. Premisele efectuarii expertizei 15
 13. 2.2. Documentarie si bibliografie 17
 14. 2.3. Date de identificare a creditorilor 19
 15. 2.4. Temeiul si natura creantelor 19
 16. Capitolul III: Concluzii 20
 17. Bibliografie 22

Extras din referat

Introducere

Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea.

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

Misiunea de expertiză contabilă are ca finalitate un raport scris, întocmit în conformitate cu cerinţele reglementărilor speciale şi profesionale.

Scopul elaborării raportului de expertiză contabilă judiciară este de a exprima opiniile expertului contabil cu privire la obiectivele dispuse de organul de cercetare, pe baza documentelor probante administrate de către părţi.

Destinatarii Raportului de expertiză contabilă judiciară sunt organele abilitate şi părţile având calitate procesuală, aceştia hotărând asupra difuzării lui. Raportul de expertiză contabilă judiciară nu are caracter public.

Capitolul I: Notiuni introductive in expertiza contabila

1.1. Conceptul de expertiza contabila

Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist care are calitatea de expert intr-un anumit domeniu pentru a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu.

Expertiza înseamnă a încerca, a dovedi şi constituie un mijloc de probă.

Expertiza contabilă poate fi specializată pe mai multe domenii sau ramuri, aşa cum ar fi:

- Comercială

- Bugetară

- Operaţiuni valutare

- Industrie

- Agricultură

- Construcţii

- Activitate bancară

- Comerţ exterior

- Asociaţii de proprietari

Definiţie

Prin expertiză contabilă se înţelege misiunea dată unui expert contabil de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic cu scopul de a furniza părţilor interesate, datele necesare sau de a procura justiţiei informaţiile pentru a se pronunţa în cunoştinţă de cauză asupra unui proces sau a unei contestaţii de care a fost sesizată. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta tehnica si contabila anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara.

Trăsăturile expertizei contabile

Ca activitate specializată in domeniul contabilitatii expertiza contabilă se caracterizează prin următoarele trăsături:

• Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situaţii de natura economico – financiare, gestionară şi patrimonială

Preview document

Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 1
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 2
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 3
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 4
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 5
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 6
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 7
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 8
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 9
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 10
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 11
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 12
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 13
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 14
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 15
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 16
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 17
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 18
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 19
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 20
Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Evaluarea și gestiunea stocurilor de marfă la SC Suma Sport SRL

Prezentul proiect urmăreşte analiza contabilă a stocurilor în cadrul unei societăţi comerciale din România. Am ales să tratez această temă...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Expertiza Contabilă

Expertiza contabilă – numirea expertului – efectuarea expertizei – raportul de expertiza contabilă – valorificarea expertizei – onorariul...

Control și Audit Financiar

1. Controlul este constructiv si proiectiv intrucat: - are o relatie directa cu actiunea prospectiva vizand imbunatatirea activ ec si soc viitoare...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Ai nevoie de altceva?