Adevarul in Contabilitate

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Adevarul in Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionascu Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Rezumat: Informaţiile financiare sunt utile în procesul de decizie pentru partenerii companiei după cum acestea îndeplinesc anumite calităţi. Caracteristicile calitative reprezintă atributele care stabilesc utilitatea informaţiilor oferite de situaţiile financiare. Cadrele general al Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) a identificat caracteristicile următoare: inteligibilitatea, pertinenţa, fiabilitatea, comparabilitatea informaţiilor financiare. Utilitatea economiei şi a informaţiilor financiare este o combinaţie de foregoings caracteristicile calitative şi o generează satisfacţie mai mult pentru utilizatorii săi. Calitatea informaţiilor oferite de situaţiile financiare să conducă la imagine fidelă şi corectă. Cadrele general al IASB nu foloseşte noţiunea de imagine fidelă şi corectă, dar indica situaţiile financiare trebuie să reprezintă o vedere reale şi corecte sau trustily prezintă poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare. Conceptul de imagine fidelă şi corectă este reglementată prin patrulea

Ultimele decenii de dezvoltare a economiei în lume sunt caracterizate de o accelerare a internaţionalizării pieţelor de capital şi comerţ. Directiva a Uniunii Europene şi una de prezentare justă prin IAS 1. Indiferent de modul în care este numit acest concept - imagine fidelă sau prezentarea fidela - vrea să obţină adevăratul în contabilitate. Rezumat: Informaţiile Financiare pacta sunt utile version procesul decizional al partenerilor întreprinderii version masura în îngrijire satisfăcătoare acestea anumite calităţi. Caracteristicile calitative reprezintă atributele de îngrijire Determina utilitatea informaţiilor oferite de situaţiile Financiare. Cadrul general al Consiliului for Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) enumeră următoarele Caracteristici: inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea si comparabilitatea informaţiilor Financiare. Utilitatea informaţiilor economico-Financiare reprezintă o mixtură o caracteristicilor calitative menţionate Si generează ONU plus de satisfacţie for CEI CE le folosesc. De calitatea informaţiilor furnizate de situaţiile Financiare depinde obţinerea imaginii Fidele asupra activităţii oricărei întreprinderi. Cadrul general al IASB Nu abordează noţiunea version mod direct de imagine fidelă, menţionând faptul ca situaţiile Financiare trebuie sa Redea o imagina reala si corectă Sau sa prezinte Fidel situaţia Financiară, Performanta Si modificările poziţiei Financiare. Conceptul de imagine fidelă Este reglementat principiile Directive a IV-a EUROPENE una Uniunii, IAR cel de Prezentare fidelă principiilor IAS 1. Indiferent de modul în Este denumit de îngrijire Interkultureller Austausch www.grenzenlos.or.at concept - imaginati Sau fidelă Prezentare fidelă - el vizează obţinerea adevărului version contabilitate.

tot mai mare grad de globalizare a pieţelor de capital impune utilizarea la nivel mondial a unei limbi unice de raportare financiară, astfel încât sistemul economic mondial ar putea beneficia de informaţii contabile credibile şi transparente. Obiectivul situaţiilor financiare este de a oferi informaţii cu privire la poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare. Această informaţie este utilă pentru o paletă largă de utilizatori, pentru a motiva deciziile lor economice. Cerinţele pentru informaţiile financiare calitative a apărut în Statele Unite ale Americii după economic, financiar, criza şi bursa de valori în 1929, când investitorii au avut informaţii insuficiente (Ştefănescu, 2005). Primul pas în această direcţie a fost crearea de norme financiare, impuse societăţilor care a emis titluri de valoare negociabile, iar mai târziu FASB - Financial Accounting Standards Board a emis norma de contabilitate SFAC 2 "caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile". MATERIAL ŞI METODĂ Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informaţiilor furnizate de situaţiile financiare. Colectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor în bilanţ sunt conduse de un set de norme, regulamente şi proceduri. La nivel internaţional, există coexistă două fluxuri de contabilitate dominante sau sisteme care au influenţat direct crearea şi prezentarea situaţiilor financiare. Acestea sunt:

- sistemul contabil continental;

- sistemul de contabilitate anglo-saxone.

În ceea ce priveşte abordările celor două culturi contabile, există diferenţe importante şi multiple, care a condus la iniţierea proceselor de echilibrare şi lacunele. Una dintre diferenţele cele mai semnificative care au apărut între două fluxuri ceea ce priveşte conceptul de imagine fidelă. În timp ce în sistemul de contabilitate anglo-saxon imaginea fidelă este principiul suprem, abordarea continental consideră că obiectivul fundamental al contabilităţii financiare. REZULTATE ŞI DISCUŢII cadrul general al International Accounting Standards Board - IASB menţionează următoarele caracteristici: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, şi comparabilitate a informaţiilor financiare. Inteligibilitatea înseamnă că informaţiile financiare trebuie să fie uşor de înţeles de către utilizatorii situaţiilor financiare. Nu toate informaţiile sunt accesibile pentru orice categorie de utilizator. Pentru această cerinţă să fie îndeplinită, utilizatorii ar trebui să aibă cunoştinţe suficiente cu privire la procesul de afaceri şi a activităţilor economice, de a stăpâni noţiuni de contabilitate, şi să aibă dorinţa de a studia informaţiile prezentate. Aceasta nu înseamnă că informaţiile cu un grad mai ridicat de complexitate nu trebuie să fie exprimate în situaţiile financiare.

Relevanţa se referă la capacitatea de informaţii financiare de a influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-le evalueze trecut, prezent şi viitor

evenimente, confirmând sau corectarea evaluărilor anterioare. Acest lucru permite o estimare a capacităţii companiei de a profita de oportunităţile şi de a reacţiona imediat la situaţii nefavorabile, precum şi pentru o predictie a poziţiei financiare şi performanţei viitoare a companiei. Prin urmare, relevanţa informaţiilor are două roluri: de a prezice şi pentru a confirma. Rolul previziune presupune că nivelul actual şi structura activelor au o valoare pentru utilizatori atunci când acesta din urmă încerca să se prevadă capacitatea companiei de a profita de oportunităţi şi de a reacţiona la situaţii nefavorabile. Rolul confirmare presupune că această informaţie este menit să confirme previziunile anterioare (de exemplu: modul în care compania poate fi structurate, sau rezultatul activităţilor planificate). Informaţiile privind poziţia financiară sau performanţele precedente sunt frecvent folosite ca bază pentru estimarea poziţiei financiare viitoare şi performanţelor, precum şi alte probleme de interes direct pentru utilizatori, cum ar fi: pentru plata dividendelor şi a salariilor, variaţiile de preţ de certificate, precum şi capacitatea companiei de a-şi îndeplini obligaţiile datorate. Din acest punct de vedere, "standardele de contabilitate au rolul de a asigura relevanţa informaţiilor contabile furnizate de situaţiile financiare pentru deciziile investitorilor şi ale altor utilizatori. De exemplu, creditorii utiliza informaţiile financiare pentru a evalua capacitatea companiei de a-şi îndeplini obligaţiile viitoare. Informaţii despre trecutul este adesea util de a creditorilor pentru estimarea datorii viitoare de numerar, precum şi veniturile în numerar. Informaţiile raportate cu privire la datoriile curente şi pe termen lung, precum şi surse specifice, pot fi folosite pentru a calcula ratele financiară a societăţii şi ponderea activelor societăţii finanţate din datorii "(Dycman, 1995).. Credibilitatea înseamnă că informaţiile prezentate nu includ erori semnificative, şi că nu este subiectivă, astfel încât utilizatorii pot fi siguri că acesta reprezintă corect ceea ce este menit să reprezinte sau ceea ce este rezonabil de aşteptat să reprezinte. Pentru a fi credibil, orice informaţie trebuie să ia în considerare: reprezentarea fidelă, prevalenţa substanţei asupra formei, neutralitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Adevarul in Contabilitate.docx