Analiza Activitatii de Productie si Comercializare

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Analiza Activitatii de Productie si Comercializare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
CONSIDERATII GENERALE 3
DELIMITARI CONCEPTUALE 4
PROBLEME DE BAZA ALE ANALIZEI ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE 6
Caracterizarea activitatii de productie si comercializare 7
Analiza indicatorilor valorici pe baza indicilor 7
Analiza raportului static dintre indicatorii valorici 8
Analiza raportului dinamic dintre indicatorii valorici 8
ANALIZA PRODUTIEI FIZICE 9
Analiza realizarii programului de fabricatie pe sortimente si pe total societate 9
Analiza structurii productiei 11
Analiza corelata a coeficientului de structura cu coeficientul de sortiment 11
ANALIZA CALITATII PRODUCTIEI SI A IMPLICATIILOR ECONOMICO FINANCIARE ALE ACESTEIA 13
Analiza calitatii la nivelul unui produs 14
Analiza calitatii la nivel de întreprindere 15
ANALIZA CIFREI DE AFACERI 16
Analiza evolutiei în timp a cifrei de afaceri 16
Analiza structurii cifrei de afaceri 17
Analiza factoriala a cifrei de afaceri 19
Reflectarea modificarii cifrei de afaceri în principalii indicatori economico-financiari 20
ANALIZA VALORII ADAUGATE 21
Metode de determinare a valorii adaugate 21
Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate 22
Analiza factoriala a valorii adaugate 23
Reflectarea modificarii valoriiadaugate în pricipalii indicatori economico-financiari 24
STUDIU DE CAZ 26
BIBILIOGRAFIE 32

Extras din document

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE

CONSIDERATII GENERALE:

Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea activitatii oricarui agent economic, calea de multiplicare a averii patrimoniale a societatii.

Activitatea economica a unei societati comerciale, a unei întreprinderi consta practic, în producerea de bunuri si servicii si comercializarea acestora în scopul obtinerii de profit. În cadrul activitatii de comercializare produsele întreprinderii sunt livrate catre alte unitati comerciale, care pot fi societati comerciale (întreprinderi) care folosesc produsele cumparate pentru consumul intermediar (productiv) sau ca elemente ale capitalului fix, sau unitatile economice cumparatoare pot apartine activitatii de comert cu ridicata (en gros), care, la rândul lor desfac produsele cumparate fie cu destinatia de consum intermediar (productiv) sau mijloace fixe, fie cu destinatia de consum final prin intermediul unitatiilor de comert cu amanuntul.

Pentru orice unitate economica, activitatea de productie si comercializare, sau activitatea de exploatare reprezinta obiectivul principal al activitatii economice, indiferent de forma de proprietate, deoarece, prin aceasta, se realizeaza bunurile si serviciile necesare satisfaceri nevoilor de consum productiv si consum final ale societatii. Orice activitate de exploatare, orice activitate de consum si comercializare este urmarea unei comenzi explicite, prin care se onoreaza cererea de produse si servicii.

Pe de alta parte, în contextul unei economii de piata concurentiale, unitatile economice, întreprinderile îsi desfatoara activitatea atât în cadrul unui singur domeniu de activitate (industrie, constructii – montaj, transporturi, agricultura, turism, comert, etc.), cât si în cadrul mai multor domenii de activitate. În vederea obtinerii unor rezultate economico-financiare cât mai bune, a eficientizarii activitatii lor, deci în vederea obtinerii unui profit cât mai mare, societatile comerciale (întreprinderile) desfasoara, de cele mai multe ori, o activitate polivalenta, unele mergând de la productia de bunuri propriu-zisa, pâna la desfacerea cu amanuntul a acestor bunuri. Multe din societatile comerciale, în special cele cu capital privat, desfasoara, concomitent, o activitate industriala, de constructii-montaj, de transporturi, agricola, s.a., în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare si deci, în vederea sporirii rentabilitatii lor. Dar, desigur ca sunt si multe întreprinderi care desfasoara o activitate de exploatare specifica unui singur domeniu de activitate (industriala, de constructii-montaj, agricola, de turism, comers cu ridicata, comert cu amanuntul, s.a.).

Rezulta ca, acolo unde este cazul, si volumul de activitate (productia si serviciile) al unei unitati economice poate sa fie diversificat, respectiv structurat pe principalele domenii de activitate în care activeaza acesta, iar în cazul domeniilor de activitate sa se realizeze structuri de activitati specifice fiecarui domeniu de activitate.

Deci, în cazul analizei statistice a activitatii de productie si comercializare, este oportun ca aceasta analiza sa fie abordata pe domenii de activitate, iar, în final, sa se efectueze o analiza de anasamblu, la nivelul societatii comerciale. De asemenea, analiza activitatii de productie si comercializare se poate adresa si acelor societati comerciale care îsi desfasoara activitatea de exploatare într-un singur domeniu de activitate (industrie, constructii-montaj, agricultura, turism, comert cu ridicata sau cu amanuntul, etc.).

Productia si serviciile executate în cadrul activitatii de exploatare desfasurata de o societate comerciala (întreprindere) pot fi exprimate, respectiv, în unitati fizice (unitati naturale sau natural-conventionale) si în unitati valorice. Deci, analiza volumului de activitate (productie si/sau comercializare) al unei unitati economice se efectueaza, respectiv, prin intermediul unor indicatori fizici si valorici.

DELIMITARI CONCEPTUALE:

Aprecierea valorica a activitatii de productie si comercializare se realizeaza, atât în faza de previziune cât si in cea de executie, cu ajutorul unui sistem de indicatori specifici. Printre acestia, seminificativi sunt:

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Activitatii de Productie si Comercializare.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE