Analiza Diagnostic a unei Societatii Comerciale - SC Belami Lugoj

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Diagnostic a unei Societatii Comerciale - SC Belami Lugoj.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 47 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. 1 PREZENTAREA ŞI STAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 3
1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII 3
1.2. DATE FINANCIARE 4
1.3. DIMENSIUNEA AFACERII 4
1.4. AMPLASAREA AFACERII 4
1.5. TENDINŢA AFACERII 4
1.6. EFICIENŢA ACTIVITĂŢII FIRMEI 5
1.7. DIAGNOSTIGRAMA STĂRII GENERALE A FIRMEI 5
CAP. 2 ANALIZA SITUAŢIEI JURIDICE 6
2.1. ACTE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 6
2.2. ACTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE 6
2.3. PROTECŢIA MEDIULUI 6
2.4. LEGALITATEA CONSTITUIRII SOCIETĂŢII 6
2.5. ASIGURAREA CONTRA RISCULUI 6
2.6. ACTE PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTULUI DE MUNCĂ 7
2.7. PORTOFOLIUL DE BREVETE ŞI LICENŢE 7
2.8. RESPECTAREA LEGISLAŢIEI FISCALE 7
2.9. SITUAŢIA ÎMPRUMUTURILOR 7
2.10. CONTACTE COMERCIALE 7
2.11. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI JURIDIC 7
CAP. 3 DIAGNOSTICUL UMAN 9
3.1. ASIGURAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL 9
3.2. STRUCTURA PERSONALULUI 10
3.3. CALIFICAREA PERSONALULUI 10
3.4. GRADUL DE UTILIZARE A TIMPULUI DE MUNCĂ 11
3.5. COMPORTAMENT, DISCIPLINĂ 12
3.6. COEFICIENTUL CIRCULAŢIEI TOTALE 12
3.7. ANALIZA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII 12
3.8. ANALIZA PROFITABILITĂŢII MUNCII 13
3.9. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI UMAN 13
CAP. 4 POTENŢIALUL TEHNIC ŞI TEHNOLOGIC 15
4.1. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 15
4.2. ASIGURAREA CU MIJLOACE DE MUNCĂ 15
4.3. FLEXIBILITATEA MIJLOACELOR FIXE 17
4.4. STRUCTURA PE CATEGORII DE UTILAJE 18
4.5. UTILIZAREA MIJLOACELOR DE MUNCĂ 18
4.6. EFICIENŢA UTILIZĂRII MIJLOACELOR FIXE 19
4.7. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI TEHNIC ŞI TEHNOLOGIC 20
CAP. 5 PIAŢA ŞI COMERCIALIZAREA 22
5.1. PIAŢA DE DESFACERE 22
5.1.1. DESCRIEREA PRODUSELOR 22
5.1.2. EVOLUŢIA VÂNZĂRILOR 22
5.1.3. STRUCTURA CIFREI DE AFACERI PE PRODUSE 23
5.1.4. POZIŢIA PE PIAŢĂ 23
5.1.5. CLIENŢII 23
5.1.6. CONCURENŢA 24
5.1.7. REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE 24
5.1.8. ACTIVITATEA DE MARKETING 24
5.1.9. TENDINŢELE PIEŢEI DE DESFACERE 25
5.1.10. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI COMERCIAL 25
5.2. PIAŢA DE APROVIZIONARE (INTERNĂ ŞI EXTERNĂ) 25
5.2.1. DIMENSIUNEA PIEŢEI DE APROVIZIONARE 25
5.2.2. CONCENTRAREA ŞI DISPERSIA FURNIZORILOR 26
5.2.3. TAXELE VAMALE DE IMPORT 26
5.2.4. POTENŢIALUL PIEŢEI DE APROVIZIONARE 26
CAP. 6 DIAGNOSTICUL FINANCIAR 28
6.1. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETĂŢII 28
6.2. ANALIZA REZULTATELOR 30
6.3. ANALIZA SITUAŢIEI GENERALE A PATRIMONIULUI PA BAZA STRUCTURII ACTIVULUI ŞI PASIVULUI BILANŢULUI 31
6.3.1. RATELE DE STRUCTURĂ ALE ACTIVULUI 32
6.3.2. RATELE DE STRUCTURĂ ALE PASIVULUI 32
6.4. ANALIZA RATELOR DE FINANŢARE 34
6.5. ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 35
6.6. ANALIZA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII FIRMEI 36
6.7. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR 37
6.8. ANALIZA RISCULUI 38
6.8.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE 38
6.8.2. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT PRIN METODA SCORURILOR 39
6.9. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI FINANCIAR 40
CAP. 7 MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE 42
7.1. POTENŢIALUL DE CONDUCERE 42
7.2. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI DE CONDUCERE 43
7.3. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 44
7.4. DIAGNOSTIGRAMA POTENŢIALULUI ORGANIZĂRII PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII 45
BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

Cap. 1 PREZENTAREA ŞI STAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

Denumirea : SOCIETATEA COMERCIALĂ „BELAMI”

Forma juridică : Societate pe acţiuni

Număr de înmatriculare

în registrul comerţului : J 35 / 2980 / 01.07.1998

Cod fiscal : R 4267494

Cod Sirues : 7305370

Sediul social : localitatea Lugoj,

str. Ion Bălan nr. 2,

cod poştal 305500

jud. Timiş

Tel/fax: 0256 / 358752

Forma de proprietate : Societate cu capital privat româno-german

Durata de funcţionare a societăţii : nelimitată începând cu data înregistrării

la Oficiul Registrului Comerţului

Capital social (mii lei) : 2.677.344

Acţiuni : - valoare nominală 10.000 lei

- număr 267.734

- felul: nominative

1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII

Societatea comercială „BELAMI” S.R.L. s-a înfiinţat în baza sentinţei nr. 3345/S din 29.06.1998 ca societate cu răspundere limitată, cu un capital de 2.000.000 lei, împărţit în 100 părţi sociale de 20.000 lei fiecare, având doi asociaţi.

Sediul firmei, la data înfiinţării, este situat în Lugoj, str. Ion Bălan nr. 3, jud. Timiş.

Ulterior, prin cererile de înscriere de menţiuni înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului au avut loc modificări în ceea ce priveşte asociaţii, capitalul social, obiectul de activitate şi sediul societăţii.

Obiectul de activitate al societăţii „BELAMI” este:

- producerea industrială de ceaiuri medicinale şi aromate, conform autorizaţiei nr. 118/10.04.1994, eliberată de Ministerul Sănătăţii – Direcţia de Farmaceutică şi Aparatură medicală;

- comercializarea de ceaiuri medicinale şi aromate, în ţară şi străinătate.

Activitatea desfăşurată de S.C. „BELAMI” S.A., conform clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN) aparţine Industriei Alimentare şi a Băuturilor.

1.2. DATE FINANCIARE

Nr.

crt. Parametrul 2000 20001 20002 20003

1. Venituri din exploatare 3.059.231 5.085.114 4.845.758 2.208.815

2. Cheltuieli de exploatare 1.775.928 3.292.556 3.650.933 1.530.372

3. Datorii totale 2.375.065 3.014.970 2.995.056 1.112.375

4. Profit brut 1.185.905 1.049.052 311.797 129.942

Datele sunt actualizate la inflaţie.

1.3. DIMENSIUNEA AFACERII

S.C. „BELAMI” este o firmă mijlocie, având în vedere următoarele criterii:

- capital social 2.677.344 mii lei;

- cifra de afaceri 2.096429 mii lei;

- număr de salariaţi 45.

1.4. AMPLASAREA AFACERII

Amplasarea S.C. „BELAMI” este favorabilă, având în vedere următoarele aspecte:

- existenţa băncilor, Camerei de Comerţ, ziare, agenţii de schimb, unităţi de consulting etc.;

- posibilităţi de asigurare din zonă cu forţe de muncă înalt calificate;

- accesul la drumuri naţionale şi căi ferate, favorabile atât pentru aprovizionare cât şi pentru desfacere;

- poziţia în oraş îi conferă un vad comercial foarte bun, acces la mijloacele de transport în comun.

Un aspect nefavorabil legat de amplasarea afacerii ar fi:

- posibilitatea de construcţie şi achiziţie de locuinţe destul de anevoioasă, costurile fiind greu de suportat, nivelul de trai din zonă (aprovizionarea cu alimente fiind mai scumpă, tradiţia, exigenţele vestimentare) conduc la unele presiuni asupra salariului.

1.5. TENDINŢA AFACERII

Având în vedere evoluţia cifrei de afaceri în perioada 2000 – 2003, tendinţa afacerii este de scădere, după cum reiese din graficul de mai jos:

Evoluţia cifrei de afaceri în perioada 2000 - 2003

mii lei

Nr.

crt. Indicatorul 2000 2001 2002 2003

1. Cifra de afaceri în preţuri curente 622.515 1.353.552 1.903.093 2.096.429

2. Indicele mediu al preţului 2,52 1,41 1,55 1,41

3. Cifra de afaceri în preţuri comparabile 1.568.737 1.908.508 2.949.794 2.955.964

4. Indicele cifrei de afaceri cu bază în lanţ - 121 % 154 % 101 %

5. Indicele cifrei de afaceri cu bază fixă - 121 % 188 % 189 %

Cifra de afaceri este exprimată în preţuri comparabile (2003)

Pornind de la aceste date, putem spune că indicatorul a avut în dinamică o evoluţie crescătoare până în anul 2002, înregistrând apoi o tendinţă de reducere în anul 2003.

Fisiere in arhiva (3):

  • Analiza Diagnostic a unei Societatii Comerciale - SC Belami Lugoj
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc