Analiza Financiar-Economica a Intreprinderii SC Constructii Rutiere SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Financiar-Economica a Intreprinderii SC Constructii Rutiere SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Prezentarea societatii S.C.CONSTRUCTII RUTIERE S.A.

Denumire: SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII RUTIERE SOCIETATE PE ACTIUNI

Forma juridica : SOCIETATE PE ACTIUNI

Numar de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului : J 02 / 424 / 1998 Înfiintarea Societatii Comerciale

Înfiintarea intreprinderii de stat din care provine

Regia Autonoma de Drumuri si Poduri a Judetului Arad s-a înfiintat în anul 1995 în baza Hotarârii nr. 12 din 10.11.1994 a Consiliului Judetean Arad , privind reorganizarea pe baza de gestiune economica si autonomie financiara a Regiei Autonome de Drumuri Judetene Arad.

Structura actionariatului, s-a modificat în anul 2004 ca urmare a privatizarii societatii, pachetul de actiuni a fost adjudecat în totalitate de SC BEGACOM SA, actionar unic al societatii în baza contractului de vânzare-cumparare de actiuni nr.1500/ 23.04.2004.

Astfel la finele primului semestru capital social al firmei era de 10.535.400.000 lei reprezentând un numar de 105.354 actiuni, în valoare nominala de 100.000 lei fiecare.

In cel de-al doilea semestru capitalul social al firmei s-a majorat cu 3.675.900.000 lei, reprezentand aportul altor doi asociati si anume SC FORAJ SONDE ZADARENI SA- 3.000.000.000 lei si CONSILIUL JUDETEAN ARAD- 675.900.000 lei, ajungand astfel la sfarsitul perioadei de raportare la 14.211.300.000 lei respectiv un numar de 142.113 actiuni, în valoare nominala de 100.000 lei fiecare.

Sediul social:

Localitatea ARAD

Strada : DIGULUI nr. 1. Judetul ARAD

Cod postal 310315

Capitalul social

Situatia actionariatului societatii CONSTRUCTII RUTIERE SA :

Actionar Nr. Actiuni Procente

BEGACOM SA 105.354 74,134%

SC FORAJ SONDE ZADARENI SA 30.000 21,11%

CONSILIUL JUDETEAN ARAD 6.759 4,756%

Sectorul de activitate COD CAEN 4523

Obiect de activitate :

( a ) Activitati principale:

4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodromuri si constructii destinate sportului

( b )Activitati secundare conform actului aditional la statutul societatii înregistrat la Oficiul Registrul Comertului în 08.02.1999 :

( 1411 ) – Extractia pietrei pentru constructii

( 1412 ) – Extractia pietrei calcaroase, ghipsului, si a cretei

( 1421 ) – Extractia pietrisului si nisipului

( 2811 ) – Constructii metalice si parti componente

( 2873 ) – Fabricarea articolelor din fire metalice

( 4511 ) – Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santier

( 5021 ) – Întretinerea si repararea autovehiculelor ( fara reparatiile executate în întreprinderi organizate de tip industrial).

( 5112 ) – Intermedieri în comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie

( 5113 ) – Intermedieri în comertul cu material lemnos si de constructii

( 5162 ) – Comert cu ridicata al masinilor pentru constructii

( 7132 ) – Închirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fara personal de deservire aferent.

( c ) Activitati necodificate conform actelor constitutive :

- Lucrari generale de constructii

- Toate formele de constructii de drumuri si poduri, strazi, podete, piste, platforme betonate, asfaltate, alei pietonale, terenuri de sport, reparatii si întretinerea acestora

- Închiriere si vânzare de echipamente si unitati de lucru.

- Producerea si comercializarea de materiale de constructii, produse alimentare, nealimentare, diverse bunuri de consum

- Producerea si comercializarea de produse din beton.

- Producerea si comercializarea de produse din asfalt si produse bituminoase

- Unitati de asamblare a echipamentelor si puncte de lucru, întretinere si reparatii

- Executia de drumuri, poduri, inclusiv lucrari colaterale

- Întretinerea si repararea drumurilor si podurilor

- Realizarea de retehnologizari, modernizari, reabilitari, reparatii, si consolidari de drumuri si cladiri, lucrari hidrotehnice, alimentari cu apa, constructii agrozootehnice etc.

- Executia de lucrari si instalatii tehnologice în constructii ca : amenajari de deschideri de cariere, balastiere, statii de concasare – sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt, fabrica de emulsie bituminoasa etc.

- Încercari pe materiale de constructii si structuri de beton “ în situ “ si în laborator

- Organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfectionare profesionala în domeniile de competenta

- Servicii de transport persoane si marfuri intern si internationale

- Efectuarea oricaror alte operatiuni productive, comerciale si de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanta, intermediere, consignatie, contrapartida si consulting de specialitate.

- Executia de lucrari specifice de constructii si reparatii, lucrari de hidroizolatii etc.

- Realizarea de actiuni cu caracter social pentru personalul propriu si pentru membrii familiei acestora

- Activitate comerciala de import-export

- Activitate comerciala cu produse petroliere

- Activitate de proiectare

- Activitate de prestari servicii intern si international

Prezentarea societatii ( scurt istoric )

SC. Constructii Rutiere SA, are la baza Directia Judeteana de Drumuri si Poduri înfiintata în anul 1968.

Începând cu data de 03.09.1991 se înfiinteaza Regia Autonoma de Drumuri Judetene Arad , în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 1994 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si Decizia nr 337/ 05.05.0991 a Prefecturii Arad .

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiar-Economica a Intreprinderii SC Constructii Rutiere SA.doc