Analiza Financiara a Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Financiara a Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Petre Stefea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Prezentarea firmei 3
1.1 Date de identificare 3
Scurt istoric 3
Obiect de activitate 3
Principali indicatori financiari 4
2. Analiza structurii financiare a firmei 5
2.1 Analiza structurii activului 5
2.1.1 Analiza structurii activelor permanent 5
2.1.2 Analiza structurii activelor curente 6
2.1.2.1 Analiza ratei activelor circulante 6
2.1.2.1 Analiza ratei stocurilor 8
2.1.2.1 Analiza ratei creanţelor 8
2.1.2.1 Analiza ratei disponibilităţilor 9
2.2 Analiza structurii pasivului 10
2.2.1 Analiza stabilităţii financiare 10
2.2.2 Analiza autonomiei financiare 11
2.2.2.1 Analiza autonimiei financiare globale 11
2.2.2.1 Analiza autonimiei financiare la termen 12
2.2.3 Analiza îndatorării 13
2.2.3.1 Analiza îndatorării globale 13
2.2.3.2 Analiza îndatorării la termen 14
3. Analiza bonităţii financiare a firmei 16
3.1. Analiza lichidităţii 16
3.1.1 Analiza lichidităţii curente 16
3.1.2 Analiza lichidităţii rapide 17
3.1.3 Analiza lichidităţii imediate 17
3.2. Analiza solvabilităţii 19
3.2.1 Analiza solvabilităţii generale 19
3.2.2 Analiza solvabilităţii patrimonale 19
3.2.3 Analiza capacităţii de rambursare a datoriilor 20
4. Analiza echilibrului financiar 22
4.1 Analiza ehilibrului financiar pe termen lung 22
4.1.1 Analiza statică a fondului de rulment 22
4.1.2 Analiza dinamică a fondului de rulment 24
4.2 Analiza ehilibrului financiar pe termen scurt 24
4.1.1 Analiza statică a necesarului de fond de rulment 25
4.1.2 Analiza dinamică a necesarului de fond de rulment 26
4.3 Analiza echilibrului financiar curent 26
4.3.1 Analiza statică a trezoreriei 27
4.3.2 Analiza dinamică a trezoreriei 28
4.4 Analiza ratelor de finanţare 28
4.4.1 Analiza ratei stabile de finanţare 28
4.4.2 Analiza ratei de finanţare a activelor imobilizate 29
4.4.3 Analiza ratei globale de finanţare 30
5. Analiza gestiunii financiare a firmei 32
5.1 Analiza ratelor generale de gestiune 33
5.1.1 Analiza gestiunii activelor totale 33
5.1.1.1 Analiza gestiunii activelor imobilizate 34
5.1.1.2 Analiza gestiunii activelor circulante 35
5.1.1.3 Analiza gestiunii stocurilor 36
5.1.1.4 Analiza gestiunii ceanţelor 37
5.1.1.5 Analiza gestiunii clienţilor 38
5.1.2 Analiza gestiunii pasivelor 39
5.1.2.1 Analiza gestiunii capitalului permanent 39
5.1.2.2 Analiza gestiunii capitalului propriu 40
5.1.2.3 Analiza gestiunii datoriilor totale 41
5.1.1.4 Analiza gestiunii furnizorilor 42
5.1.1.5 Analiza gestiunii furnizorilor şi clienţilor 43
6. Analiza rentabilităţii întreprinderii 44
6.1 Analiza rentabilităţii generale 44
6.2 Analiza rentabilităţii comerciale 45
6.3 Analiza profitabilităţii resurselor consumate 46
6.4 Analiza rentabilităţii financiare 47
7. Analiza riscurilor întreprinderii 50
7.1 Riscul de exploatare 50
7.2 Riscul financiar 51
7.3 Riscul de faliment 53
8. Concluzii şi propuneri
57
Anexe 59
Bibliografie 62

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA FIRMEI

1.1 DATE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea S.C. MORIŢA S.A STEI

2. Sediul Str Unirii nr.3

3 Forma juridică Societate pe actiuni cu capital privat

4 Nr. Înregistrare O.R.C J05-181-1991

5 Cod fiscal R 3427865

6 Telefon 59-333578

7 Durata de funcţionare Nelimitată

1.2 SCURT ISTORIC

Înfiinţată în anul 1991 firma S.C.MIORITA S.A are un capital social subscris şi vărsat conform cererii de înscriere în valoare de 2.653.000.000 lei a cărui structură este în proporţie de 100% capital privat românesc din care 0,93% din acţiuni sunt deţinute de SIF BANAT –CRIŞANA, 90% de firma MIDDO Oradea iar restul de diverşi acţionari. Producţia înteprinderii este destinată atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă în special Germania.

De la începutul funcţionarii şi pâna în prezent s-au făcut investiţii atât în infrastructura întreprinderii (corpul clădire de producţie construit în anul 1978 a fost renovat şi modernizat conform standardelor internationale în domeniu) cât şi în ceea ce priveşte utilajele de producţie (maşinile provin din import de la cele mai renumite firme în domeniu). Forţa de muncă a cunoscut o mare fluctuaţie de-a lungul timpului datorită dotării tehnice superioare care a dus la reducerea necesarului de personal dar şi datorită apariţiei de noi firme în domeniu care au dus la creşterea concurenţei în selectarea personalului.

1.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate constă în:

- producerea şi comercializarea de tricotaje tip lână

- producerea şi comercializarea de tapiţerii pentru mobilă

- producerea şi comerializarea de îmbrăcăminte de tip bumbac

- poducerea de îmbrăcăminte şi accesorii la comandă

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara a Intreprinderii.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice