Analiza Financiara la SC Artech SA

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Financiara la SC Artech SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihai Oprea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I. Prezentarea generala a societarii SC Artech SA:

1 Tipuri de societari comerciale:

Societatea comerciala este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane se intelege sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura împreuna o anumita activitate, in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta.

Clasificarea societarilor comerciale:

1.1.Societati de persoane:

1.1.1Societate in nume colectiv

1.1.2.Societate in comandita simpla

1.2.Societati de capitaluri:

1.2.1.Societate in comandita pe actiuni

1.2.2.Societate pe actiuni

1.3.Societati cu raspundere limitata

Deosebirile dintre diferitele forme ale societarii comerciale au drept criteriu întinderea raspunderii asociatilor fata de terti pentru obligatiile societarii (art. 3 din Legea 31/1990).

1.1 Societati de persoane:

1.1.1 Societatea in nume colectiv:

Conform dispuzitiilor legale, societatea in nume colectiv este o societate constituita prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor rezultate si in care asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.

Functionarea societatii:

Administrarea societatii se face de catre administratori care pot acte juridice numai in limitele fixate prin actul constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale.

Obligatiile asociatilor: sa se abtina de la deliberare daca au un interes personal; sa foloseasca capitalul social, bunurile sau creditul societatii numai in folosul societatii si nu in interes personal; asociatii cu raspundere nelimitata si solidara pot sa participe in aceasta calitate si la alta societate de persoane numai daca au acordul celorlalti asociati; in cazul in care asociatii nu isi respecta obligatiile, ei sunt culpabili de a plati daune interese sau daune materiale, inclusiv dobanzi; cesiunea partilor sociale este admisa daca e prevazuta in actul constitutiv.

1.1.2 Societatea in comandita simpla:

Conform dispozitiilor legale societatea in comandita simpla este o societate constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun mai multe bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor si in care raspund pentru obligatiile sociale , dupa caz, nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditari).

Functionarea societatii:

Administrarea societatii se face numai de asociatii comanditati. Comanditarul trebuie sa aiba o procura speciala pentru a incheia anumite operatiuni. Comanditatii raspundnelimitat si solidar fata de obligatiile societatii, pe cand comanditarii raspund numai in limita aportului la capitalul social.

Comanditarii au urmatoarele drepturi:sa indeplineasca servicii in administratia interna a societatii; sa supravegheze activitatea administratorilor; sa participe la numirea si revocarea administratorilor,

Reprezentantele, sucursalele, agentiile sunt dezmembraminte ale societatii mama si sunt lipsite de personalitate juridica. Filialele au personalitate juridica si se inmatriculeaza intocmai ca societatile comerciale.

1.2 Societati de capital:

1.2.1 Societatea in comandita pe actiuni:

Conform dispozitiilor legale societatea in comandita pe actiuni este o societate constituita prin asocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii in impartirea lor, si care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari.

Functionarea societarii:

Datorita asemanarilor privind capitalul social, legea asimileaza societatea in comandita pe actiuni societarii pe actiuni, existând insa unele diferente.

1.2.2 Societatea pe actiuni:

Conform dispozitiilor legale societatea pe actiuni este o societate constituita prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului sociala prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.

Functionarea societatii:

Pentru formarea capitalului social legea prevede constituirea obisnuita prin aporturile asociatilor si constituirea prin subscriptie publica. Capitalul socil al SA trebuie sa fie de minim 25000000 si este reprezentat prin actiuni emise de societate. Dupa modul de transmitere pot fi nominative sau la purtator.Valoarea nominala minima este de 1000 lei .

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare si se intrunesc cel putin o data pe an.

Administrarea societatii se face de catre administratori care trebuie sa aiba cetatenie romana, exceptie in cazurile scrise expres in actul constitutiv. Daca sunt numiti prin actul constitutiv, administratorii au un mandat de 4 ani.

Societatea numeste trei cenzori si trei membrii suplenti pe o perioada de3 ani.

Actiunea este un titlu reprezentativ al contributiei asociatului, constituind o fractiune a capitalului social, care confera posesorului calitatea de actionar.

1.3 Societatea cu raspundere limitata:

Conform dispozitiilor legale societatea cu raspundere limitata este o societate constituita pe baza deplinei increderi , de doua sau mai multe persoane, care pun in comun mai multe bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vedeerea impartirii beneficiilor si care raspund pentru oblibatiile sociale in limita aportului lor.

Functionarea societatii:

Administrarea societatii se face de catre administrator, iar conducerea este realizata de Adunarea Generala a Asociatilor.

In cazul SRL cu asociat unic atributiile AGA si a controlului gestiunii revin asociatului unic.

Transmiterea partilor sociale se poate face intre asociati, in orice conditie si fata de terte persoane, daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin ¾ din capitalul social.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara la SC Artech SA.doc

Alte informatii

analiza economica financiara-studiu de caz