Analiza Financiara pe baza Bilantului Contabil

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Financiara pe baza Bilantului Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anamaria Tohatan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Pentru a putea identifica starea de echilibru la nivelul societăţii ANTIBIOTICE S.A. este necesară analiza patrimonială. În această analiză se încearcă evidenţierea raportului dintre activele şi pasivele pe termen lung şi scurt.

1. Analiza dinamicii elementelor din bilanţ

Bilanţul financiar corespunzător încheierii exerciţiului pe anul 2003

ACTIV

01.01.2003

31.12.2003 VARIAŢIA

ABSOLUTĂ VARIAŢIA

RELATIVĂ

A Active imobilizate

Imobilizări necorporale 12,379 7,717 -4,442 -38%

Imobilizari corporale 11,886,033 11,653,633 -232,400 -2%

Imobilizări financiare 67,151,560 51,099,005 -16,052,555 -24%

Active imobilizate total 79,049,972 62,760,355 -16,289,617 -21%

B Active circulante

Stocuri 316,347 386,812 70,465 22%

Creanţe 2,780,380 29,356,114 26,575,734 956%

Investitii financiare pe termen scurt 23,918,710 22,599,945

Casa şi conturi la bănci 131,418 26,199 -105,219 -80%

Active circulante total 27,146,855 52,369,070 25,222,215 93%

C Cheltuieli în avans 243,587 224,686 -18,901 -8%

Total ACTIV 106,440,414 115,354,111 8,913,697 8%

PASIV

Capital propriu 89,223,649 89,973,229 649,580 1%

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 799 0 -799

Venituri în avans 0 0

Datorii pe o perioadă mai lungă de un an 5,706,833 19,319,294 13,612,461 239%

D Capitaluri permanente 94,931,281 109,292,523 14,361,242 15%

Datorii pe termen mai mic de un an 11,509,133 6,061,588 -5,447,545 -47%

E Resurse temporare 11,509,133 6,061,588 -5,447,545 -47%

Total PASIV 106,440,414 115,354,111 8,913,697 8%

Echilibrul financiar reflectă respectarea la nivelul societăţii a principiilor de finanţare consacrate în literature de specialitate. Aprecierea echilibrului financiar se realizează prin intermediul indicatorilor de echilibru.

2. Situaţia netă

Situaţia netă se calculează ca diferenta între activul total şi datorii totale.

A B C D

Nr.Crt. Indicator 01.01.2003 31.12.2003

1. Total ACTIV 106,440,414 115,354,111

2. Datorii Totale 17,215,167 25,380,882

Datorii pe termen lung 5,706,833 19,319,294

3. Situatia neta (1 – 2 ) 89,223,649 89,973,229

4. Variatia situatiei nete ( D – C ) 748,781

Rezultatele obtinute in cele 2 perioade de timp pentru Situaţia Netă, redă averea netă a acţionarilor, respectiv activul neangajat în datorii.

Situaţia netă pozitivã şi crescătoare reflectă o gestiune economicã sãnãtoasã. Creşterea situaţiei nete marcheazã, de fapt, atingerea obiectivului major al gestiunii financiare, şi anume maximizarea valorii întreprinderii, respectiv a valorii capitalurilor proprii.

3. Fondul de rulment

Este expresia echilibrului financiar pe termen lung şi a contribuţiei acestuia la realizarea echilibrului finanţării pe termen scurt.

Exista 2 modalitati de a determina fondul de rulment:

a)caracteristica sistemului financiar francez, şi se calculează prin relaţia:

CAPITALURI PERMANENTE – NEVOI PERMANENTE

A B C D

Nr.Crt. Indicator 01.01.2003 31.12.2003

1. Capitaluri permanente 94,931,281 109,292,523

2. Nevoi permanente 79,049,972 62,760,355

3. Fondul de rulment financiar(1-2) 15,881,309 46,532,168

4. Variatia F.R.F. ( D – C ) 30,650,859

b) caracteristica sistemului financiar anglo-saxon, şi se calculează prin relaţia:

ACTIV CIRCULANT – DATORII PE TERMEN SCURT

A B C D

Nr.Crt. Indicator 01.01.2003 31.12.2003

1. Activ circulant 27,390,442 52,593,756

2. Datorii pe termen scurt 11,509,133 6,061,588

3. Fondul de rulment financiar (1-2) 15,881,309 46,532,168

4. Variatia F.R.F. ( D – C) 30,650,859

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara pe baza Bilantului Contabil.doc