Analiza Performantelor Financiare la Nivelul Administratiei Publice Locale - Studiu de Caz – Primaria Babeni

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Analiza Performantelor Financiare la Nivelul Administratiei Publice Locale - Studiu de Caz – Primaria Babeni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Categorii de indicatori de performanta financiara la nivelul unitatilor administrativ teritoriale

Indicatorii financiari si bugetari constituie instrumente ale procesului complex

al analizei financiare - element esential în managementul financiar al administratiei

publice locale.

Analiza financiara reprezinta asadar un ansamblu de instrumente si tehnici,

inclusiv indicatori financiari si prognoze, care permite masurarea situatiei financiare

prezente a unei organizatii publice sau private.

Pentru a realiza analiza financiara a unei administratii publice locale este

necasar ca bugetul acesteia sa fie structurat în asa fel încât sa sublinieze informatiile

cele mai importante, într-un mod structurat si logic, grupând tipurile de venituri si

cheltuieli într-o maniera utila.

Structura standard a bugetului folosita în analiza financiara este prezentata în cele ce urmează:

1. Venituri operationale (+)

a) Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii ale APL

b) Cota defalcata din impozitul pe venit

c) Alte transferuri operationale (pentru echilibrare sau cu destinatie speciala) din

bugetele centrale

2. Cheltuieli operationale (-)

3. Rezultatul brut operational (excedent/deficit)

4. Serviciul anual al datoriei (-)

5. Rezultatul net operational (excedent/deficit)

6. Venituri pentru investitii (+)

a) venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor fixe)

b) transferuri din bugetele centrale pentru investitii

7. Cheltuieli pentru investitii (-)

8. Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit)

9. Imprumuturi primite în anul curent (+)

10. Sold fond de rulment la inceputul anului (+)

11. Rezerve (-)

12. Rezultatul bugetar final (>=0)

Veniturile operationale reprezinta totalitatea resurselor financiare de care beneficiaza în mod curent (repetitiv) o administratie locala;

Cheltuielile operationale sunt reprezentate de totalitatea cheltuielilor unei administratii publice locale cu furnizirea serviciilor publice, adica toate cheltuielile unei administratii locale, cu exceptia celor de capital si a celor cu serviciul datoriei;

Veniturile curente (autonome) sunt o parte a veniturilor operationale care depind într-o masura importanta de administratia locala respectiva si au un grad de predictibilitate ridicat: veniturile proprii fiscale si nefiscale, taxele speciale si cota defalcata din impozitul pe venit.

Indicatorii de performanta sunt grupati în patru categorii relevante pentru

evaluarea performantei financiare:

I. Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri sunt acei indicatori care arata existenta unui nivel corespunzator al veniturilor si masura în care administratia public locala are controlul asupra veniturilor locale;

II. Indicatori ai cheltuielilor sau care reflecta rigiditatea acestora – defines gradul de flexibilitate pe care îl detin autoritatile locale în alocarea resurselor pentru diferite scopuri (destinatii). Aceasta analiza face distinctia între cheltuielile discretionare ale administratiei publice locale (pe care aceasta poate decide sa le faca sau nu) si cheltuielile nediscretionare (obligatorii) pe care o administratie public locala nu poate decide sa nu le faca.

III. Indicatori ai capacitatii de investire, de contractare a datoriei si a structurii acesteia sunt acei indicatori care definesc masura în care autoritatile locale acorda importanta cheltuielilor de capital si capacitatea acestora de a atrage finantare pe termen lung pentru finantarea investitiilor.

IV. Indicatori ai rezultatului operational sau care reflecta capacitatea managementului financiar – se refera la relatia dintre venituri si cheltuieli si defines gradul în care administratia public locala implementeaza un management performant al resurselor financiare.

2. Descrierea si calcularea indicatorilor de performanta la nivelul bugetului local al oraşului Băbeni

În acest paragraf ne propunem realizarea unei analize a performantelor financiare la nivelul administratiei publice locale, pe exemplul bugetului local al oraşului Băbeni, pentru intervalul de timp 2005-2007. În acest sens, considerăm necesar a realiza initial o trecere în revista a principalelor directii fiscale urmate de administratia locala Băbeni în intervalul 2005-2007.

Politica fiscala la nivelul administratiei publice locale a oraşului Băbeni

Politica fiscala locala este condusa în strânsa legatura cu politica fiscal nationala, iar în ultimii ani si cu amploarea proiectelor publice si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale. Astfel, autonomia locala omniprezenta dealtfel în terminologia referitoare la sectorul public, poate ramâne doar la stadiul de concept, atâta timp cât autoritatile locale nu dispun de resursele materiale, de competentele legale si de autonomia financiara de care au nevoie pentru a-si asuma efectiv responsabilitatile acordate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Performantelor Financiare la Nivelul Administratiei Publice Locale - Studiu de Caz - Primaria Babeni.doc