Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1980
Mărime: 14.66KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andronescu

Extras din document

Un bun control asupra activităţilor, atingerea obiectivelor, înseamnă înainte de toate administrarea riscurilor. Într-adevăr orice entitate este supusă riscurilor: riscuri proprii funcţionării organizaţiei înseşi şi riscuri specifice fiecărei activităţi. În scopul evitării riscurilor inacceptabile, întreprinderea, organizaţia creează dispozitive de control intern, dispozitive calculate dacă este posibil „cât mai corect”, tolerând „riscurile acceptabile”.

Identificarea obiectelor auditabile

Obiectul auditabil

Obiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului auditat, ale cărei

caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică.

Etapele identificării obiectelor auditabile

Identificarea obiectelor auditabile se realizează în 3 etape:

a) detalierea fiecărei activităţi în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea

acestei activităţi până la înregistrarea ei (circuitul auditului);

b) definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care trebuie să le

îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente

(ce trebuie să fie evitate);

c) determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca entitatea să atingă

obiectivul şi să elimine riscul.

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, definite sub aspectele caracteristicilor

specifice şi ale riscurilor asociate, constituie suportul analizei riscurilor.

Analiza riscurilor

Analiza preliminară presupune şi identificarea şi analizarea riscurilor.

Definiţie

Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament cu impact

nefavorabil asupra capacităţii entităţii de a realiza obiectivele.

Riscul este un ansamblu de împrejurări care ar putea avea consecinţe negative asupra unei entităţi şi ale căror control intern şi audit au ca misiune tocmai asigurarea unui bun control asupra acestora pe cât posibil.

Principalele categorii de riscuri

a) Riscuri de organizare, cum ar fi: neformalizarea procedurilor; lipsa unor responsabilităţi

precise; insuficienta organizare a resurselor umane; documentaţia insuficientă, neactualizată;

b) Riscuri operaţionale, cum ar fi: neînregistrarea în evidenţele contabile; arhivare

necorespunzătoare a documentelor justificative; lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc

ridicat;

c) Riscuri financiare, cum ar fi: plăţi nesecurizate, nedetectarea operaţiilor cu risc financiar;

d) Alte riscuri, cum ar fi cele generate de schimbările legislative, structurale, manageriale.

Componentele riscului

Componentele riscului sunt:

a. probabilitatea de apariţie;

b. nivelul impactului, apreciat prin gravitatea consecinţelor şi durata acestora.

Obiectivul analizei riscurilor este de a direcţiona resursele auditului către domeniile cu risc ridicat, luându-se în considerare riscurile inerente, riscurile de control şi auditurile

anterioare/iregularităţile (neregulile) raportate.

Părţile din program identificate ca fiind cu nivel ridicat de risc, trebuie introduse cu

prioritate în planul de audit iar selectarea operaţiunilor trebuie facută alegând metoda de

eşantionare cea mai potrivită. Dacă se efectuează o eşantionare în timpul derulării unui

program, la finalul programului trebuie extinsă eşantionarea pentru a se asigura o

acoperire adecvată şi pentru a se îndeplini cerinţele de reprezentativitate ale eşantionului.

Analiza riscurilor efectuată periodic trebuie să ţină cont de rezultatele verificărilor

anterioare.

Scopul analizei riscurilor

Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit intern, care are drept

scop:

a) să identifice pericolele din entitatea/structura auditată;

b) să identifice dacă controalele interne sau procedurile entităţii/structurii auditate pot

preveni, elimina sau minimiza pericolele;

c) să evalueze structura/evoluţia controlului intern al entitatii/structurii auditate.

Fazele analizei riscurilor

Fazele analizei riscurilor sunt următoarele :

a) analiza activităţii entităţii/structurii auditate;

b) identificarea şi evaluarea riscurilor inerente, respectiv a riscurilor de eroare

semnificativă a activităţilor entităţii/structurii auditate, cu incidenţă asupra operaţiilor

financiare;

c) verificarea existenţei controalelor interne, a procedurilor de control intern, precum şi

evaluarea acestora;

Preview document

Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 1
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 2
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 3
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 4
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 5
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 6
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 7
Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Analiza Riscurilor pentru Intocmirea Programului de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Intern - Audit Extern - Guvernanta Corporatista

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Manipularea Performantelor Intreprinderii prin Inginerii Contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Metode de Evaluare a Riscului în Activitatea de Audit financiar-contabil

1. Introducere Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor...

Ai nevoie de altceva?