Analiza Valorii Adaugate, Precum si a Consecintelor Modificarii Acesteia asupra Performantelor Economico-Financiare ale Intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Valorii Adaugate, Precum si a Consecintelor Modificarii Acesteia asupra Performantelor Economico-Financiare ale Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolae Georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Definitie şi importanţă
2. Metodele de determinare ale valorii adăugate
3. Ratele valorii adăugate
4. Exemplificare cu o problemă
5. Măsuri de creştere a valorii adăugate
6. Concluzii

Extras din document

1 Introducere

Valoarea adăugată este unul dintre cei mai importanţi indicatori de reflectare a performanţelor economico financiare ale unei firme. Spre deosebire de cifra de afaceri, care include şi valoarea cumpărăturilor de materii prime, materiale şi servici care se regăsesc ȋn cifra de afaceri a firmelor furnizoare, valoarea adăugată cuprinde numai echivalentul activităţii ȋntreprinderii ȋn cauză. Pe baza valorii adăugate se poate aprecia dimensiunea activităţii unei firme.

Valoarea adăugată exprimă plusul de bogăţie care se obţine prin activitatea productivă şi comercială a unei firme. Ea reflectă contribuţia firmei la produsul intern brut, reprezentând o expresie a performantei economice a firmei.

Având în vedere că baza de pornire la calculul valorii adăugate este producţia exerciţiului, se preiau influenţele negative generate de evaluarea în mod diferit a elementelor care formează acest indicator.

De asemenea valoarea adaugata exprima mai bine contributia nemijlocita a fiecarei intreprinderi la crearea produsului intern brut, permite aprecierea corecta eficientei economice, stimuleaza reducerea cheltuielilor materiale si utilizarea eficienta a resurselor materiale si a fortei de munca

Prin introducerea valorii adaugate sistemul de indicatori ai rezultatelor economico-financiare s-a eliminat posibilitatea cresterii artificiale a volumului de activitate in urma circulatiei repetate a unui produs intre mai multe interprinderi in vederea obtinerii produsului finit.

Datorita faptului ca prin intermediul analizei valorii adăugate se poate realiza o bună evaluare a performanţelor şi a eficienţei folosirii factorilor de producţie, VA prezintă interes pentru toate întreprinderile indiferent de domeniul de activitate. Se poate spune astfel că valoarea adăugată exprimă, mult mai bine decât orice alt indicator, efortul nemijlocit al fiecărei întreprinderi la crearea produsului intern brut, permite aprecierea eficacitatii combinării factorilor de producţie: muncă şi capital si stimulează reducerea cheltuielilor materiale.

Având în vedere aceste considerente, este important ca semnificaţia şi rolul valorii adăugate în analizele economice să fie bine conturate, astfel încât să nu se ajungă la o supraevaluare a importanţei acestui indicator, dar nici la o neglijare a lui.

Importanţa valorii adăugate decurge din următoarele două motive: valoarea adăugată se regăseşte la nivel macroeconomic ca principală componentă a PIB-ului unei ţări (în sistemul conturilor naţionale PIB-ul rezultă din agregarea valorii adăugate la toate unităţile dintr-o ţară, într-un an economic, a taxelor pe valoarea adăugată şi a taxelor vamale);valoarea adăugată reprezintă sursa de remunerare a tuturor participanţilor la viaţa întreprinderii, si anume: personalul, statul, creditorii, acţionarii.

Importanţa de care se bucură acest indicator, mai ales în economiile bazate pe sistemul contabil continental, a condus la gândirea unor strategii de maximizare a valorii adăugate. Cum randamentele factorilor de producţie, specifice unui anumit nivel de organizare a producţiei şi a muncii, au un caracter limitat, s-au căutat alte modalităţi de maximizare a valorii adăugate, una dintre acestea, foarte utilizată la ora actuală fiind externalizarea activităţilor şi chiar a funcţiilor care nu sunt vitale pentru dezvoltarea întreprinderii.

2 Valoarea adăugată (VA) poate fi determinată prin două metode: metoda sintetică şi metoda de repartiţie (aditivă).

Metoda sintetică este aceea conform căreia din volumul total al activităţii de producţie şi comercializare a firmei se scad consumurile intermediare de la terţi, iar metoda de repartiţie (aditivă) aceea potrivit căreia valoarea adăugată este rezultatul însumării următoarelor elemente: salarii şi contribuţii pentru asigurările şi protecţia socială, amortizare, pro- vizioane aferente exploatării, dobânzi, impozite şi taxe (exclusiv impozitul pe profit), rezultatul exploatării recalculat (rezultatul aferent cifrei de afaceri din care se scad dobânzile).

In condiţiile ȋn care societatea desfăşoară şi activităţi de comerţ, valoarea adăugată globală se determina ţinând cont şi de marja comerciala.

Potrivit abordării valorii adăugate după această metodă, rezultă că ea este formată din remunerarea următorilor subiecţi (parteneri sociali): salariaţi, acţionari, stat, instituţiile care acordă credite şi firma.Valoarea economică adăugată este foarte importantă pentru acţionari deoarece în cazul unei valori pozitive firma creează o valoare mai mare decât costul capitalului propriu, iar în caz contrar se distruge valoare pentru acţionari. Costul capitalului propriu este rata de rentabilitate financiară aşteptată de acţionari în schimbul plasării capitalului în firma respectivă.

3 Ratele valorii adăugate sunt utilizate în comparaţiile sectoriale şi între exerciţii, oferind informaţii asupra împărţirii valorii adăugate între factorii de muncă şi capital.

Calculul şi semnificaţia acestor rate sunt prezentate după cum urmează:

a) Rata medie a valorii adăugate aferente cifrei de afaceri:

Rva = VA / CA x 100

Această rată reflectă ponderea valorii adăugate în cifra de afaceri şi măsoară gradul de integrare pe verticală a firmelor cu activităţi de producţie şi comercializare. În cazul în care gradul de integrare se apropie de 1, atunci în firmă se realizează un număr mare de etape pentru obţinerea produsului finit.

b) Rata variaţiei valorii adăugate, denumită „rata de creştere a firmei”:

Rw = VA1 – VA0 / VA0 x 100

c) Ratele de structură sau ratele de remunerare ale valorii adăugate se construiesc pe baza componentelor valorii adăugate, determinată potrivit metodei aditive. Ratele de structură ale valorii adăugate reprezintă ponderea deţinută de fiecare element component în valoarea adăugată.

c1) Contribuţia factorului uman la formarea valorii adăugate:

K1 = total cheltuieli cu personalul / VA x 100

c2) Contributia activelor imobilizate la formarea valorii adăugate:

K2 = cheltuieli cu amortizarea / VA x 100

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Valorii Adaugate, Precum si a Consecintelor Modificarii Acesteia asupra Performantelor Economico-Financiare ale Intreprinderii.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie