Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2240
Mărime: 64.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

I NOTIUNEA DE BUGET LOCAL

Finantele publice locale sunt constituite din toate procedeele de formare si intrebuintare a fondurilor banesti de interes local,atat bugetare cat si extrabugetare sau speciale.Necesistaea existentei si concentrarii unor fosnduri banesti utile unitatiilor,institutiilor si serviciilor publice locale a condus la aparitia unui cadru institutional exprimat prin sistemul bugetelor locale.

Temeiul legal care reglementeaza finantele publice locale este legea 273/29.06.2006 cu modificarile si complectarile ulterioare care stabileste principiile,cadrul general si proceduriile privind formarea,administrarea,angajarea si utilizarea fondurilor publice locale,precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale instututiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale.

Prin buget local se intelege conform art.2 alin.7 din Legea 273/2006 documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatiilor administrativ teritorile.O alta definitie a bugetului local este „ programul ce cuprinde cheltuielile si veniturile anuale necesare functionarii institutiilor administrativ teritoriale si satisfacerii nevoilor publice de interes local,ce se aproba de catre consiliile locale si se adopta printr-o hotarare in concordanta cu prevederile cuprinde in bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.”

Bugetul local este constituit din 2 sectiuni:

-sectiunea de functionare care cuprinde veniturile necesar finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege precum si cheltuieliile curente respective.

-sectiunea de dezvoltare care cuprinde veniturile si cheltuieliile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile sectiunii de functionare sunt urmatoarele:

-venituri proprii,cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri

-venituri proprii ale instututiilor publice locale finantate intergral sau partial din venituri proprii

-subventii pentru finantarea cheltuielilor curente

-sume defalcare din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea -cheltuielilor curente

-venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale sau activitatiilor finantate integral din venituri proprii

-varsaminate din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvlotare

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt urmatoarele:

-cheltuieli de personal

-bunuri si servicii

-dobanzi

-subventii

-transferuri curente intre unitatiile administratiei publice

-alte transferuri pentru cheltuieli curente

-asistenta sociala

-rambursari de credite

-alte cheltuieli

-imprumuturi pentru institutii si servicii publice locale sau activitati finantate integral din venituri proprii

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :

-varsaminte din sectiunea de functionare

-sume rezultate din valorificarea unor bunuri

-subventii pentru cheltuieli de capital

-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor de capital

-sume priemite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :

-cheltuieli de capital

-proiecte cu finantare prin fonduri externe nerambursabile de postaderare

-transferuri pentru cheltuieli de capital

-alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital

Prin aprobarea bugetelor locale se autorizeaza pentru anul bugetar veniturile si cheltuielile bugetare.Sumele aprobate la partea de cheltuieli prin bugetele aprobate in cadrul carora se angajeaza,se ordonanteaza si se efectueaza plati,reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor aprobate.

Preview document

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 1
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 2
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 3
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 4
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 5
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 6
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 7
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 8
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 9
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 10
Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetului Local al Primariei Municipiului Sibiu.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Analiza performanțelor financiare la nivelul administrației publice locale - studiu de caz - Primăria Băbeni

1. Categorii de indicatori de performanta financiara la nivelul unitatilor administrativ teritoriale Indicatorii financiari si bugetari constituie...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018

Bugetul, ca și finanțele, exprimând relații de mobilizare, repartizare și utilizare a principalelor resurse bănești, se impune ca o categorie...

Te-ar putea interesa și

Analiza performanțelor financiare la nivelul administrației publice locale - studiu de caz - Primăriile Municipiilor Bacău, Ploiești, Sibiu

1. DESCRIEREA MUNICIPALITATILOR BacĂu Date generale despre Municipiul BacĂu Aşezare geografică: In zona de Nord Est a judetului Bacau, situat...

Analiza performanțelor financiare la nivelul administrației publice locale - studiu de caz - Primăriile Municipiilor Sibiu, Iași, Bacău

1.Descrierea Municipalitatii : SIBIU Sibiu este resedinta si cel mai mare municipiu al judetului Sibiu, România. Este un important centru...

Analiza desfășurării procesului bugetar în unitățile

CAPITOLUL I I . CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR 1.1. Prezentare generală. Principii şi reguli bugetare Procesul bugetar reprezintă...

Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli - Comuna Ucea, Județul Brașov

I. INTRODUCERE 1. Motivarea alegerii subiectului Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Ucea, jud. Brașov, se datorează, în...

Fiscalitate internațională

1. Structura bugetului public national Termenul de “ buget” , are o larga raspandire si este folosit pentru a prezenta previziunea pentru o...

Ai nevoie de altceva?