Aplicatii CECCAR Botosani Rezolvate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aplicatii CECCAR Botosani Rezolvate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Extras din document

Categoria I - Contabilitate financiara

558. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei.

300 lei 6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare = 269

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 300 lei

769. O societate comercialã emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominalã de 1 leu/bucatã. Dobânda anualã este de 45%. Dupã un an obligaţiunile se rãscumpãrã la valoarea nominalã, iar apoi se anuleazã. Atât vânzarea, cât şi cumpãrarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se realizeazã cu numerar în al doilea an. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

Rezolvare:

- emisiunea obligaţiunilor:

100.000 lei 5121

Conturi curente la bănci = 161

Împrumuturi

din emisiuni

de obligaţiuni 100.000 lei

- plata dobânzii la sfârşitul primului an (100.000 lei x 45%):

45.000 lei 666

Cheltuieli privind dobanzile = 5121

Conturi curente la bănci 45.000 lei

- răscumpărarea obligaţiunilor:

100.000 lei 505

Obligatiuni emise si rascumparate = 5121

Conturi curente la bănci 100.000 lei

- anularea obligaţiunilor:

100.000 lei 161

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505

Obligatiuni emise si rascumparate 100.000 lei

Categoria III – Expertize contabile

1. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil?

Prin competenţa expertului contabil se înţelege nivelul cunoştinţelor profesionale care îl definesc şi experienţa care o posedă. De asemenea, competenţa profesională este condiţionată de dobândirea ei printr-un înalt standard de pregătire generală urmat de o instrucţie specifică, de practică şi de examinare privind teme profesionale semnificative, iar pe de altă parte menţinerea ei prin cunoaşterea continuă a evoluţiilor şi reglementărilor la nivel naţional şi internaţional.

Categoria – IV – Evaluarea întreprinderilor

1. O întreprindere a fost introdusã la Bursã în exercitiul N-1. Ultimul sãu dividend de 10 u.m. tocmai s-a plãtit. Se asteaptã o crestere a dividendului sãu întrun ritm anual de 8% pânã la sfârsitul celui de-al treilea an, apoi de 6% pe an pentru urmãtorii doi ani si apoi o crestere de 4% pânã la infinit. Sã se determine valoarea de piatã a afacerii (actiunii) stiind cã ratade rentabilitate asteptatã de actionari pentru capitalurile proprii este de 10%.

Raspuns:

Se utilizează modelul Gordon Shapiro în trei secvenţe cărora le corespunde oanumită rată de creştere a dividendelor.

V = D1/ (1 + r ) + D2/ (1 + r )2+ D3/ (1 + r )3+ D4/ ( 1 + r)4+ D5/ (1 + r )5+ D6/( (1 + r )5* ( r - g )

V = ( 10 * 1,08) / (1 + 0,1) + ( 10 * 1,082) / (1 + 0,1)2+ ( 10 * 1,083) / (1 + 0,1)3+( 10 * 1,083* 1,06) / (1 + 0,1)4+ ( 10 * 1,083* 1,062) / (1 + 0,1)5+ ( 10 * 1,083* 1,062*1,4) / ((1 + 0,1)5* (0,1 - 0,04))

V = 199,2

Categoria VII – Studii de fezabilitate

1 .Care este conţinutul unui plan de afaceri. Enumeraţi principalele aspecte.

Principalele aspecte care pot fi avute în vedere în cadrul unui plan de afaceri sunt:

1. Rezumatul planului de afaceri. Va cuprinde un scurt istoric al firmei, prezentarea conducerii şi a echipei, domeniul de activitate şi proiecţiile pe termen scurt şi lung, caracteristicile produsului, descrierea pieţei, scurtă analiză financiară, investiţia necesară. Este necesar să se identifice foarte clar obiectivele urmărite de managementul firmei.

2. Prezentarea produsului. Vor fi prezentate calitatea produsului şi costurile de producţie, precum şi preţul de vânzare. Dacă există, vor fi arătate şi serviciile post vânzare, evidenţiindu-se atât sporul de valoare pe care îl aduc produsului precum şi costurile pe care le vor avea. Se vor prezenta şi aspectele ce diferenţiază produsul firmei de cele ale concurenţei. În cazul în care există patente, brevete sau drepturi de marcă acestea vor fi menţionate. Dacă este cazul, se va prezenta şi procesul de producţie, arătându-se etapele acestuia, utilajele necesare, modul de organizare, eventualul impact asupra mediului.

3. Prezentarea şi analiza pieţei. În primul rând trebuie avută în vedere o corectă dimensionare a pieţei, apoi se va analiza oferta existentă pe piaţă. Se vor lua în calcul preţurile pentru produsele existente, calitatea acestora, modul în care se promovează. O bună înţelegere a concurenţei va permite o corectă orientare de resurse în cadrul firmei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatii CECCAR Botosani Rezolvate.doc