Aplicatii Informatice Specifice Activitatii Financiar-Contabile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aplicatii Informatice Specifice Activitatii Financiar-Contabile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

ELABORARAREA UNEI POLITICI DE SECURITATE PRIVIND INFORMAŢIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Politica protecţiei informaţiilor

Descrierea stării de fapt din domeniul aplicării politicii :

SC BANPROD SRL dispune de următoarele informaţii confidenţiale:

- State de plata, pontaje - Acesta conţine informaţii legate de nivelul venitului fiecarui angajat, a premiilor, sporurilor şi a fluturaşilor la care au acces un număr cât mai mic de angajaţi.

- Contractual individual de munca - Cuprinde date legate de venitul brut, precum şi măririle de salariu şi intervalele de timp în care s-au făcut majorările.

- Facturi intrari si note receptie si constatare diferente – datele privind pretul de achizitie al materiilor prime sunt confidentiale.

- Bugetul de venituri si cheltuieli - contin informatii utile pentru concurenta.

- Punctele slabe din securitatea firmei - Cunoasterea acestor informatii ar putea atrage dupa sine atacuri din partea persoanelor rau-voitoare.

Scopul politicii :

Printr-o astfel de politica se aduc la cunostinta utilizatorilor conditiile prelucrarii, stocarii si transmiterii informatiilor confidentiale. Scopul principal este asigurarea ca informatiile sunt protejate, in mod corespunzator, impotriva modificarilor sau dezvaluirii neautorizate.

Audienţă(cui i se adresează)

In cadrul societatii SC BANPROD SRL politica protectiei informatiilor a fost semnata de toti angajatii.

Autorul politicii

Autorii acestei politici sunt administratorul şi contabilul(deoarece acesta este responsabil de arhivarea documentelor).

Principalul responsabil cu aplicarea şi controlul politicii este şeful de unitate .

Reguli de Utilizare a Informaţilor Confidenţiale:

- Utilizarea informaţiilor confidenţiale se face numai în interes de serviciu;

- Utilizatorii, nu trebuie să încerce să compromită protecţia sistemelor informatice şi nu trebuie să desfăşoare, deliberat sau accidental, acţiuni care pot afecta confidenţialitatea informaţiilor de orice tip.

- Utilizatorii nu trebuie să încerce să obţină acces la date confidenţiale pentru care nu au autorizaţie.

- Informaţiile confidenţiale ale societăţii SC BANPROD SRL nu trebuiesc folosite pentru beneficiul personal.

Măsuri Disciplinare:

- Rezilierea contractului de muncă în cazul angajaţilor;

- Încetarea relaţiilor contractuale în cazul contractanţilor, consultanţilor;

- Interzicerea accesului la informaţiile confidenţiale;

ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL ŞI RELAŢIILE

CU CELELALTE COMPARTIMENTE

Compartimentul financiar – contabil al firmei este organizat într-un compartiment distinct condus de contabil conform prevederilor articolului 11 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 .

Contabilul, organizează şi conduce întreaga activitate financiar-contabilă a firmei, si are urmatoarele atributii:

- Efectueaza operatiunile bancare (plati furnizori, ordine de plata bugetare etc) si intocmeste setul de documente pentru platile electronice, licitatii si ridicarile de numerar in lei si valuta;

- Inscrie in registre operatiunile efectuate (ordine de plata, remiteri bancare, emitere facturi, evidenta incasari);

- Verifica incasarile, provenienta si distribuirea acestora;

- Tine legatura cu bancile, clientii si furnizorii interni, in ceea ce priveste atributiile ce-i revin;

- Preia si verifica seturile de documente din departamentele comerciale, intocmeste deconturile estimative si deconturile pentru deplasarile externe;

- Intocmeste, contabilizeaza si verifica lunar facturile fiscale emise;

- Intocmeste lunar declaratiile de impozite, taxe si contributii aferente salariilor;

- Introduce si verifica in programul de contabilitate inregistrarile documentelor efectuate de catre alte posturi;

- Intocmeste componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora;

- Supravegheaza intocmirea facturilor de decontare pentru plati in numele clientului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatii Informatice Specifice Activitatii Financiar-Contabile.docx