Asociațiile fără Scop Patrimonial

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6762
Mărime: 81.56KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA din BACAU MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Facultatea de Stiinte . Specializarea C.I.G

Extras din document

CE SUNT SI CE OFERA ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE?

Organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice de drept privat, functionând în baza Ordonantei 26/2000 privind asociatiile si fundatiile,modificata prin Ordonanta 37/2003. Ele actioneaza în beneficiu public general sau comunitar, sau /si în beneficiul personal nepatrimonial al membrilor.

Au un scop si un set de obiective, statut si regulamente interne de functionare.

Ele sunt non-profit (termen sinonim cu cel de nelucrativ sau fara scop patrimonial), adica nu ofera profituri asociatilor/membrilor de pe urma activitatilor desfasurate.

ONG-urile pot realiza, in mod accesoriu, unele venituri din activitati de tip economic, dar acestea trebuie investite în activitatile viitoare neeconomice ale organizatiei.Ele pot avea salariati, dar de regula actioneaza bazându-se în mare parte sau chiar exclusiv pe voluntariatul membrilor si a altor oameni cu interese si idealuri asemanatoare.

ONG-urile sunt rezultatul vointei cetatenilor de a activa organizat pentru un anumit scop si sunt o expresie a democratiei.

Beneficiul pe care îl aduc organizatiile neguvernamentale este concurent în comparatie cu institutiile publice. Asociatiile pot prelua unele sarcini ale institutiilor publice si pot oferi servicii populatiei. Ele pot fi si militante, în acest caz încercând sa modifice politicile publice si actele normative, dar si mentalitatile si obiceiurile concetatenilor.

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii actele necesare dobândirii personalitatii juridice sunt urmatoarele:

" Actul constitutiv;

" Statutul asociatiei;

" Actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

" Dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Recunoasterea unei asociatii de utilitate se face de catre GUVERNUL ROMÂNIEI.

Asociatia trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. Activitatea acesteia se desfasoara în interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

2. A realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

3. Prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau,însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

4. Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este de cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial;

5. Cererea va fi însotita pe lânga documentele de mai sus, de urmatoarele: copii de pe actul constitutiv si statutul asociatiei ; copie de pe dovada dobândirii personalitatii juridice;

6. Dovada privind bonitatea asociatiei emisa de banca la care are deschis contul;

7. Copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei;

8. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si adresa persoanelor juridice cu care asociatia colaboreaza în mod frecvent în vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.

CONSTITUIREA SI ÎNFIINTAREA ASOCIATIILOR POTRIVIT LEGII

Asociatia este constituita din trei sau mai multe persoane pe baza unei întelegeri si care aporteaza impreuna partea materiala, cunostintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activitati.

O data constituita asociatia trebuie înscrisa în Registrul asociatiilor.

Actul constitutiv cuprinde:

- Datele de identificare ale asociatilor: nume sau denumire, domiciliul sau sediul lor;

- Exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;

- Denumirea asociatiei;

- Durata de functionare a asociatiei;

- Patrimoniul initial al asociatiei;

- Componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale acestora;

- Persoana care se ocupa de dobândirea personalitatii juridice a asociatiei;

- Semnaturile asociatilor.

Etapele obtinerii personalitatii juridice pentru o asociatie sunt:

1. Elaborarea textului statutului;

2. Elaborarea actului de constituire;

3. Autentificarea statutului si a actului de constituire la un notar public sau atestarea de catre un avocat;

4. Obtinerea dovezii de spatiu;

5. Plata taxei judiciare de timbru;

6. Depunerea cererii de înscriere la judecatorie;

7. Prezentarea la sedinta camerei de consiliu a judecatoriei la data programata în momentul depunerii cererii;

8. Depunerea cererii pentru ridicarea sentintei definitive si a statutului de le judecatorie;

9. Depunerea cererii pentru obtinerea codului fiscal al asociatiei.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere si a documentelor pentru constituire, judecatorul verifica legalitatea lor si dispune prin încheiere înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor. Daca aceste cereri nu sunt îndeplinite, o data cu expirarea termenului, judecatorul va cita reprezentantul asociatiei în vederea remedierii neregularitatilor constatate.

Înscrierea în acel registru se efectueaza în ziua admiterii asociatiei, eliberându-se un certificat de înscriere ce se va înmâna reprezentantului sau mandatarului asociatiei, certificat care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, nr. si data de înscriere în registru.

Asociatia nou înfiintata isi poate constitui filiale cu un nr. minim de 3 membri, organe proprii de conducere si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei mama.

Aceste filiale se constituie prin hotarârea adunarii generale a asociatiei.

Preview document

Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 1
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 2
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 3
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 4
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 5
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 6
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 7
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 8
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 9
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 10
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 11
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 12
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 13
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 14
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 15
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 16
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 17
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 18
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 19
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 20
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 21
Asociațiile fără Scop Patrimonial - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Asociatiile fara scop patrimonial.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Contabila la Fundatia Prosocial

1. Fundaţia „Prosocial” a fost înfiinţată în august 2008 pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii....

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul si cu Bugetele de Asigurari Sociale

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI CU BUGETELE DE ASIGURARI SOCIALE Alaturi de resursele materiale si financiare, forta de munca...

Contabilitatea Persoanelor fara Scop Patrimonial - Asociatiile de Proprietari

1. Definire, rol În scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate...

Contabilitatea Salariilor

Pentru a putea fi contabilizat, capitalul uman trebuie sa fie comensurat valoric. Notiunea de valoare a capitalului uman nu este aceeasi pentru...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale

CAP.I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII I.1. Actul constitutiv În data de 5 ianuarie 2007, şase persoane încheie un act constitutiv cu intenţia de a...

Contabilitatea Remunerarii Personalului

1. Notiuni privind salariile, contributiile la asigurari si protectie sociala Pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii,...

Contabilitate Financiara - Cromino SRL

1.Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislative, principalii indicatori economico-financiari, particularitatile activitatii si ale...

Ai nevoie de altceva?