Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4253
Mărime: 36.18KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berheci Maria
Este un referat prezentat in cadrul FEAA ai Universitatii A.I.Cuza.Constituie o sinteza intre Ias2 si reglementarile nationale cu privire la contabilitatea stocurilor precum si diferentele dintre acestea.

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 2. Obiectivul IAS 2 Stocuri 3
 3. 3. Aria de aplicabilitate 3
 4. 4. Definiţii 3
 5. 5. Evaluarea stocurilor 3
 6. 5.1. Costul stocurilor 3
 7. 5.2. Formule de determinare a costului 3
 8. 6. Valoarea realizabilă netă 3
 9. 7. Recunoaşterea drept cheltuială 3
 10. 8. Prezentarea informaţiilor 3
 11. 9. Bibliografie 3

Extras din referat

1. Introducere

IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2 Evaluarea şi prezentarea stocurilor în contextul sistemului de cost istoric (publicat iniţial în octombrie 1975).

În decembrie 1997, Comitetul Permanent pentru Interpretări a publicat SIC-1 Consecvenţă – Diferite metode de determinare a costurilor stocurilor.

În 1991 şi 2000 au fost făcute amendamente limitate la IAS 2.

În aprilie 2001, consiliul pentru standarde internaţionale de contabilitate (IASB) a decis ca toate standardele şi interpretările emise în cadrul Regulamentelor anterioare să continue să fie aplicabile, cu excepţia cazului în care sau până când sunt amendate sau retrase.

În decembrie 2003, IASB a publicat un IAS 2 revizuit care a înlocuit şi SIC – 1.

IAS 2 a fost amendat de IFRS 8 Segmente de activitate (publicat în noiembrie 2006).

Consiliul pentru Standarde Intenaţionale de Contabilitate a elaborat standardul IAS 2 revizuit ca parte a proiectului său de Îmbunătăţire a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Obiectivele proiectului au vizat reducerea sau eliminarea alternativelor, redundanţelor şi conflictelor din candrul standardelor, tratarea unor probleme de convergenţă şi efectuarea altor îmbunătăţiri.

În cazul IAS 2, principalul obiectiv al Consiliului a fost o revizuire limitată în vederea reducerii alternativelor pentru evaluarea stocurilor.

Principalele modificări faţă de versiunea anterioară a IAS 2 se referă la:

- Obiectiv şi arie de aplicabilitate: clarificarea ariei de aplicabilitate, excluderi din aria de aplicabiliate;

- Costul stocurilor: costul de achiziţie şi alte costuri;

- Formule de determinare a stocurilor: consecvenţă, interzicerea LIFO ca formulă de determinare a costului;

- Recunoaşterea drept cheltuială;

- Prezentarea informaţiilor: stocuri înregistrate la valoare justă minus costurile de vânzare, diminuarea valorii contabile a stocurilor.

Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operatorii economici din România aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/30.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (M.O. nr. 1.080/30.11.2005), cu modificările şi completările ulterioare.

2. Obiectivul IAS 2 Stocuri

Obiectivul acestui Standard este acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri. O problemă fundamentală în contabilizarea stocurilor o constituie valoarea costului ce urmează a fi recunoscută drept activ şi reportată până când veniturile aferente sunt recunoscute. Acest Standard furnizează recomandări referitoare la determinarea costului şi la recunoaşterea ulterioară drept cheltuială, incluzând orice diminuare a valorii, până la valoarea realizabilă netă. De asemenea, Standardul furnizează recomandări cu privire la formulele de determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor.

Aşadar, scopul Standardului este recunoaşterea, măsurarea şi evaluarea stocurilor, adică determinarea valorii la care acestea vor fi recunoscute în bilanţ şi vor influenţa contul de profit şi pierdere, oferind o altenativă acelor tratamente contabile care, prin creşterea şi descreşterea valorii stocului, determinate de acestea, ajustează profiturile în concordanţă cu ceea ce este avantajos pentru conducere.

Standardul tratează evaluarea şi contabilizarea stocurilor, respectiv determinarea valorii la care stocurile se înregistrează la categoria activelor, ca active curente, recunoscute în situaţiile financiare, valoarea ce va fi raportată până în momentul realizării acestora ca venit din vânzări. Ca atare, Standardul vizează evaluare stocurilor în bilanţ, precizând care sunt cheltuielile ce vor fi luate în considerare pentru calculul costului acestora, fixând astfel reguli de evaluare la închiderea exerciţiului.

3. Aria de aplicabilitate

IAS 2 se aplică tuturor stocurilor, cu excepţia: producţiei în curs de execuţie în cadrul contractelor de construcţie (IAS 11); instrumentelor financiare (IAS 32); activelor biologice legate de activitatea şi de producţia agricolă în momentul recoltării (IAS 41).

Preview document

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 1
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 2
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 3
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 4
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 5
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 6
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 7
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 8
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 9
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 10
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 11
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 12
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 13
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 14
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 15
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 16
Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor in Viziunea IAS 2 si a Reglementarilor Nationale.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind contabilitatea stocurilor în viziunea IAS 2 și a reglementărilor naționale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi...

Ai nevoie de altceva?