Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10188
Mărime: 42.05KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fatacean Gheorghe
FSEGA CIG anul 2

Extras din document

Obiectivele contabilităţii manageriale

Identitatea contabilităţii manageriale în cadrul sistemului contabil se realizează printr-un set de elemente structurale ale acesteia, care o individualizează ca disciplină de sine stătătoare în cadrul disciplinelor cu caracter economic, cum ar fi: obiectivele primare ale acesteia, obiectul de studiu, procedeele şi metodele aplicate în cadrul acesteia.

Obiectivele contabilităţii manageriale s-ar putea grupa astfel:

-obiective de evidenţă analitică a structurilor contabile care iau naştere în urma operaţiunilor şi activităţilor derulate de entităţi: active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate

- obiective de performanţă privind calculul unor indicatori parţiali şi integrali utilizaţi în măsurarea rentabilităţii operaţiunilor şi activităţilor entităţii precum şi costul acestora

- obiective de previzionare şi control realizate prin intermediul bugetelor de venituri şi cheltuieli detaliate de la nivelul de entitate la nivel de funcţie, structură tehnico- organizatorică, activitate, produs, lucrare sau serviciu realizat

-realizarea unui control de gestiune exercitat asupra activităţii entităţii prin sistemul informaţional al costurilor, abaterilor bugetelor şi a indicatorilor de monitorizare, măsurare şi control al performanţei.

Obiectivele de evidenţă analitică a structurilor situaţiilor financiare reprezintă obiective derivate din obiectivele contabilităţii financiare şi sunt circumscrise cadrului de aplicare a politicilor şi opţiunilor contabile de recunoaştere şi au în vedere următoarele deziderate:

-asigurarea structurii analitice a categoriilor de active

-asigurarea structurii analitice a poziţiilor de capital propriu nominalizat şi nenominalizat

-asigurarea structurii analitice a poziţiilor de datorii generate de diferite forme de finaţare

-asigurarea structurii analitice a cheltuielilor pe cele trei activităţi

-asigurarea structurii analitice a veniturilor pe activităţi

-asigurarea structurii analitice a rezultatelor degajate de activitatea entităţilor economice.

Obiectivele de raportare a perfomanţelor entităţii realizate prin calculul unor indicatori de performanţă finali sau intermediari, integrali sau parţiali, prin care se evaluează gestiunea economico- financiară a entităţii.

Performanţele raportate prin indicatori finali integrali se axează pe de o parte pe conceptul de rezultat al execiţiului, iar pe de altă parte performanţele entităţii se raportează şi prin categoria de cost raportându-se pe următoarele paliere:

-determinarea rezultatelor economico- financiare pe activităţi ale entităţii şi a rentabilităţii globale

-determinarea rezultatelor economico- financiare pe activităţi ale entităţii şi a rentabilităţii acestora

-determinarea rezultatelor economico- financiare pe centre de profit şi a rentabilităţii centrelor de profit

-determinarea rezultatelor economico-financiare pe produse, lucrări şi servicii şi a rentabilităţii acestora

-determinarea costului produselor, lucrărilor şi serviciilor realizate de entitate dar şi a costului structurilor funcţionale sau activităţilor entităţii.

Performanţele raportate prin indicatori de performanţă intermediari de gestiune se bazează pe unele concepte care pin în evidenţă anumite aspecte esenţiale ale gestiunii economice a entităţii în procesul de utilizare şi alocare a resurselor precum şi în asigurarea autofinanţării sau a echilibrului financiar şi se referă la următorii indicatori:

-marja comerciaă

-valoarea adăugată

-producţia exerciţiului

-excedentul brut de exploatare

-capacitatea de autofinanţare

-rezultatul exploatării

-rezultatul financiar

-rezultatul curent

-rezultatul global

-rezultatul net

-rezerva managerială

-fondul de rulment

-necesarul de fond de rulment

-trezoreria netă

Prin aceste obiective, contabilitatea managerială împinge limitele de asistare a procesului managerial dincolo de cadrul activităţii de exploatare, pe terenul activităţii financiare a entităţilor.

Obiectivele de previziune şi control au în vedere elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de ansamblu a entităţii precum şi elaborarea bugetelor parţiale pe funcţii sau activităţi ale entităţii reprezentate asfel:

-bugetul activităţii generale

-bugetul activităţii de producţie

-bugetul activităţii de trezorerie

-bugetul activităţii de investiţii

-bugetul activităţii de finanţare

-bugetul altor activităţi.

Componentele contabilităţii manageriale sunt definite şi delimitate de obiectivele fundamentale ale acesteia, de structurile funcţionale şi tehnico-organizatorice ale entităţii, de mecanismele precum şi de necesităţile de informare a acestora.

Componentele contabilităţii manageriale se delimitează în mod concret în funcţie de natura consumurilor contabilizate, de conexiunea contabilităţii manageriale cu contabilitatea financiară în două forme de organizare:

Un sistem complet al contabilităţii manageriale care are în vedere următoarele aspecte:

-calculaţia costurilor bazată pe identificarea consumurilor pe categorii de consumuri şi agregarea acestora în cadrul costului producţiei;

-organizarea activităţii de bugetare şi control prin bugete;

-elaborarea rapoartelor de informare internă prin utilizarea concretă a procedeelor de analiză economică, reglare şi control al activităţii. Acest sistem complet al organizării contabilităţii manageriale corespunde conceptelor tradiţionale de organizare a acestora, fiindu-i ataşat obiectivele clasice ale contabilităţii manageriale.

Un sistem specific de organizare al contabilităţii mangeriale identificat pe obiectivele contabilităţii care vizează maximizarea valorii entităţii economice, ancorat pe un proces profound de controlling al activităţilor entităţii şi a consumurilor ocazionate în cadrul acesteia derulat pe următoarele coordonate:

-organizarea activităţii de planificare prin întocmirea unor bugete detaliate până la nivel de activitate

-analiza consumatorilor de resurse şi a abaterilor acestora de la nivelul previzionat

-modelarea activităţii entităţii şi componentelor funcţionale şi structurile acesteia pe baza analizei eficienţei consumului de resurse

-asistarea procesului managerial pe termen lung, mediu sau scurt

Delimitarea acestor componente ale contabilităţii manageriale pe coordonatele unui control riguros a activităţii entităţii este asociat cu decuparea entităţii în centre de responsabilitate.

Din analiza celor două modele de organizare a contabilităţii manageriale rezultă următoarele componente de bază:

-calculaţia costurilor

Preview document

Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 1
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 2
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 3
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 4
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 5
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 6
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 7
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 8
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 9
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 10
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 11
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 12
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 13
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 14
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 15
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 16
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 17
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 18
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 19
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 20
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 21
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 22
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 23
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 24
Aspecte privind Organizarea Contabilității Manageriale și a Calculației Costurilor - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Aspecte privind Organizarea Contabilitatii Manageriale si a Calculatiei Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Metode de evidență analitică a cheltuielilor de producție și de calculație a costurilor parțiale - metoda direct - costing

INTRODUCERE “Aşa cum orice legendă conţine în parte un dram de adevăr, şi în istoria contabilităţii îşi poate găsi locul un strop de legendă.”...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Analiza Performantelor Financiare in Baza Situatilor Financiare Anuale

1 .Importanța analizei financiare în procesul de management al întreprinderii Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de...

Audit Statutar

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII S.C....

Conceptul de Guvernanță Corporativă

INTRODUCERE Guvernare corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Diferențe Naționale și Armonizări Contabile

INTRODUCERE Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial sunt determinate de noua configuraţie a relaţiilor...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Aspecte Teoretice si Practice privind Implementarea Contabilitatii Manageriale la SC Daleea Fashion House SRL

1. Prezentarea generala a S.C. DALEEA FASHION HOUSE S.R.L. 1.1. Scurt istoric “producator confectii textile pentru dama // pantaloni , camasi...

Analiza Statistico-Economica în Sectorul Privat

Cap 1. NOTIUNEA DE ÎNTREPRINDERE ÎN ROMANIA În România, ca şi în multe alte ţări central şi est europene, trecerea la economia de piaţă a...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Contabilitate Managerială

Contabilitate managerială In primul rând aș dori sa subliniez diferența dintre “contabilitate financiară” şi “contabilitate de gestiune”.De multă...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Introducere Daca privim influenta contabilitatii manageriale asupra conducerii intreprinderii din punct de vedere al existentei de-a lungul...

Aspecte Teoretice si Modele de Organizare a Contabilitatii Manageriale in Sistemul Contabil din Romania

1.Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale Complexul de factori cu incidenta asupra organizarii contabilitatii manageriale este reunit...

Contabilitate Manageriala - SC Piera SRL

1.1 Scurt istoric SC PIERA SRL Judet: Cluj Oras: Cluj-Napoca Adresa: B-dul MUNCII 16,CORP 1 Cluj-Napoca Stare societate : INREGISTRAT din...

Ai nevoie de altceva?