Atributii in Domeniul Intocmirii Evidentei Financiar Contabile

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Atributii in Domeniul Intocmirii Evidentei Financiar Contabile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Probleme discutate cu personalul societatii:

1. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE CAPITAL

a) CONTABILITATEA CAPITALULUI SI A REZERVELOR

b) CONTABILITATEA FONDURILOR

c) CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCITIULUI

d) CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR SI A DATORIILOR ASIMILATE

Conturile utilizate : 1011, 1012, 106, 117, 121, 129, 151,162, 167,168

- cunoasterea legislatiei in domeniul inregistrarior contabile referitoare la majorarea sau micsorarea capitalului social,

- constutirea fondului de rezerva,

- repartizarea profitului din anii precedenti,

- acoperirea pierderilor constatate,

- inregistrarea creditului de investitii si a dobinzilor eferente,

- intocmirea documentatiilor necesare obtinerii creditelor pentru investitii , evidenta si radierea garantiilor depunse;

- inregistrarea diferentelor din reevaluarea patrimoniului ( conform normelor legale in vigoare );

- inregistrarea provizioanelor pentru garantii acordate clientilor;

- inregistrarea leasingurilor si dobanzilor aferente

- inregistrarea si urmarirea utilizarii fondurilor proprii ;

- urmarirea situatiei rezultatului final al exercitiului;

- efectuarea operatiilor pregatitoare inchiderii bilantului contabil;

- intocmirea raportului de gestiune;

- inregistrarea repartizarii profitului sau pierderii pe baza procesului verbal incheiat de asociati;

- incheierea bilantului si a anexelor la bilant.

2. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

a) CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE

b) CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

c) CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR IN CURS

d) CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR FINANCIARE

e) CONTABILITATE AMORTIZARILOR PRIVIND IMOBILIZARILE

f) CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR

Conturile utilizate : 201,205, 208, 211, 212, 2131, 2132, 2133, 2134, 231, 267, 2801, 2803, 2805, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814,

a) In sfera de aplicare a contabilitatii imobilizarilor necorporale( 201, 205, 208 )

- cunoasterea legislatiei in domeniul imobilizarilor necorporale pentru inregistrarea corecta in contabilitate;

- cunoasterea legislatiei in domeniul amortizarii imobilizarilor necorporale si inregistrarea acestora in contabilitate;

- intocmirea documentelor de evidenta si urmarire a imobilizarilor necorporale;

- punctarea situatiior cu contabilitatea analitice cu contabilitatea sintetica.

- valorificarea inventarelor incheiate de comisiiile de inventariere

b) In sfera de aplicare a contabilitatii imobilizarilor corporale si contabilitatea amortizarilor (211, 212, 2131, 2132, 2133, 2134, 231, 267, 2801, 2803, 2805, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814),

- cunoasterea legislatiei in domeniul imobilizarilor corporale pentru inregistrarea corecta in contabilitate ( Lg. 15/1994 Republicata si Legea 571/2003) ;

- cunoasterea legislatiei in domeniul amortizarii imobilizarilor corporale si inregistrarea acestora in contabilitate;

- intocmirea documentelor de evidenta si urmarire a imobilizarilor corporale si a amortizarii acestora ;

- punctarea situatiior din contabilitatea analitica cu contabilitatea sintetica.

- contabilizarea si descarcarea din gestiune a vinzarilor de mijloace fixe;

- cunoasterea legislatiei in domeniul fiscal privind declararea sau radierea imobilizarilor la organele fiscale locale ;

- stabilirea impreuna cu comisia tehnica numita prin decizie starea tehnica a mijlocului fix, durata normata de functionare cf ultimelor reglementari ale Lg 15/1994.

- urmarirea intocmirii corecte a registrului numerelor de inventar;

- urmarirea gestionarii corecte a mijloacelor fixe in folosinta ;

- uontabilizarea proceselor verbale de casare;

- valorificarea inventarelor incheiate de comisiiile de inventariere.

c) In sfera de aplicare a contabilitatii inobilizarilor necorporale si corporale in curs de executare ( 230, 231)

- cunoasterea legislatiei in domeniul imobilizarilor necorporale si corporale in curs de executare pentru inregistrarea corecta in contabilitate ( Lg. 15/1994 Republicata si Legea 571/2003)

- cunoasterea legislatiei in domeniul amortizarii imobilizarilor in curs corporale si inregistrarea acestora in contabilitate;

- intocmirea documentelor de evidenta si urmarire a imobilizarilor in curs de executare si a amortizarii acestora ;

- urmarirea inregistrarilor corecte a situatiilor de lucrari pe baza bonurilor de consum din gestiune ;

- punctarea inregistrarilor efectuate cu compartimentul tehnic ( situatiile de lucrari ) si cu gestiunea materialelor consumate;

- punctarea situatiior din contabilitatea analitica cu contabilitatea sintetica.

- contabilizarea terminarii lucrarilor in curs de executare pe baza situatiilor definitive si a procesului verbal de punere in functiune a imobilizarilor terminate primit de la comisia tehnica imputernicita in acest sens ;

- cunoasterea legislatiei in domeniul fiscal privind declararea imobilizarilor astfel terminate la organele fiscale locale ;

- stabilirea impreuna cu comisia tehnica numita prin decizie starea tehnica a mijlocului fix astfel rezultat , durata normata de functionare cf ultimelor reglementari ale Lg 15/1994.

- predarea documentelor finale la contabilitatea imobilizarilor corporale sau necorporale pentru urmarirea in continuare a mijlocului fix .

- Valorificarea inventarelor incheiate de comisiiile de inventariere

Fisiere in arhiva (1):

  • Atributii in Domeniul Intocmirii Evidentei Financiar Contabile.doc