Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1510
Mărime: 27.57KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Societatea auditată, la care vă este prezentat studiul de caz în privinţa furnizorilor şi creditorilor se numeşte SC CYM PRODIMPEX SRL. Aceasta are sediul în Bucureşti, str. Prunaru nr. 1, sector 1, cod unic de înregistrare 22575343, numar de înmatriculare în Registrul Comerţului J40/19855/2007. Conform clasificării codurilor CAEN, tipul de activitate al societăţii este Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate(4759).

Preciză că situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat şi completat prin OMFP 2001/2006 şi OMFP 2374/2007, Legea contabilităţii nr.82/1991R cu modificările şi completările ulterioare, Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).

Procedurile privind auditul furnizorilor şi creditorilor au fost întocmite, cu data de referinţă 31 Decembrie 2008.

Obiectivele de audit urmărite au fost:

-Exhaustivitate: toate datoriile sunt incluse în stituaţiile financiare;

-Existenţă: societatea are datorii care există în mod real la data bilanţului;

-Exactitate: soldurile ocnturilor au fost determinate şi înregistrate corect, iar

sumele cuprinse în situaţiile finanicare sunt conforme cu cele din înregistrările

contabile.

Fişa de lucru nr. 1 redă situaţia datoriilor comerciale la data de 31.12.2008 , adică a furnizorilor interni neplătiţi până la sfârşitul exerciţiului, furnizori pentru producţie şi furnizori pentru imobilizări

Fişa de lucru nr.1: Punctarea creditorilor comerciali

Exerciţiul încheiat la: 31.12.2008

Denumirea unităţii: SC CYM PRODIMPEX SRL

Număr cont: Furnizori 401 RON

Totalul listei facturilor de la furnizori neplătite până la 31.12.2008 –furnizori interni

61.359,72

Sold conform balanţei de verificare 61.359,72

Diferenţă 0,00

Număr cont: Furnizori 404 RON

Totalul listei facturilor de la furnizori neplătite până la 31.12.2008 –furnizori interni

5.297,33

Sold conform balanţei de verificare 5.297,33

Diferenţă 0,00

Fişa de lucru nr. 2 analizează pe vechimi principalii creditori. În totalul datoriilor SC CYM PRODIMPEX SRL la 31.12.2008 o pondere importantă este deţinută de datoriile către:

- SC Maricom Prod SRL, în sumă de 21.359,31 lei din care se achiă 52% în primul tirmestru al anului 2009

-SC Elegant SRL cu suma de 11.647,59 lei din care până în luna februarie 2009 se achită 72%.

Fişa de lucru nr. 2: Analiza furnizorilor neachitaţi

Exerciţiul încheiat la: 31.12.2008

Denumirea unităţii: SC CYM PRODIMPEX SRL

Furnizor Sold la 31.12.2008 Din care pe vechimi: Achitat până la 31.03.2009

<30 zile 30-90 zile >90 zile Prescrieri

Furnizor pentru producţie(cont 401)

SC Maricom Prod SRL

21359.31

9763.12

8488.68

3107.51

11088.37

SC Elegant SRL

11647.59

6110.46

3228.67

2308.46

8394.28

SC Gorana Impex SRL

8299.75

5399.08

2900.67

0.00

4880.54

SC Roman Prodimpex SRL

6328.69

2971.92

3356.77

0.00

6328.69

SC Goldcom SRL

4861.88

2589.77

1073.47

1198.64

3120.11

SC Aly Electric SRL

3170.83

0.00

3170.83

0.00

3170.83

Total lei 55668.05 26834.35 22219.09 6614.61 36982.82

Alţii 5691.67 2806.55 1497.48 1387.64 3204.86

Total furnizori producţie

29640.9

23716.57

8002.25

40187.68

61359.72

Furnizor pentru imobilizări(cont 404)

SC Rino Construct SRL

3829.05

3829.05

0.00

0.00

1764.28

Total lei 3829.05 0.00 0.00 0.00 1764.28

Alţii 1468.28 1468.28 0.00 0.00 1468.28

Total furnizori imobilizări

5297.33

3232.56

Preview document

Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 1
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 2
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 3
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 4
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 5
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 6
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 7
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 8
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 9
Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Proiect Audit Financiar - Formular de Control Furnizori-Creditori.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Contabilitatea Clienților

CAPITOLUL I CONTEBILITATEA CREANŢELOR FAŢĂ DE CLIENŢI 1.1 Introducere în contabilitatea clienţilor Clienţii sunt persoane fizice şi juridice ,...

Audit Financiar Contabil privind Stocurile

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Auditarea Situatilor Financiare Anuale

Analizati si documentati abordarea auditului (a) Asigurati-va ca aveti cunostinte la zi despre activitatea societatii si ca sunt aduse la zi în...

Audit 2010

2010 – 2008 1 - 49. Daţi definiţia auditului în general şi elementele principale ale acesteia. Noţiunea de audit în general semnifică revizia...

Ai nevoie de altceva?