Audit Intern Versus Audit Extern

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4554
Mărime: 26.40KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Ioan
UNIVERSITATEA BABEŞ – BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

I.Introducere. 3

II. Audit intern - Audit extern: Sfera de curpindere si obiective. 4

III. Diferenţe între funcţia de audit intern şi cea de audit extern. 7

IV. Asemănări între funcţia de audit intern şi cea de audit extern. 9

V. Complementarităţi. 11

VI. Paralela între auditul intern şi auditul extern al funcţiei contabile. 11

Bibliografie. 13

Extras din document

INTRODUCERE

Cuvântul de origine latină, audit, provine de la auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Auditul este verificarea profesională a unei informaţii sau situaţii în scopul exprimării unei opinii argumentate pe baza raportării la un standard de calitate. (Sabou F., 2007)

Auditul, în general, este un proces sistematic de obţinere şi evaluare în mod obiectiv a unor informaţii sau afirmaţii în vederea aprecierii gradului lor de conformitate cu criteriile prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi. Obiectivul oricărui tip de audit îl constituie îmbunatăţirea utilizării informaţiei. (Tiron A. & Popa I., 2010)

În accepţiunea actuală, generalizarea utilizării termenului „audit” este legată de dezvoltarea societăţilor comerciale din secolul al XIX- lea, când a avut loc o delimitare a competenţelor şi responsabilităţilor managerilor (directorilor executivi) de cea a proprietăţilor (acţionarilor şi asociaţilor). În această perioadă conducerea afacerilor şi gestionarea patrimoniului societăţilor comerciale este tot mai mult preluată de către aceşti manageri. În urma acestor evoluţii proprietarii au simţit nevoia să cunoască modul în care managerii şi alte persoane cu funcţii de conducere gestionează afacerile încredinţate.

Utilizarea termenului de audit in acceptiunea folosita in present este relativ recenta si se plaseaza in perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, cand organizatiile afectate de recesiunea economica trebuiau sa plateasca sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor intreprinderilor cotate la bursa.

Apoi intreprindeile au inceput sa isi organizeze propriile Cabinete de Audit Intern ,in special pentru reducerea cheltuielilor,prin preluarea efectuarii lucrarilor pregatitoare din interiorul entitatii,iar pentru realizarea activitatii de certificare au apelat la Cabinete de Audit Extern in continuare,care aveau dreptul asupra unei supervizari a activitatii acestora.

În România, primul act normativ care a introdus noţiunea de audit intern a fost Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Aşa cum se poate remarca chiar din titlu, expresia de „audit intern” a fost lipsită iniţial de cuvântul „public” acesta fiind introdus ulterior prin Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 30 august 2001.( Control si audit intern, suport de curs, 2011).

La început proprietarii verificau personal activitatea managerilor, iar ulterior au început să apeleze la serviciile unor profesionişti independenţi de conducerea entităţilor, care au fost însărcinaţi să verifice modul în care averea lor era gestionată de către managerii companiilor, inclusiv onestitatea şi corectitudinea acestora. În aceste condiţii apare o nouă profesie, cea de auditor.

Conducatorii de activităţi şi alţi funcţionari ai entităţii din toate departamentele fac numeroase declaraţii şi informări către conducerea generală. Directorii executivi fac informări către Consiliu de Administraţie, aici apare auditul intern care are, printre altele, obligativitatea de a verifica corectitudinea acestor informaţii raportate.

Conducerea entităţilor şi cei însărcinaţi cu guvernanţa transmit şi ei la randul lor numeroase informări şi afirmaţii către utilizatorii externi, prin intermediul situaţiilor financiare, a declaraţiilor fiscale, a prospectelor de emisiune, a cererilor de credite etc. Aceste declaraţii nu sunt susţinute de probe, motiv pentru care ele sunt denumite „aserţiuni”, aici intervine nevoia de audit financiar extern care are sarcina de a verifica corectitudinea acestor declaraţii şi informaţii destinate terţilor.

Preview document

Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 1
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 2
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 3
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 4
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 5
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 6
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 7
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 8
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 9
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 10
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 11
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 12
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 13
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 14
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 15
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 16
Audit Intern Versus Audit Extern - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern Versus Audit Extern.doc

Alții au mai descărcat și

Paralela audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern in Viziunea Standardelor Internationale de Audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Misiune de Audit Intern - Edy International Spedition

Istoric Descriere edy Group este de doua decenii pe piata transportului rutier de marfa din Romania. In cei 20 de existenta, edy Group a evoluat...

Controlul Financiar si Inspectia Fiscala

CONTROLUL FINANCIAR Activitatile grupate sub denumirea generica de „control financiar” se refera la examinarea modului in care se realizeaza din...

Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern

Înca din titlul ariticolului ne dăm seama că se referă la posibilităţile de dezvoltare ale auditului intern în viitorul apropiat. Articolul se...

Conceptul de Guvernanță Corporativă

INTRODUCERE Guvernare corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor...

Ai nevoie de altceva?