Audit Public

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 16138
Mărime: 199.54KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 2

1.1. Stadiul organizării structurilor de audit intern la nivelul administraţiei publice centrale şi locale 2

1.2. Statutul compartimentelor de audit intern şi al auditorilor interni în cadrul entităţilor publice 4

CAPITOLUL II Standardul internaţional de audit 505 Confirmări Externe 11

CAPITOLUL III Audit public intern si alte concepte economice 17

2.1 Conceptul de control intern 17

2.2 Conceptul de expertiza contabila 21

CAPITOLUL IV 24

Evaluarea modului de desfăşurare a activităţii de audit intern şi a rezultatelor acesteia 24

4.1. Evaluarea modului de desfăşurare a activităţii de audit intern 25

4.1.1. Planificarea activităţii 25

4.1.2. Metodologia utilizată 28

4.1.3. Raportarea activităţii 30

4.1.4. Urmărirea implementării recomandărilor 31

4.2. Evaluarea constatărilor şi recomandărilor rezultate in urma activităţii de audit intern pe principalele domenii 32

4.3 Analiza procesului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern in cadrul institutiilor publice 33

CAPITOLUL V Desfăşurarea auditului public intern 34

5.1. Ordinul de serviciu 37

5.2 Declaratia de independenta 37

5.3 Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern 37

5.4 Colectarea si prelucrarea informaţiilor 38

5.5 Prelucrarea informaţiilor 38

5.6 Identificarea obiectelor auditabile 38

5.7 Analiza riscurilor 39

5.8 Programul de audit public intern 40

5.9 Deschiderea interventiei la fata locului 40

5.10 Raportul de audit 41

CAPITOLUL VI Efectuarea auditului public intern in cadrul Primariei comunei Zemes, judetul Bacau 41

6.1 PREZENTAREA ACTIVITĂŢII CURENTE 42

CONCLUZII 52

Extras din document

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern

1.1. Stadiul organizării structurilor de audit intern la nivelul administraţiei publice centrale şi locale

Legea nr. 672/22.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare răspunde cerinţelor Comisiei Europene în ceea ce priveşte crearea in ţările membre şi candidate a cadrului legal în domeniul auditului intern. Prin această lege a fost definit conceptul de audit intern în conformitate cu standardele acceptate pe plan internaţional, ca parte importantă a sistemului de control financiar public intern, definind în acelaşi timp arhitectura sistemului de audit intern in sectorul public, precum şi principiile de funcţionare a acestuia în sistem descentralizat. Sistemul de audit public intern la nivel naţional are următoarea structură:

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) - organism profesional cu caracter consultativ, format din specialişti în domeniu din cadrul altor entităţi publice decât Ministerul Economiei şi Finanţelor, al cărui rol, din poziţia unui observator independent, este acela de a îmbunătăţi strategia de dezvoltare a activităţii de audit intern, de a contribui la creşterea generala a calităţii sistemului de audit intern din entităţile publice, dezvoltarea cooperării cu auditul extern şi de a promova schimbul de experienţă cu sectorul privat în acest domeniu.

b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) – care funcţionează ca direcţie generală în Ministerul Economiei şi Finanţelor, având responsabilitatea de a elabora şi conduce o strategie unitară în domeniul auditului public intern, de a asigura dezvoltarea cadrului normativ şi procedural necesar exercitării activităţii de audit intern, de a evalua funcţionalitatea acesteia in scopul identificării direcţiilor de acţiune pentru creşterea contribuţiei la îmbunătăţirea activităţilor entităţilor publice şi de a coordona sistemul de perfecţionare a pregătirii profesionale al auditorilor interni.

c) Compartimentele de audit intern din entităţile publice reprezintă cea mai importantă verigă în cadrul arhitecturii sistemului descentralizat de audit intern, acestea fiind, de fapt, unităţile care desfăşoară activitatea propriu-zisă de audit intern, in scopul de a furniza managementului organizaţiei o asigurare rezonabilă şi obiectivă asupra funcţionalităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor deadministrare.

În entităţile publice în care s-a manifestat funcţia de audit intern activitatea a fost asigurată:

- de structurile de audit intern proprii (personal angajat exclusiv pentru această activitate), în proporţie de 51%;

- de structuri de audit din afara entităţilor publice respective, în proporţie de 49%, din care: 43,5% din activitatea de audit intern a fost exercitată de către structurile de audit intern ale entităţilor publice de la nivelul ierarhic superior, 3% de structurile teritoriale de audit ale Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru entităţile publice locale cu un buget anual sub 100.000 Euro, şi 2,5% pe bază de contract de prestări servicii.

Evoluţia gradului de exercitare a funcţiei de audit intern în cadrul administraţiei publice este pozitivă, în anul 2008, comparativ cu anul precedent, manifestându-se o tendinţă de îmbunătăţire a situaţiei, aşa cum rezultă din fig. nr.1.

Preview document

Audit Public - Pagina 1
Audit Public - Pagina 2
Audit Public - Pagina 3
Audit Public - Pagina 4
Audit Public - Pagina 5
Audit Public - Pagina 6
Audit Public - Pagina 7
Audit Public - Pagina 8
Audit Public - Pagina 9
Audit Public - Pagina 10
Audit Public - Pagina 11
Audit Public - Pagina 12
Audit Public - Pagina 13
Audit Public - Pagina 14
Audit Public - Pagina 15
Audit Public - Pagina 16
Audit Public - Pagina 17
Audit Public - Pagina 18
Audit Public - Pagina 19
Audit Public - Pagina 20
Audit Public - Pagina 21
Audit Public - Pagina 22
Audit Public - Pagina 23
Audit Public - Pagina 24
Audit Public - Pagina 25
Audit Public - Pagina 26
Audit Public - Pagina 27
Audit Public - Pagina 28
Audit Public - Pagina 29
Audit Public - Pagina 30
Audit Public - Pagina 31
Audit Public - Pagina 32
Audit Public - Pagina 33
Audit Public - Pagina 34
Audit Public - Pagina 35
Audit Public - Pagina 36
Audit Public - Pagina 37
Audit Public - Pagina 38
Audit Public - Pagina 39
Audit Public - Pagina 40
Audit Public - Pagina 41
Audit Public - Pagina 42
Audit Public - Pagina 43
Audit Public - Pagina 44
Audit Public - Pagina 45
Audit Public - Pagina 46
Audit Public - Pagina 47
Audit Public - Pagina 48
Audit Public - Pagina 49
Audit Public - Pagina 50
Audit Public - Pagina 51
Audit Public - Pagina 52
Audit Public - Pagina 53
Audit Public - Pagina 54
Audit Public - Pagina 55
Audit Public - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Audit Public.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Audit Intern

1. GENERALITATI DESPRE AUDITUL INTERN Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Audit Intern la Primaria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Audit Public Intern

Biroul de audit public intern auditeaza urmatoarele: a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata,...

Auditul Intern - Concluzii de Audit și Raportarea

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN. AUDITUL PUBLIC INTERN Cadru Legislativ Un pas important privind auditul intern şi controlul financiar în România, a...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 1.1.Noţiuni generale Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei...

Ai nevoie de altceva?