Audit Statutar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Audit Statutar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 4
1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 4
1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 4
1.3 CAPITALUL SOCIAL 5
1.4 SITUATIA PATRIMONIULUI 5
1.5 SITUATIA FINANCIARA. 6
CAPITOLUL II - ANALIZA BILANTULUI CONTABIL 8
2.1 BILANT FINANCIAR (lichiditate-exigibilitate) 8
2.1.1 ANALIZA LICHIDITATII SOCIETATII 14
2.1.2 ANALIZA SOLVABILITATII SOCIETATII 15
2.2 BILANTUL FUNCTIONAL 19
2.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI BILANTIER 23
2.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A PASIVULUI BILANTIER 24
2.2.3 RATELE DE SINTEZA 25
2.2.4 ANALIZA RATELOR DE FINANTARE 26
CAPITOLUL III - ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT 28
3.1 ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI 28
CAPITOLUL IV RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. AUDICONSULT S.R.L. INTOCMITE LA 31.XII.2008 32
BIBLIOGRAFIE: 36

Extras din document

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII

1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

S.C. AUDICONSULT S.R.L GALATI, isi desfasoara activitatea in municipiul Galati, avand sediul in str. Anghel Saligny nr 145 fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/ 434/ 2000 si Cod Unic de Inregistrare Fiscala nr.13193124 Cod CAEN : 7412 si are ca obiect de activitate principal activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal.

S.C. AUDICONSULT S.R.L GALATI are personalitate juridica avand forma de societate raspundere limitata, cu capital privat mixt si este administrata de un Asociat unic cu functia de administrator al societatii. Fuctioneaza conform cu Legea 31 / 1990 modificata si completata si un nr. mediu (angajati permanent) de 228, iar capitalul de 200 lei.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al acestei societati il reprezinta activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal. Rezultatele obtinute de societate sunt reflectate in situatiile de raportare anuala asa cum rezulta din anexele la prezentul raport de gestiune (bilant, cont de profit si pierdere).

Situatiile prezentate au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestora.

In formularele cod 10 si 20 au fost reflectate in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ-valoric, contabilitatea clientilor si furnizorilor a celorlalte creante si obligatii sunt evidentiate pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica si au la baza documente legale (justificative). Din datele prezentate in rezultatele financiare rezulta ca societatea in anul 2007 a inregistrat un profit brut in valoare de 152 mii lei si un profit net de 111 mii lei, fata de anul 2008 cand a inregistrat un profit brut in valoare de 3168 mii lei si un profit net de 2644 mii lei.

1.3 CAPITALUL SOCIAL

La data de 31.12.2008, SC AUDICONSULT S.R.L Galati, are un capital social de 200 lei, reprezentand 20 parti a cate 10 lei fiecare.

In cursul anului 2008 nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Statutar.doc