Audit Statutar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 4459
Mărime: 110.29KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 4

1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 4

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 4

1.3 CAPITALUL SOCIAL 5

1.4 SITUATIA PATRIMONIULUI 5

1.5 SITUATIA FINANCIARA. 6

CAPITOLUL II - ANALIZA BILANTULUI CONTABIL 8

2.1 BILANT FINANCIAR (lichiditate-exigibilitate) 8

2.1.1 ANALIZA LICHIDITATII SOCIETATII 14

2.1.2 ANALIZA SOLVABILITATII SOCIETATII 15

2.2 BILANTUL FUNCTIONAL 19

2.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI BILANTIER 23

2.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A PASIVULUI BILANTIER 24

2.2.3 RATELE DE SINTEZA 25

2.2.4 ANALIZA RATELOR DE FINANTARE 26

CAPITOLUL III - ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT 28

3.1 ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI 28

CAPITOLUL IV RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. AUDICONSULT S.R.L. INTOCMITE LA 31.XII.2008 32

BIBLIOGRAFIE: 36

Extras din document

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII

1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

S.C. AUDICONSULT S.R.L GALATI, isi desfasoara activitatea in municipiul Galati, avand sediul in str. Anghel Saligny nr 145 fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/ 434/ 2000 si Cod Unic de Inregistrare Fiscala nr.13193124 Cod CAEN : 7412 si are ca obiect de activitate principal activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal.

S.C. AUDICONSULT S.R.L GALATI are personalitate juridica avand forma de societate raspundere limitata, cu capital privat mixt si este administrata de un Asociat unic cu functia de administrator al societatii. Fuctioneaza conform cu Legea 31 / 1990 modificata si completata si un nr. mediu (angajati permanent) de 228, iar capitalul de 200 lei.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al acestei societati il reprezinta activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal. Rezultatele obtinute de societate sunt reflectate in situatiile de raportare anuala asa cum rezulta din anexele la prezentul raport de gestiune (bilant, cont de profit si pierdere).

Situatiile prezentate au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestora.

In formularele cod 10 si 20 au fost reflectate in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ-valoric, contabilitatea clientilor si furnizorilor a celorlalte creante si obligatii sunt evidentiate pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica si au la baza documente legale (justificative). Din datele prezentate in rezultatele financiare rezulta ca societatea in anul 2007 a inregistrat un profit brut in valoare de 152 mii lei si un profit net de 111 mii lei, fata de anul 2008 cand a inregistrat un profit brut in valoare de 3168 mii lei si un profit net de 2644 mii lei.

1.3 CAPITALUL SOCIAL

La data de 31.12.2008, SC AUDICONSULT S.R.L Galati, are un capital social de 200 lei, reprezentand 20 parti a cate 10 lei fiecare.

In cursul anului 2008 nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social.

Preview document

Audit Statutar - Pagina 1
Audit Statutar - Pagina 2
Audit Statutar - Pagina 3
Audit Statutar - Pagina 4
Audit Statutar - Pagina 5
Audit Statutar - Pagina 6
Audit Statutar - Pagina 7
Audit Statutar - Pagina 8
Audit Statutar - Pagina 9
Audit Statutar - Pagina 10
Audit Statutar - Pagina 11
Audit Statutar - Pagina 12
Audit Statutar - Pagina 13
Audit Statutar - Pagina 14
Audit Statutar - Pagina 15
Audit Statutar - Pagina 16
Audit Statutar - Pagina 17
Audit Statutar - Pagina 18
Audit Statutar - Pagina 19
Audit Statutar - Pagina 20
Audit Statutar - Pagina 21
Audit Statutar - Pagina 22
Audit Statutar - Pagina 23
Audit Statutar - Pagina 24
Audit Statutar - Pagina 25
Audit Statutar - Pagina 26
Audit Statutar - Pagina 27
Audit Statutar - Pagina 28
Audit Statutar - Pagina 29
Audit Statutar - Pagina 30
Audit Statutar - Pagina 31
Audit Statutar - Pagina 32
Audit Statutar - Pagina 33
Audit Statutar - Pagina 34
Audit Statutar - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Audit Statutar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Auditul Statutar al Situatiilor Financiare

1. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. Raspuns: Obiectivul fundamental al...

Ai nevoie de altceva?