Audit Statutar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 4459
Mărime: 110.29KB (arhivat)
Publicat de: Georgel Groza
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 4
 2. 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 4
 3. 1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 4
 4. 1.3 CAPITALUL SOCIAL 5
 5. 1.4 SITUATIA PATRIMONIULUI 5
 6. 1.5 SITUATIA FINANCIARA. 6
 7. CAPITOLUL II - ANALIZA BILANTULUI CONTABIL 8
 8. 2.1 BILANT FINANCIAR (lichiditate-exigibilitate) 8
 9. 2.1.1 ANALIZA LICHIDITATII SOCIETATII 14
 10. 2.1.2 ANALIZA SOLVABILITATII SOCIETATII 15
 11. 2.2 BILANTUL FUNCTIONAL 19
 12. 2.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI BILANTIER 23
 13. 2.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA A PASIVULUI BILANTIER 24
 14. 2.2.3 RATELE DE SINTEZA 25
 15. 2.2.4 ANALIZA RATELOR DE FINANTARE 26
 16. CAPITOLUL III - ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT 28
 17. 3.1 ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI 28
 18. CAPITOLUL IV RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. AUDICONSULT S.R.L. INTOCMITE LA 31.XII.2008 32
 19. BIBLIOGRAFIE: 36

Extras din referat

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII

1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

S.C. AUDICONSULT S.R.L GALATI, isi desfasoara activitatea in municipiul Galati, avand sediul in str. Anghel Saligny nr 145 fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/ 434/ 2000 si Cod Unic de Inregistrare Fiscala nr.13193124 Cod CAEN : 7412 si are ca obiect de activitate principal activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal.

S.C. AUDICONSULT S.R.L GALATI are personalitate juridica avand forma de societate raspundere limitata, cu capital privat mixt si este administrata de un Asociat unic cu functia de administrator al societatii. Fuctioneaza conform cu Legea 31 / 1990 modificata si completata si un nr. mediu (angajati permanent) de 228, iar capitalul de 200 lei.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al acestei societati il reprezinta activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal. Rezultatele obtinute de societate sunt reflectate in situatiile de raportare anuala asa cum rezulta din anexele la prezentul raport de gestiune (bilant, cont de profit si pierdere).

Situatiile prezentate au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestora.

In formularele cod 10 si 20 au fost reflectate in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ-valoric, contabilitatea clientilor si furnizorilor a celorlalte creante si obligatii sunt evidentiate pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica si au la baza documente legale (justificative). Din datele prezentate in rezultatele financiare rezulta ca societatea in anul 2007 a inregistrat un profit brut in valoare de 152 mii lei si un profit net de 111 mii lei, fata de anul 2008 cand a inregistrat un profit brut in valoare de 3168 mii lei si un profit net de 2644 mii lei.

1.3 CAPITALUL SOCIAL

La data de 31.12.2008, SC AUDICONSULT S.R.L Galati, are un capital social de 200 lei, reprezentand 20 parti a cate 10 lei fiecare.

In cursul anului 2008 nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social.

Preview document

Audit Statutar - Pagina 1
Audit Statutar - Pagina 2
Audit Statutar - Pagina 3
Audit Statutar - Pagina 4
Audit Statutar - Pagina 5
Audit Statutar - Pagina 6
Audit Statutar - Pagina 7
Audit Statutar - Pagina 8
Audit Statutar - Pagina 9
Audit Statutar - Pagina 10
Audit Statutar - Pagina 11
Audit Statutar - Pagina 12
Audit Statutar - Pagina 13
Audit Statutar - Pagina 14
Audit Statutar - Pagina 15
Audit Statutar - Pagina 16
Audit Statutar - Pagina 17
Audit Statutar - Pagina 18
Audit Statutar - Pagina 19
Audit Statutar - Pagina 20
Audit Statutar - Pagina 21
Audit Statutar - Pagina 22
Audit Statutar - Pagina 23
Audit Statutar - Pagina 24
Audit Statutar - Pagina 25
Audit Statutar - Pagina 26
Audit Statutar - Pagina 27
Audit Statutar - Pagina 28
Audit Statutar - Pagina 29
Audit Statutar - Pagina 30
Audit Statutar - Pagina 31
Audit Statutar - Pagina 32
Audit Statutar - Pagina 33
Audit Statutar - Pagina 34
Audit Statutar - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • Audit Statutar.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de evidență analitică a cheltuielilor de producție și de calculație a costurilor parțiale - metoda direct - costing

INTRODUCERE “Aşa cum orice legendă conţine în parte un dram de adevăr, şi în istoria contabilităţii îşi poate găsi locul un strop de legendă.”...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditul statutar al situațiilor financiare

1. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. Raspuns: Obiectivul fundamental al...

Planificarea unei misiuni de audit

Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea...

Te-ar putea interesa și

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditul Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I. AUDIT STATUTAR – DEFINIŢIE, ROL ŞI OBIECTIVE Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil...

Parmalat

INTRODUCERE Comisia pentru Titluri de Valori și Bursă din SUA (Securities and Exchange Commission) a catalogat scaldalul Parmalat ca fiind „una...

Controlul conturilor de stocuri - audit statutar

Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Controlul calității misiunilor de audit

INTRODUCERE În condițiile actuale ale vremurilor pe care le trăim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Dacă ar fi să aruncăm o...

Auditul - Caracteristici Generale

1. Definirea termenului de audit Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Economice Europene nr.1605/2002,...

Misiune de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale ale societății bancare Garantibank Alba-Iulia, aferente exercițiului financiar 2008

Băncile joacă un rol central în economie. Ele păstrează economiile populaţiei, oferă mijloace pentru plata bunurilor şi serviciilor şi finanţează...

Misiunea de Cenzor

In Romania, Legea nr. 31/1990, republicată, reglementează activitatea cenzorilor. Astfel, ultimile modificări şi completări ale Legii nr. 31/1990,...

Ai nevoie de altceva?