Auditarea Sistemului de Conducere in Institutiile Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Auditarea Sistemului de Conducere in Institutiile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 9 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 1
Metodologia de cercetare 2
Management, gestiune şi control intern 2
Auditul public intern, un pas înainte în evaluarea eficienţei managementului 5
Concluzii şi propuneri 6
Bibliografie 8

Extras din document

Introducere

Sistemul de management al entităţilor publice constă într-un ansamblu de metode şi procese de stabilire şi atingere a unor obiective, alocări de resurse, instruire şi control. Un sistem de management performant stabileşte cu precizie cine, ce, cum şi când planifică, organizează, coordonează, instruieşte şi evaluează, în timp ce sistemul operaţional stabileşte cine, ce, cum şi când execută.

Auditul sistemului de conducere examinează modul în care criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice corespund activităţii de evaluare a rezultatelor, apreciază conformitatea rezultatelor cu obiectivele şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii instituţiilor publice.

Conducătorii instituţiilor publice construiesc politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor şi menţinerea în echilibru a acestor strategii. Totodată, în calitate de administratori ai fondurilor publice au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii şi utilizării raţionale a fondurilor publice.

Auditul intern reprezintă un ansamblu de activităţi şi acţiuni desfăşurate de structuri specializate la nivelul unei instituţii publice care urmăreşte calitatea şi performanţa în management, buna gestionare a banului şi a patrimoniului public.

Auditul intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniu public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate de instituţiile publice inclusiv asupra activităţii instituţiilor subordonate şi asupra utilizării de către terţi a fondurilor publice gestionate. Operaţiunile care fac obiectul auditului intern se examinează pe tot parcusrul lor, din momentul iniţierii până în momentul finalizării executării lor.

Metodologia de cercetare

Auditul intern se organizează în mod independent în structura fiecărei instituţii publice sub forma unui compartiment specializat constituit din una sau mai multe persoane, care au calitatea de auditori interni, astfel încât acestea să nu fie implicate în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care le auditează. Auditorul intern trebuie să îndeplinească în mod obiectiv, independent cu profesionalism şi integritate, să respecte prevederile codului privind conduita etică a auditorului intern, normele şi instrucţiunile Ministerul Finanţelor Publice

Management, gestiune şi control internPentru activitatea unei entităţi publice se impune realizarea şi aplicarea unui sistem de conducere performant.

Conducătorii instituţiilor publice răspund de utilizarea fondurilor publice pe care le gestionează, precum şi de administrarea bunurilor publice din patrimoniu. Aceştia trebuie sã îşi defineascã şi sã îşi organizeze un sistem de conducere eficient.

Orice entitate publicã este privitã ca un întreg sistem care se organizeazã şi funcţioneazã pentru atingerea unor obiective. Acestea pot fi grupate în trei categorii:

-eficacitatea şi eficienţa funcţionãrii;

-fiabilitatea informaţiilor interne şi externe;

-conformitatea cu legea, regulamentele şi politicile interne.

Pentru management este important să depisteze riscurile, să le clasifice şi să se ocupe de

ele în ordinea probabilităţii de apariţie şi a iminenţei impactului pe care-l pot produce, fiind convins că nu pot fi abordate toate riscurile.

Fisiere in arhiva (2):

  • Auditarea Sistemului de Conducere in Institutiile Publice.doc
  • Cuprins.doc