Auditul Calitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Auditul Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu.

Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de îmbunătăţire a sistemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le oferă.Pe de altă parte, certificarea sistemelor calităţii, a cărei importanţă a crescut in ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, in raport cu Standardele Internationale si Europene, aplicabile in domeniu.

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calităţii în ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineste auditul calităţii ca reprezentând o examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activităţile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate si corespunzătoare pentru relizarea obiectivelor.

În prezent, această definiţie este cea mai larg acceptată.

Un program de audit poate include unul sau mai multe audituri in funcţie de mărimea, natura şi complexitatea organizaţiei care urmează a fi auditată. Aceste audituri pot avea o diversitate de obiective şi pot de asemenea să includă audituri comune sau combinate .Un program de audit include de asemenea toate activităţile necesare pentru planificarea şi organizarea tipurilor şi numărului de audituri, precum şi pentru furnizarea resurselor pentru desfăşurarea eficace şi eficientă a acestora în cadrul intervalului de timp specificat.

O organizaţie poate stabili mai mult de un program de audit.

1.Elemente de definire a auditului calităţii

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calităţii in ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineste auditul calităţii ca reprezentând o examinare sistematica şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activităţile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate si corespunzătoare pentru relizarea obiectivelor. In prezent, această definiţie este cea mai larg acceptata.

Auditurile calităţii reprezintă, prin urmare, examinări "sistematice" ale activităţilor si rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate si programate in funcţie de natura si importanţa activităţilor respective.

Ele sunt, pe de altă parte, examinări "independente ", în sensul că trebuie conduse persoane care nu au responsabilitati directe in domeniile auditate. Prin auditurile calităţii se evaluează:

- sistemul calităţii intreprinderii in ansamblu sau elemente ale

acestuia;

- procesele intreprinderii;

- rezultatele proceselor (produse, servicii).

Aceasta evaluare se realizează in raport cu "dispoziţiile prestabilite (standardele aplicabile, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni, specificaţii tehnice etc.), pentru a stabili in ce masură ele sunt respectate.

Auditul calităţii nu se rezuma, insă, numai la stabilirea acestei corespondente, ci urmăreşte evaluarea eficacităţii dispozitiilor in realizarea obiectivelor propuse in domeniul calităţii.

Pe baza rezultatelor auditului calităţii vor fi definite acţiunile corective necesare. Aceste actiuni au in vedere identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate, in scopul prevenirii repetarii lor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Calitatii.doc