Auditul - Caracteristici Generale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1801
Mărime: 13.93KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Fac. de Stiinte

Extras din document

1. Definirea termenului de audit

Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Economice Europene nr.1605/2002, Directiva a Opta a Consiliului nr.84/253/EEC şi Recomandarea 2001/256/EEC, "auditul" reprezintă examinarea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile ale unei companii, societăţi, firme sau instituţii şi consemnarea rezultatelor în cadrul unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, raportările contabile examinate reflectă în mod real situaţia financiară a companiei (auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent)".

Este adevărat că de aici accepţiunile sale s-au extins, dar aceasta este o altă problemă, pentru că sunt zeci de termeni consacraţi cu alte accepţiuni care au fost preluaţi din contabilitate. Oricum, expresia "audit" a apărut pentru prima dată în limba franceză şi înseamnă "ascultarea conturilor".

Prin audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.

Termenul de audit este larg utilizat, el a avut initial semnificatia de audit financiar pentru a verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. In prezent termenul de audit are in plus si semnificatia de audit operational pentru a ameliora performantele societatii si de audit de gestiune pentru a face o judecata asupra gestiunii, sau alte tipuri de audit in functie de nevoile societatilor, ca: audit fiscal, de calitate, de mediu, etc.

In functie de obiectivele urmarite de societate, in Romania se regasesc urmatoarele tipuri de audit:

- AUDIT INTERN

- AUDIT EXTERN

AUDITUL INTERN examineaza:

- respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificari, etc) cauzele si eventualele consecinte;

- ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) si a sistemului contabil identifica slabiciunile sistemului de conducere si de control intern, a riscurilor asociate acestora si face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;

- utilizarea eficace, eficienta, precum si protejarea resurselor financiare, materiale si umane, sesizeaza cazurile de gestiune defectuoasa, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabilitati.

Auditul intern poate fi externalizat fara ca aceasta sa conduca la schimbarea continutului acestei activitati.

Reglementarea AUDITULUI INTERN in Romania este facuta prin:

- audit public intern – Legea nr. 672/2002 si OG nr. 37/2004;

- audit intern al entitatilor in domeniul privat – OUG nr. 75/1999 republicata si Legea nr. 133/2002;

AUDITUL EXTERN este realizat de catre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generala a Actionarilor (Asociatilor) ( vezi Legea nr. 31/1990 republicata, art. 160), sau de catre un auditor contractual adica un tert, in baza unui contract cu societatea.

Auditul Financiar (Statutar) cuprinde o misiune de baza si misiuni conexe.

Misiunea de baza consta in certificarea situatiilor financiare si a unor verificari specifice prevazute de Lege.

Auditul Contractual se efectueaza de catre auditor in cazul in care:

- Entitatea nu are auditor statutar si doreste sa incredinteze unui specialist competent o misiune de audit financiar, similara cu cea a auditorului statutar.

- Auditorul contractual are o competenta, specializare, mai bine adaptata la o anumita actiune (evaluare: control intern, fiscal; etc)

- Se cauta opinia unui auditor cu prestigiu particular

- O misiune particulara de control ceruta de un tert, de ex. de o banca la acordarea unui imprumut.

Preview document

Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 1
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 2
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 3
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 4
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 5
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 6
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 7
Auditul - Caracteristici Generale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Auditul - Caracteristici Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Intern

1. GENERALITATI DESPRE AUDITUL INTERN Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Calculația Costurilor în Industria Siderurgică prin Aplicarea Metodei standard-cost

1. APLICAREA METODEI STANDARD-COST ÎN INDUSTRIA SIDERURGICA Procesul de privatizare si restructurare pe care îl parcurg întreprinderile din...

Auditul Situațiilor Financiare Anuale

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. ALFA S.A Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale,...

Proiect Audit

Pentru informarea cu privire la situatiile financiare, auditorul utilizeaza proceduri care îi permit sa obtina un grad rezonabil de certitudine ca...

Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit

Un bun control asupra activităţilor, atingerea obiectivelor, înseamnă înainte de toate administrarea riscurilor. Într-adevăr orice entitate este...

Planificarea Auditului Financiar-Contabil

Planificarea auditului financiar – contabil Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie sa planifice auditul într-o maniera care sa...

Ai nevoie de altceva?