Auditul Fiscal Privind Accizele

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2648
Mărime: 22.05KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Blanaru
Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Extras din document

AUDITUL FISCAL PRIVIND ACCIZELE

Etapa 1.Cadrul legislativ privind accizele

- Codul Fiscal

- Cod de procedura fiscala

- Norme de aplicare a codului fiscal

- Codul Vamal

- Regulamentul de aplicare a Codului Vamal

Etapa 2.Obiective privind auditul fiscal al accizelor

1. Identificarea si incadrarea produselor accizabile in Catalogul de Produse Accizabile(bere,vin,alcool etilic,tutun prelucrat,produse energetice,energie electrica s.a.)

2. Verificarea modalitatii de accizare(procentual,cota fixa,ad valorem)

3. Verificarea nivelului accizelor si a calculului acestuia in functie de incadrarea in Catalogul de Produse Accizabile

4. Verificarea documentelor de intrare a produselor accizabile(facturi,documente administrative de insotire,aviz de insotire)

5. Verificarea calculelor de penalitati

6. Verificarea bazei de impozitare

7. Verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a accizelor

8. Verificarea Declaratiilor de Accize

9. Verificarea exigibilitatii si a platii in termen a accizelor

10. Verificarea cursului de schimb valutar folosit in calculul accizelor

11. Verificarea DVI

12. Verificarea documentelor referitoare la antrepozitul fiscal

13. Verificarea calculului garantiei pentru antrepozitul fiscal

14. Verificarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

Etapa 3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational

Documente de verificat :

- Declaratia Vamala de Import

- Borderoul de Achizitii

- Scrisoare externa de garantie

- Factura externa In Voice

- Document Administrativ de Insotire

- Aviz de Insotire

- Declaratia de Accize

- Factura Fiscala

- Facturi fiscale speciale

- Factura ProForma

Factura externaBorderou Achizitii Produse AccizabileJurnal CumparariBalanta de VerificareDeclaratia de Accize

Etapa 4. Monografie contabila privind accizele

1.Sc Marval produce în anul 2007 o cantitate de coniac de

150 hectolitri in valoare de 200.000 lei. Concentraţia alcoolică a coniacului este 35%.

345=711 200.000 lei

635=448 138.643 lei

Acciza = 150hl x 35% x 750 euro/hl alcool pur x 3,5211 lei/euro=138.643 lei

2.La 6 feb. 2007 se importă o cantitate de 500 butoaie de bere a 500 litri fiecare,in valoare 10.000 euro. Concentraţia alcoolică a berii este 5,6 grade, iar numărul de grade Plato este 3. Taxa vamala=25% .

371= % 64.157 lei

401.1 35.211 lei

446.1 TV 8.750 lei

446.5Accize 15.844 lei

Cantitatea de bere = 500 x 500 = 250.000 litri = 2.500 hectolitri.

Formula de calcul a accizei este: acciza = cantitatea (hl) x nr de grade Plato

x acciza unitară x cursul de schimb.

Acciza = 2.500 x 3 x 0,6 x3,5211 = 15.844 lei.

Preview document

Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 1
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 2
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 3
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 4
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 5
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 6
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 7
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 8
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 9
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 10
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 11
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 12
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 13
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 14
Auditul Fiscal Privind Accizele - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Auditul Fiscal Privind Accizele.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Introducere Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Livrari Intracomunitare si Achizitii Intracomunitare de Bunuri

Definitii Livrarea de bunuri O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar. Art. 128(1)-...

Lucrare Practica - SC Ambient SRL Cluj

CAPITOL 1 PREZENTAREA SOCIETATII SC AMBIENT SRL CLUJ 1.1 Date generale privind societatea SC AMBIENT SRL este o societate cu capital romanesc...

Auditul Impozitului pe Profit

1. CADRUL LEGISLATIV SI NORMATIV PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT. Legea contabilitatii nr . 82/1991 cu modificarile de rigoare. Codul Fiscal Al...

Te-ar putea interesa și

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Principii Fiscale Comunitare - Cazuistică și Doctrină

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare s-a încercat o trecere în revista a evolutiei principalelor idei privind functionarea economiei si echilibrul...

Control Financiar

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Ai nevoie de altceva?