Auditul Imobilizarilor Corporale - SC X SA

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Auditul Imobilizarilor Corporale - SC X SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Prezentarea problemei de rezolvat

Pe parcursul auditului imobilizărilor corporale, ca parte componentă a situaţiilor financiare pentru exerciţiul 2005 la SC X SA, care are ca obiect de activitate fabricarea de anvelope, s-au colectat următoarele informaţii:

1. Mijlocul de transport A a fost reevaluat în ianuarie 2005, valoarea justă stabilită de evaluatori fiind de 90 000. Acesta fusese achiziţionat în 1.11.2002, costul istoric fiind de 150 000, durata de viaţă utilă 5 ani, iar metoda de amortizare este cea liniară.

2. S-a constatat că a fost achiziţionat un teren în valoare de 59 522 563 la data de 1.01.2005 şi că în cursul exerciţiului financiar 2005 acesta a fost amortizat pentru suma de 19 840 854,33. (metoda de amortizare folosită a fost cea liniară, durata de amortizare fiind de 3 ani).

3. Mijlocul de transport B a fost vândut la data de 1.01.2005 pentru suma de 90 000, amortizarea cumulată fiind de 63 720. Valoarea de intrare 150 000.

4. Societatea a primit prin donaţie de la Primăria Oraşului Popeşti-Leordeni în octombrie 2005 un teren în vederea construcţiei unei noi clădiri de producţie, valoarea de utilitate 120 000 000, tranzacţia nefiind înregistrată în contabilitate, deoarece aceasta nu a generat cheltuieli.

5. Societatea a achiziţionat un nou echipament tehnologic în valoare de 15 487 500 la data de 1.05.2005, amortizabil liniar pe o durată de 5 ani.

6. Pentru clădirea U1 s-au efectuat consolidări pe 1.01.2005 în vederea creşterii rezistenţei în caz de cutremur, în valoare de 15 000 000. Durata de amortizare rămasă este de 10 ani. Metoda de amortizare folosită este cea lineară. În vederea realizării consolidărilor, societatea a primit o subvenţie de la stat în valoare de 15 000 000 contabilizată ca venit amânat.

Informaţii suplimentare:

1.Echipamentele tehnologice existente se amortizează linear pe o durată de 5 ani.

2.Metoda folosită pentru contabilizarea rezervei din reevaluare este cea a reevaluării valorii nete.

2. Prezentarea situaţiei imobilizărilor şi a amortizărilor aferente acestora la 31.12.2005:

ElementeDENUMIRE IMOBILIZĂRI

Mijloace de transportClădiriTerenuriEchipamente tehnologice

ABU1TE

Sold la 31.12.200493,000

86,280

30,000,000

59,522,563.00

38,540,312

Intrări în cursul anului70,000

Ieşiri în cursul anului0

Sold la 31.12.2005163,000

86,280

30,000,000

59,522,563.00

38,540,312

Amortizare la:

31.12.200430,000

63,720

3,000,000

7,708,062

Exerciţiul financiar 200530,000

4,500

3,000,000

19,840,854.33

7,708,062

Aferentă ieşirilor

31.12.200560,000

68,220

6,000,000

19,840,854.33

15,416,124

Valoare rămasă la:

31.12.2005133,000

81,780

27,000,000

39,681,708.67

30,832,250

31.12.200493,000

86,280

30,000,000

38,540,312

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Imobilizarilor Corporale - SC X SA.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE