Auditul Intern la o Institutie Publica

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul Intern la o Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: MIREA MARIANA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, Camera auditorilor financiari elaborează norme de audit intern aliniate la Standardele Internaţionale în domeniu.

Pornind de la prevederile acestui articol, Consiliul Camerei a aprobat, prin Hotărârea nr. 88/19 aprilie 2007, Normele de audit intern, care conţin Standardele de audit intern, ediţia 2007, elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni, şi Proceduri privind cadrul general de desfăşurare a misiunilor de audit intern.

Standardele Internaţionale de Audit Intern se aplica în România sub denumirea de Standarde de Audit Intern, la care se adaugă Normele Profesionale ale activităţii de Audit Intern.

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acesteia.

Activitatea de audit intern se exercită în cadrul entităţii de către persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferenţiază în funcţie de scopul, mărimea, structura şi domeniile de activitate ale entităţii.

Scopul activitatii de audit intern se refera la :

1. definirea principiilor de bază privind modul în care trebuie să se exercite auditul intern;

2. furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea şi promovarea activităţilor de audit intern;

3. stabilirea bazelor pentru evaluarea exercitării auditului intern;

4. supravegherea proceselor structurilor organizatorice şi a managementului organizatoric, precum şi a operaţiunilor entităţii.

Normele sunt alcătuite din: Reguli de organizare; Reguli de exercitare şi Reguli de implementare.

Regulile de organizare se referă la caracteristicile entităţilor şi persoanelor care exercită activităţi de audit intern.

Regulile de exercitare descriu natura activităţilor de audit intern şi furnizează criterii de calitate pe baza cărora exercitarea acestor servicii poate fi evaluată.

Regulile de organizare şi de exercitare se aplică serviciilor de audit intern în general.

Regulile de implementare se elaborează în funcţie de tipurile specifice de angajamente (de exemplu: un audit de conformitate, investigarea unei fraude sau un proiect de control pentru propria evaluare).

Regulile de organizare şi de exercitare reprezintă un singur set de reguli, însă vor fi mai multe seturi de reguli de implementare, un set pentru fiecare tip de activitate semnificativă.

Auditorii interni trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau de auditor financiar.

Aceste norme se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001 şi sunt obligatorii pentru următoarele entităţi supuse auditului financiar.

- companii şi societăţi naţionale;

- regii autonome;

- societăţi comerciale;

- bănci;

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Intern la o Institutie Publica.doc