Auditul Situatiilor Financiare Anuale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul Situatiilor Financiare Anuale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Toma Rodica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

LA S.C. ALFA S.A

Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizarii sau încetarii activitatii.

Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale se compun din:

1. Bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si notele explicative în cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Cimunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Aceste situatii financiare anuale :

- se supun auditului financiar efectuat de catre auditori financiari persoane fizice sau juridice autorizate

- se publica dupa aprobare

- se pastreaza timp de 50 de ani

- se predau la arhivele statului, în caz de încetare a activitatii personelor obligate sa le întocmeasca

- se depun la Administratia Finantelor Publice în termen de 120 zile de la închiderea exercitiului.

Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate se aplica de persoanele juridice care îndeplinesc criteriile cu privire la cifra de afaceri, totalul activelor si numarul mediu de salariati, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

2. Bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative (optional ti situatia fluxurilor de trezorerie) în forma simplificata, în cazul persoanelor juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea Reglementarilor contabile autorizate.

Aceste situatii financiare anuale simplificate:

- nu sunt supuse obligatoriu auditului financiar

- se publica dupa aprobare

- se pastreaza timp de 50 de ani

- se predau la arhivele statului, în caz de încetare a activitatii persoanelor care le întocmesc

- se depun la Administratia Finantelor Publice în tremen de 120 zile de la încheierea exercitiului.

3. Bilant si cont de profit si pierdere, în cazul tuturor celorlalte persoane si al microântreprinderilor.

Aceste situatii financiare:

- nu sunt supuse obligatoriu auditului financiar

- se publica dupa aprobare

- se pastreaza timp de 50 de ani

- se predau la arhivele statului în caz de încetare a activitatii

- se depun în termen de 120 zile la Administratia Finantelor Publice

4. Declaratia de înactivitate, care se depune în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar la Administratia Finantelor Publice, în cazul persoanelor care de la constituire nu au desfasurat activitate.

Rolul auditorului financiar consta în examinarea informatiei financiare ( redata în conturi) în scopul asigurarii credibilitatii acestor informatii pentru diferite categorii de utilizatori:

- conducerea întreprinderii

- clienti

- banci

- furnizori

- organe fiscale

- investitori potentiali, etc

Rolul final al auditorului financiar îl constituie verificarea si certificarea bilantului contabil anual, prin care se formuleaza o opinie competenta cu privire la imaginea fidela pe care acesta trebuie sa o dea, si respectarea reglementarilor în vigoare.

Elemente de organizare a auditului financiar

Activitatea de audit presupune ca persoanele autorizate în acest domeniu sa parcurga o succesiune de etape, dupa cum urmeaza:

A. Acceptarea misiunii

In cadrul acestei etape auditorul solicita conducerii unitatii patrimoniale o serie de documente: actul constitutiv, statutul, certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului, documente si/sau decizii prin care sunt numite organele de conducere, contracte (de închiriere, individuale cu salariatii, de redeventa, etc.) regulamentul de organizare si functionare, procese verbale ale controalelor fiscale, organigrama unitatii patrimoniale, etc. Prin a caror consultare sa poata sa-si faca o imagine cu privire la:

- istoricul unitatii patrimoniale

- dezvoltarea si nivelul rentabilitatii

- dimensiunile si volumul activitatii

- clientii si furnizorii principali

- produsele obtinute, comercializate

- politicile de aprovizionare si de comercializare

- politicile de personal, de productie si financiar contabile

- organizarea si conducerea contabilitatii

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Situatiilor Financiare Anuale.doc