Baze de Date

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Baze de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

COLECTII DE DATE

Notiunea aferentã termenului de datã poate avea atât semnificatie temporalã, cât si semnificatie referitoare la fiecare din numerele, marimile, relatiile etc.care servesc pentru rezolvarea unei probleme sau care sunt obtinute în urma unei cercetari si urmeaza sã fie supuse unei prelucrari.

Un ansamblu de date înrudite pot configura o informatie complexã.

Datele de acelasi tip sau aceeasi structurã informationalã pot fi clasificate în fise si/sau tabele si pot fi prelucrate ulterior.

De-a lungul timpurilor, evidentele datelor au gasit felurite suporturi de stocare, de la memorarea mintalã, rabojul de lemn, suporturi de piele sau papirus, registre de hârtie, suportul magnetic al dischetei etc.

Data poate fi asimilatã în bunã masurã cu cuanta de informatie. Ea poate fi concomitent obiect de prelucrare, sursã de fundamentare a modelelor si proceselor, mijloc de tezaurizare informationalã.

Pe de-o parte, datele pot fi generatoare de informatii, pe de alta parte, au proprietãti care permit procesarea, rafinarea acestora ca sursã de noi informatii.

Indiferent de domeniul vietii sociale abordate, datele concurã la luarea deciziilor.

SISTEME DE FISIERE - SISTEME DE

GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Anii 60 si lupta pentru suprematia spatiala au impus introducerea unor standarde de evidente a datelor a caror destinatie initiala au fost misiunile Apolo. Volumul enorm de date trebuia actualizat aproape continuu si astfel s-au conturat concepte aferente sistemelor de gestiune a bazelor de date, prescurtat SGBD.

Sistemele bazate pe fisiere presupun cã fiecarui fisier i se alocã un nume specific, în care se introduc date de acelasi tip, cum ar fi de exemplu: situatia facturilor furnizor (un singur furnizor sau diferiti), situatia stocurilor din magaziile specializate sau din magazia centralã, situatia clientilor etc. Fiecare fisier este stocat si poate fi modificat de unul sau mai multi utilizatori (mai mult sau mai putin autorizati) putând aparea dublari de fisiere rezultate dupa fiecare noua prelucrare, dublari de date etc. Dacã, însã, reteaua centralã la care sunt cuplate terminalele a fost dezvoltatã pe parcurs exista si cazul în care unele aplicatii software sã nu fie compatibile între ele si, deja, problema se complicã în sensul cã prin incompatibilitate prelucrarea unor informatii poate fi complet suprimatã.

Fãrã îndoialã cã sistemele bazate pe fisiere prezinta avantaje de lucru atunci când sunt monitorizate de un numar limitat de utilizatori:

- nu este necesarã prelucrarea a douã sau mai multe fisiere de date aferente unor activitãti diferite, dar înrudite în unele limite (ex:intrari de marfã/iesiri de marfa);

- nu este necesarã conlucrarea în retea sau lucrul în simultan pe acelasi fisier în locatii diferite ale retelei etc.

Definitia generalã a bazelor de date este datã de Thomas Connolly : Bazele de date sunt o colectie partajatã de date, între care existã relatii logice (si o descriere a acestor date),proiectatã pentru a satisface necesitãtile informationale ale unei organizatii sau ale unui grup.

Exista însã o diferentã între date si informatii, bine sesizatã de Robert Dollinger astfel:

Datele sunt fapte culese din lumea realã pe bazã de observatii si masuratori.

Informatia este rezultatul interpretarii datelor de catre un anumit subiect si confera acestuia capacitatea de a lua decizii.

În functie de gradul de detaliere, datele pot fi:

- date elementare;

- date compuse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Baze de Date.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA HYPERION BUCURESTI FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE SECTIA BUSTENI CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE