Bilantul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bilantul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Bilanţul este tabelul contabil care reflecta in expresie baneasca starea la un moment da a utilitatilor si resurselor patrimoniului oferind utilizatorilor o imagine fidela a situatiei financiare si a economica a intreprinderii.

2. Caracteristicile bilanţului sunt:

2 Bilantul contabil este un document redactat dupa reguli specifice având la baza Legea Contabilitatii nr. 82/1990, revizuita i modificata;

3 Valorile exprimate în bilant sunt în expresie baneasca;

4 Cuantificarea structurilor are un caracter instantaneu fiind o prezentare a situatiei patrimoniului la un moment dat;

5 Obiectul evaluarii si prezentarii îl constituie activele controlate de întreprindere, drepturile de creanta asupra acestora concretizate în capitaluri proprii si datorii;

6 Informatiile prezentate în bilant sunt destinate utilizatorilor pentru efectuarea unor analize, respectiv pentru fundamentarea deciziilor;

3. Echilibrul bilanţier este principiul de baza al bilantului potrivit caruia tabelul valoric al activului este intotdeauna egal cu totalul valoric al pasivului.Este consecinta dublei reprezentari a patrimoniului in contabilitate,care determina egalitatea valorica dintre utilitatile si resursele patrimoniale.

4. Ecuaţia echilibrului bilanţier este:

Total utilitati = total resurse

Total activ = Total pasiv

5. Activele imobilizate se caracterizează prin acele bunuri si valori care, avand in vedere destinatia lor, au vocatia sa ramana o perioada indelungata (de regula mai mare de un an) in intreprindere.

6. Activele circulante se caracterizează prin ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere, cu exceptia acelora legate de particularitatile ei.

7. Resursele permanente, denumite şi capitaluri permanente, cuprind capitalurile proprii si unele datorii pentru o perioada indelungata finantarii activelor,dovedind astfel forme stabile.

8. Resursele temporare cuprind datoriile catre furnizori sau personal,asigurari sociale,ajutor de somaj,datorii catre bugetul statului,credite bancare pe termen scurt.

9. Prin lichiditate se înţelege capacitatea unui agent economic de a-si plati obligatiile fata de terti la scadenta. Un agent economic poate dispune de un volum mai mare de active decat valoarea totala a obligatiilor sale fata de terti, dar sa fie totusi insolvabil daca nu reuseste sa transforme unele din active in bani, pentru a-si onora obligatiile

10. Prin exigibilitate se înţelege calitatea unei creante sau a unei obligatii de a i se putea pretinde executarea, chiar silita daca este necesar

11. Un activ necorporal este un activ care se prezinta sub forma unor bunuri fara materialitate.

12. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii persoanei juridice).

Fisiere in arhiva (1):

  • Bilantul.doc