Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

Referat
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2213
Mărime: 18.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Nicolae
Universitatea Ovidius Facultatea de Stiinte Economice

Cuprins

Bilantul Contabil .. 3

1. Structura Activului Si Pasivului Bilantier .. 3

2. Abordarile Patrimoniului .. 4

3. Structuri Privind Situatia Patrimoniului .. 5

4. Functiile Patrimoniului .. 6

5. Structurarea Aspectului Financiar Al Bilantului

Contabil .. 6

Contul De Profit Si Pierdere .. 7

1. Importanta Si Semnificatii .. 7

2. Prezentarea Schemei De Cont .. 8

3. Structura Contului De Profit Si Pierdere In Normalizarea Contabila Internationala .. 9

Extras din document

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si marimea rezultatului .Apare insa necesara prezenta unui alt instrument de modelare coontabila care sa explice modul de constituire a rezultatului si a permita desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii inteprinderii.Acest instrument este cea de-a doua componena a situatiilor financiare si anume contul de profit si pierdere.

In aceasta optica,inteprinderea devine un centru de calcul economic,calculul avand la baza:

- valorile produse si vandute pe piata clientilor,denumite genericVENITURI;

- valorile utilizate pentru obtinerea unor venituri, care sunt constituite in costuri angajate pe alte piete, denumite cheltuieli.Aceasta reprezinta, in fapt, renumerarea factorilor de productie

Din comparara celor doua marimi valorice se obtine un rezultat. Acesta poate fi o marime valorica pozitiva,denumita profit, atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile,sau o marime valorica negativa, denumita pierdere, atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile.

In contextul economiei de piata, inteprinderea are ca obiectiv obtinerea profitului.Astfel, profitul poate fi considerat o imbogatire, deci o resursa, pe cand pierderea este o saracie, fiind asimilata unor utilizari fara asigurarea unui contraechivalent valoric.

In prezentarea contului de profit si pierdere sunt conturate doua modele de expunere a cheltuielilor si veniturilor: unul ia in considerare natura economica a acestora,celalalt pleaca de la functiile sau activitatile unei interprinderi (deci de la destinatia veniturilor si cheltuielilor).

Ca forma, contul de profit si pierdere se poate prezenta astfel:

- sub forma de tabel bilateral sau forma de cont(schema orizontala)

- sub forma de lista(schema verticala)

C ontul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile economice, respectiv veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune.

Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire a intreprinderii legate sau nu de activitatea sa normala si curenta. Partea preponderenta a veniturilor o reprezinta cifra de afaceri realizata de inteprindere in cursul exercitiului.

Cheltuielile constituie ansamblul elementelor de costuri suportate de inteprindere in cursul exercitiului.

Daca bilantul contabil permite o cunoastere a pozitiei financiare a intreprinderii,contul de profit si pierdere ofera informatii asupra activitatii inteprinderii,a modului cum aceasta isi gestioneaza afacerile prin dimensiunea veniturilor,cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza.

Directiva a IV a europeana privind documentele contabile de sinteza ale societatilor de capitaluri instituie scheme obligatorii pentru prezentarea contului de profit si pierdere. Totusi, datorita diferentelor de cultura si traditie contabila din tarile comunitare, obligativitatea prezentarii standadizate a contului de rezultate se manifesta prin posibilitatea de optiune intre mai multe scheme de cont de profit si pierdere.

Preview document

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 1
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 2
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 3
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 4
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 5
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 6
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 7
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 8
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 9
Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere.doc

Alții au mai descărcat și

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Analiza Diagnostic a Firmei

I. Scopul Diagnosticul global asigura realizarea unei imagini de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a firmei, prin sintetizarea...

Balanța de Verificare

Operatiile economice care se realizeaza zi de zi într-o unitate economica se înregistreza în conturi. În orice moment al activitatii economice,...

Stingerea creanțelor fiscale

Capitolul I Dispozitii generale Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele...

Caiet de practică - contabilitate și informatică de gestiune

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE Am efectuat stagiul de practică la SC. VARD Tulcea. SA - Compartimentul Financiar-Contabil din...

Principii fundamentale ale contabilității

1.Definitia si obiectul contabilitatii 1.1 Definitia contabilitatii Defnitia contabilitatii “ca la carte” ne spune ca “Contabilitatea este...

De la internaționalizarea afacerilor la armonizarea contabilă internațională

I.Globalizarea economică, internaţionalizarea afacerilor şi armonizarea contabilă În contextul actual al globalizării economiei mondiale,...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Practică contabilă

1.Scurta prezentare 1.1.Scurt istoric Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. ,,Nechi-mar” S.R.L., societate infiintata in anul 2003 in luna...

Ai nevoie de altceva?