Bilantul Contabil Instrument al Analizei Financiare

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest referat descrie Bilantul Contabil Instrument al Analizei Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Actuala societate romaneasca care se afla intr-o perioada de tranzitie, incearca sa solutioneze problemele sale prin aderarea la solutiile propuse de normele contabile internationale. In prima etapa a reformei contabilitatii romanesti, normalizatorii romani au optat pentru un model de bilant inspirat din mediul contabil francez iar in cea de a doua etapa a reformei din dorinta de aliniere la Standardele Internationale de Contabilitate pentru un model de Bilant apropiindu-se mai mult de modul de structurare si prezentare tipic modelelor contabile anglo-saxone.

Indiferent de modelele de elaborare, bilanturile sunt intotdeauna construite pe baza unor reguli commune de prezentare:

1. drepturile patrimoniale – de proprietate sau de creanta- care alcatuiesc activul bilantier, apar separate de angajamentele patrimoniale – pasivul bilantier-. Aceasta separare se face cel mai adesea printr-o prezentare a bilantului sub forma de tablou cu doua coloane reprezentand activul si pasivul.

2. structura interna a activului si pasivului este in general prezentata pe baza criteriului duratei activelor si pasivelor. Posturile bilantiere sunt ordonate dupa lichiditatea activelor si exigibilitatea pasivelor. Prin aceasta ordonare se ajunge la obtinerea unui bilant financiar.

Obiectivul bilantului contabil este de a furniza informatii despre pozitia

financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a inteprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Carecteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele patru caracteristici calitatieve principale sunt:

Inteligibilitatea – o calitate esentiala a informatiei furnizate de situatiile financiare si este aceea ca ele pot fi usor intelese de utilizatori.

Relevanta – pentru a fi utile informatiile furnizate de bilantul contabil ele trebuie sa fie relevante fata de necesitatile de luare a deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutandu-I pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare confirmand sau corectand evaluarile lor anterioare.

Credibilitatea – pentru a fi utila informatia trebuie sa fie credibila, san u contina erori semnificative, san u fie partinitoare iar utilizatorii sa poata avea incredere ca reprezinta correct ceea ce informatia si-a propus sa reprezinte.

Comparabilitatea – utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiaare al;e unei inteprinderi in timp pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale.

Daca bilantul exprima starea patrimoniala la care s-a ajuns la inchiderea exercitiului, atunci contul de rezultate – profit si pierdere- exprima cum s-a ajuns la respective stare patrimoniala finala, care au fost fluxurile de venituri si cheltuieli care au marcat traiectoria evolutiei inteprinderii de la inceputul pana la sfrasitul exercitiului. Contul de rezultate simbolizeaza flu-xurile economice respective cheltuielile si veniturile perioadei de gestiune, rezultate din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara.

Cheltuielile reprezinta ansamblul elementelor de costuri, suportate de inteprindere in cursul exercitiului. Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire legala a inteprinderii legate sau nu de activitatea sa normala si curenta. Rezultatul exercitiului reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente unui exercitiu financiar.

Incepand cu 1 ianuarie 2003, prin ordinal 306/2002 se aplica reglemen-tarile contabile simplificate aplicabile persoanelor juridice care indeplinesc cel putin doua dintre urmatoarele criterii: cifra de afaceri pana in 5 milioane de euro, total active pana la 2.5 milioane euro si numar mediu de salariati pana in 50 persoane. Criteriile mentionate sunt stabilite pe baza situatiilor financiare anuale intocmite la finele anului precedent.

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei persoanei juridice pentru respectivul exercitiu financiar, trebuie sa respecte prevederile Legii Contabilitatii

82/1991, repubilcata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 si OMF 306/2002.

Situatiile financiare anuale simplificate cuprind: Bilant, Cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta ele-mentele de activ, datorii si capitalul propriu grupate dupa natura si lichiditate respectiv, natura si exigibilitate ale persoanei juridice la incheierea exercitiului financiar precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practice specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si pre

zentarea situatiilor financiare anuale simplificate. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de baza ale contabilitatii . Ele trebuie sa asigure furnizarea, prin situatiile anuale simplificate informatii care trebuie sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul ca sa reprezinte fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice, sa fie neutre, prudente si complete. Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau daca au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile persoanei juridice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bilantul Contabil Instrument al Analizei Financiare.doc