Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6547
Mărime: 52.65KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Atanasiu Pop
prezentat in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Babes-Bolyai.

Cuprins

Introducere 3

Cap. 1 Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 4

1.1.Scurt istoric al IASB 4

1.2. Mecanismul de emitere a IAS/IFRS 5

1.3.Aplicarea IFRS-urilor în Uniunea Europeană 7

Cap. 2 Cadrul conceptual contabil al IASB 9

2.1.Necesitatea cadrului conceptual 9

2.2.Cadrul general (conceptual) IASB 11

2.3. Cadrul conceptual unic 15

Cap. 3. Cadrul conceptual al instrumentelor financiare 16

Concluzii 22

Bibliografie 23

Extras din document

Introducere

Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod fundamental produsul mediului său. Mediul contabilităţii este dat de condiţiile, de restricţiile, de influenţele societăţii, economiei, politicii şi cadrului juridic şi evoluează odată cu timpul.

Partea vizibilă a contabilităţii, de ţinere a registrelor şi întocmire a situaţiilor financiare, are în spate un cadru teoretic bine pus la punct, care cuprinde obiective filosofice, speculaţii teoretice, judecăţi, creativităţi sau discuţii, teorii normative, idei organizate, definiţii precise, ipoteze, postulate, principii, restricţii preliminare.

Fundamentele conceptuale ale contabilităţii nu ţin de domeniul descoperirilor. Mai degrabă, noi suntem cei care le creăm, le elaborăm, ţinând cont de factorii de mediu sau de intuiţie. Recunoaşterea şi credibilitatea acestora se bazează pe utilizarea şi acceptarea lor general de către cei care întocmesc, verifică, utilizează şi normalizează situaţiile financiare.

Utilitatea unui cadru conceptual contabil este legată, în primul rând, de elaborarea standardelor contabile care să se bazeze pe un ansamblu coherent de obiective şi de concepte fundamentale, iar în al doilea rând, acesta ar trebui să aibă ca şi efect ameliorarea înţelegerii situaţiilor financiare de către utilizatori şi să întărească încrederea acestora în calităţile informaţiilor financiare. Existenţa unui cadru teoretic vine în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă practicienii, dar reprezintă totodată şi suportul material pentru predarea contabilităţii în şcoli.

Cadrul contabil conceptual al IASB stabileşte conceptele şi principiile teoretice care alcătuiesc un sistem de referinţă privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest sens documentul îşi arogă calitatea de referenţial privind definirea de norme contabile.

Cap. 1 Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

1.1.Scurt istoric al IASB

Apariţia primului organism internaţional de reglementare contabilă a avut loc în 1973, cu sediul la Londra, dobândind titulatura de International Accounting Standards Committee (IASC), ca urmare a eforturilor conjugate din partea organismelor profesionale contabile din Australia, Canada, Franţa, Germania, Japonia, Mexic, Olanda, Marea Britanie, Irlanda şi Statele Unite.

Este organismul care a elaborat referenţialul contabil internaţional: Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea raportărilor financiare, standardele internaţionale (IAS) în număr de 41, interpretări ale standardelor (SIC), ghiduri de implementare, etc.

IASC a fost restructurat ca urmare a revizuirilor efectuate între 1998 şi 2000 pentru a realiza un echilibru mai bun între reprezentarea geografică, competenţa tehnică şi independenţă. IASC este predecesorul IASB (International Accounting Standards Board) până la 1 Aprilie 2001. Standardele pe care le elaborează IASB se numesc IFRS (Standarde Internaţionale de Raportare Financiară), 8 până în prezent, iar interpretările lor se numesc IFRIC, până în prezent în număr de 13. În prezent, IASB reprezintă interesele tuturor organismelor profesionale contabile care sunt membre ale International Federation of Accountants (IFAC).

Preview document

Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 1
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 2
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 3
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 4
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 5
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 6
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 7
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 8
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 9
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 10
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 11
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 12
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 13
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 14
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 15
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 16
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 17
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 18
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 19
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 20
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 21
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 22
Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale

Nevoia de armonizare, convergenţă şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale am formalizat şi materializat...

Te-ar putea interesa și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Normalizarea Armonizarea si Convergenta in Contabilitate - Demersuri catre o Contabilitate Internationala - Reusite si Provocari

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Bazele Contabilitatii

1. Cheltuielile în avans reprezintã valori care asigurã alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atât a cheltuielilor proprii cât si a celor...

Aspecte Nationale si Internationale privind Contabilitatea Imobilizarilor

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a...

Aplicarea principiului prudenței în contabilitate

Introducere Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii...

Analiza Sistemelor Contabile din Canada Australia Japonia

Creşterea fluxurilor internaţionale de mărfuri şi capitaluri a impus însă universalizarea accesului la o informaţie contabilă având diferite...

Ai nevoie de altceva?