Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Cadrul conceptual privind întocmirea si prezentarea

situatiilor financiare

Obtinerea unei imagini fidele reprezintă obiectivul de performantă al contabilitătii si implicit al documentelor oficiale în care aceasta este prezentată. Atingerea unui asemenea deziderat nu presupune întotdeauna focalizarea pe elemente de detaliu, ci mai curând agregarea lor in imagini globale, care surprind viata actuală si perspectivele întregului.

A decide corect si operativ înseamnă a fi in performantă bine informat. Elaborarea deciziilor economice si în egală măsură aprecierea activitătii trecute, se fundamentează esential pe informatii de natură contabilă. Structurarea si agregarea informatiilor de această natură are loc în documente de sinteză si raportare contabilă. În doctrina contabilă a ultimelor decenii, aceste „imagini globale” asupra întregului au evaluat sub denumirile:

- Dare de seamă;

- Calcule periodice de sinteză;

- Documente de închidere a exercitiului financiar;

- Situatii de raportare contabil financiară;

- Documente de sinteză si raportare contabil-financiară;

- Conturi anuale;

- Situatii financiare.

Reglementările românesti precizează faptul că „documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare sunt situatiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurată”.

Situatiile financiare anuale reprezintă documente de sinteză prin care se prezintă într-o structură formalizată informatii de natură contabil-financiară necesare majoritătii utilizatorilor. Situatiile financiare sunt o reprezentare financiară structurată a pozitiei financiare a unei întreprinderi si a tranzactiilor efectuate de aceasta.

Norma IAS 1 prevede că scopul situatiilor financiare este acela de a oferi o reprezentare financiară structurată referitoare la pozitia financiară si tranzactiile realizate de întreprindere. Ca atare, prin situatiile financiare trebuie să se furnizeze o informare despre pozitia financiră, performantele si fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi, informare care să fie utilă unei game largi de utilizatori, în luarea deciziilor lor economice. De asemenea, situatiile financiare au scopul de a arăta rezultatele gestiunii relizate de conducerea întreprinderii, inclusiv asupra modului în care i-au fost încredintate.

Pentru a realiza acest scop, situatiile financiare trebuie să furnizeze informatii care să permită utilizatorilor efectuarea de previziuni asupra fluxurilor de trezorerie viitoare, în special referitoare la scadenta si probabilitatea lor. În acest sens, informatiile vizează:

- Activele controlate de întreprindere, adică resursele generatoare de fluxuri de trezorerie viitoare;

- Datoriile întreprinderii, adică pasivele externe ce trebuie să se găsească la originea plătilor;

- Capitalurile proprii, ca interes rezidual al proprietarilor în activele controlate de întreprindere;

- Rezultatul net al întreprinderii si, într-o acceptie mai largă, performanta sa economică, redate prin reflectarea evolutiei capitalurilor proprii (activului net), evolutie din care sunt excluse efectele operatiilor efectuate de întreprindere direct cu proprietarii săi;

- Fluxurile de trezorerie trecute, ce se pot constitui in baza pentru determinarea fluxurilor de trezorerie viitoare.

Aceste informatii trebuie să permită utilizatorilor de conturi să aprecieze capacitatea întreprinderii în cauză de a plăti dividende, dobânzi si, la modul general, de a-si achita datoriile la scadentele prevazute.

Un set complet de situatii financiare include următoarele componente:

- Bilantul;

- Contul de profit si pierdere;

- O situatie care să arate:

- Fie toate variatiile capitalurilor proprii;

- Fie schimbările în capitalurile proprii, cu exceptia celor ce provin din tranzactiile de capital cu proprietarii si distribuirile în favoarea acestora;

- Tabloul fluxurilor de trezorerie;

- Politicile contabile si notele explicative.

Responsabilitatea întocmirii si prezentării situatiilor financiare revine consiliului de administratie si/sau altui organ de conducere al unei întreprinderi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.doc