Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4908
Mărime: 28.42KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
referat la Normalizarea contabilitatii Intreprinderii, FEAA, Anul 2, CIG

Extras din document

Nevoia de armonizare, convergenţă şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale am formalizat şi materializat obiectivele, conceptele, metodele, regulile, caracteristici, structuri privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile.

Mai exact am definit concepte, principii şi norme contabile bazate pe o terminologie precisă şi identică pentru toţi producătorii şi utilizatorii din România de informaţii contabile. Dar nu am uitat şi de aplicarea lor practică în vederea organizării comparabilitatii în timp şi spaţiu a informaţiei contabile.

Scopul lucrării noastre are mai multe obiective printre care putem enumera:

- promovarea armonizării reglementărilor, normelor şi procedurilor referitoare la prezentarea situaţiilor financiare, prin reducerea numărului de tratamente contabile alternative permise de către Standarde;

- ajutăm pe cei ce întocmesc situaţii financiare în aplicarea standardelor Internaţionale, precum şi în tratarea subiectelor care nu apar în Standarde

- ajutăm utilizatorii situaţiilor financiare în interpretarea informaţiei conţinute în situaţiile financiare anuale elaborate în conformitate cu Standardele

- ajutăm auditorii în formarea unei opinii referitoare la conformitatea cu standardele a situaţiilor financiare;

- oferim informaţii privind metodele folosite de către IASC în elaborarea normelor contabile internaţionale

INTRODUCERE

Cadrul general conţine o serie de principii şi concepte teoretice, care împreună cuprind sistemul de referinţa în întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare pentru utilizatorii externi.

Plecând de la premisa că deşi situaţiile financiare sunt similare de la o ţară la alta, există totuşi diferenţe semnificative între acestea, aceste diferenţe au condus la dezvoltarea unei game largi de definiţii pentru caracterizarea elementelor situaţiilor financiare ( active, datorii, capitaluri proprii). Astfel, s-au dezvoltat criterii diferite în recunoaşterea elementelor situaţiilor financiare, precum şi alegerea preferenţiala a unei baze de evaluare sau a alteia.

Prin cadrul conceptual IASC, ca organism normalizator, s-a angajat, prin armonizarea reglementărilor, să apropie normele contabile şi procedurile legate de pregătirea şi prezentarea situaţiilor financiare, utile pentru oferirea de informaţii pentru luarea deciziilor economice [N.Feleaga,2005, 27].

Acest Cadru nu reprezintă un Standard Internaţional de Contabilitate, aşadar prevederile pe care le conţine nu primează în faţa Standardelor de Contabilitate existente, având un caracter orientativ.

1. Obiectivul situaţiilor financiare

1.1. Scop

Poziţia IASC, ca normalizator la nivel mondial, conduce la unele nuanţări faţă de scopul cadrului sau conceptual [N.Feleaga,2000,28].

În primul paragraf al cadrului sunt prezentate următoarele obiective:

a) să ajute Consiliul IASC în conceperea viitoarelor norme contabile, precum şi în revizuirea celor existente;

b) să ajute Consiliul IASC în promovarea armonizării reglementărilor, normelor şi procedurilor referitoare la prezentarea situaţiilor financiare, prin reducerea numarului de tratamente contabile alternative permise de către Standarde;

c) să ajute organismele naţionale de elaborare a standardelor în punerea la punct a normelor proprii;

d) să ajute pe cei ce întocmesc situaţii financiare în aplicarea standardelor Internaţionale, precum şi în tratarea subiectelor care nu apar în Standarde;

e) să ajute auditorii în formarea unei opinii referitoare la conformitatea cu standarde a situaţiilor financiare;

f) să ajute utilizatorii situaţiilor financiare în interpretarea informaţiei continute în situaţiile financiare anuale elaborate în conformitate cu Standardele;

j) să ofere informaţii privind metodele folosite de către IASC în elaborarea normelor contabile internaţionale.

1.2. Aria de aplicabilitate

Cadrul conceptual tratează situaţiile financiare de interes general, inclusiv situaţiile anuale consolidate. Acestea se întocmesc şi se prezintă anual pentru a satisface nevoia de informare a unei game largi de utilizatori ( investitorii, preocupaţi de riscul tranzactiilor pe care le efectueaza şi de gradul în care le sunt valorificate investiţiile; personalul angajat şi grupurile sindicale, interesaţi de stabilitatea şi profitabilitatea firmelor în care îşi desfasoara activitatea; creditorii, prin informaţii care să îi ajute în a determina împrumuturile acordate şi dobanzile de rambursat la scadenţă; furnizori şi alţi creditori, interesaţi de solvabilitatea entităţilor cu care îşi desfăşoară tranzactiile, de posibilitatea de plata a sumelor datorate la scadenta; clientii, preocupati de aspectul continuitatii activitatii entitatilor cu care se afla in parteneriat, in special pentru colaborarile pe termen lung; guvernul si institutiile sale, interesat de resursele alocate si evident de activitatea entitatilor; nu in ultimul rand, publicul larg.

Cadrul general se aplica situatiilor financiare ale tuturor entitatilor raportoare comerciale, industriale si de afaceri, fie din sectorul public, fie din cel privat. Entitatea raportoare este entitatea pentru care exista utilizatori de informatii pentru care situatiile financiare reprezinta principala sursa de informatii financiare despre entitate.[ IASB, 2005, 36].

Conform cadrului conceptual al IASC, obiectivul situatiilor financiare este informarea privind pozitia financiara, performantele si evolutia pozitiei financiare aferente unei intreprinderi [N.Feleaga, 2000, 28].

In acest scop, situatiile financiare satisfac nevoile comune ale majoritatii utilizatorilor,insa, nu contin toate informatiile necesare pentru luarea deciziilor economice, deoarece, releva evenimentele care au avut loc in decursul perioadei in activitatea unei entitati economice, doar prin prisma efectelor financiare, trecand sub tacere informatiile non-financiare.

De asemenea, situatiile financiare dezvaluie si efectele administrarii de catre conducere a entitatii sau responsabilitatea conducerii in gestionarea resurselor existente.

1.3.Pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare

Pozitia financiara a intreprinderii este definita de resursele economice pe care le controleaza, de structura financiara a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, de lichiditatea si solvabilitatea valorilor economice si de capacitatea sa de a se adapta la schimbarile mediului in care isi desfasoara activitatea.

O pozitie financiara pozitiva exprima cazul in care capitalul propriu al unei intreprinderi este mai mare sau ce putin egal cu datoriile cu valoare economica. Aceasta reflecta ca intreprinderea are capacitatea de a-si onora obligatiile fata de terti, atat pe parcursul desfasurarii activitatii cat si la lichidarea sa.

Ecuatia fundamentala a pozitiei financiare se exprima sub forma urmatoarei ecuatii:

Preview document

Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 1
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 2
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 3
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 4
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 5
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 6
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 7
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 8
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 9
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 10
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 11
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 12
Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Cadrul General pentru Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare Anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Cadrul Conceptual privind Intocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare

Situatiile financiare au ca scop general sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul exercitiului...

Recunoasterea si Evaluarea Structurilor din Situatiile Financiare Anuale in Conformitate cu Normalizarea Contabila Europeana

- CADRUL GENERAL PENTRU ÎNTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE: Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare,...

Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Conform cadrului contabil general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ,rationamentul contabil trebuie sa porneasca intotdeauna de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Cadrul Conceptual IASB pentru Raportare

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Caiet de practică - contabilitate și informatică de gestiune

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE Am efectuat stagiul de practică la SC. VARD Tulcea. SA - Compartimentul Financiar-Contabil din...

Normalizare și Reglementare în Contabilitate

1.1. Obiectivele normalizarii contabile Necesitatea elaborarii de situatii financiare într-un limbaj comun tuturor categoriilor de utilizatori ai...

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor

INTRODUCERE Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp...

Experti Contabili

Disciplina: CONTABILITATE Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare 1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a...

Reforma contabilă în România - studiu și perspective

INTRODUCERE Dupa decembrie 1989, tranzitia spre economia de piata a generat in tara noastra o serie de reforme, dintre care o pozitie deloc de...

Ai nevoie de altceva?