Cadrul Legal al Organizarii Profesiei de Auditor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cadrul Legal al Organizarii Profesiei de Auditor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE

Auditul reprezintă activitatea de examinare de către auditori a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Procesul de audit implică utilizarea nu numai a cunoştinţelor din contabilitate,dar şi a celor din alte domenii, cum ar fi din domeniul juridic, al eticii, analizei economico – financiare, matematicii, informaticii constituind o provocare pentru orice profesionist contabil. Auditorul are sarcina de a verifica, în toate aspectele semnificative, conformitatea reflectării în situaţiile financiare prezentate de conducerea entităţii auditate a tranzacţiilor economice cu anumite principii, postulate şi criterii de înregistrare. Din acest motiv, auditul şi profesia de auditor ocupă un loc din ce în ce mai important în mediile de afaceri de pretutindeni.

Auditorii financiari activi trebuie să se conformeze, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale de desfăşurare a activităţii de audit financiar, următoarelor reguli generale:

- să nu încheie contractul dacă în ultimii 2 ani anteriori acceptării acestuia au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup;

- să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în acţionariatul semnificativ al clientului ori al unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup se regăsesc rude sau afini până la gradul al IV-lea ai auditorului financiar;

- să nu se implice direct sau indirect în desfăşurarea activităţii financiare a clientului, neavând dreptul să deţină acţiuni sau părţi sociale, să încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi, să încheie acte de comerţ ori să beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu excepţia onorariilor;

- pe parcursul desfăşurării activităţii de audit financiar nu pot efectua operaţiuni contabile pentru clientul respective, însă pot face recomandări privind înregistrările contabile;

- dacă desfăşoară activităţi de contabilitate, consultanţă, fiscalitate sau alte activităţi profesionale similare, să nu accepte contract pentru activitatea de auditor financiar la acelaşi client;

- contractul de audit financiar încheiat cu clientul trebuie să cuprindă clauza de confidenţialitate şi eventualele condiţii speciale, adaptate de la caz la caz;

- să respecte hotărârile C.A.F.R. referitoare la eventulele limitări în timp ale numărului contractelor care pot fi încheiate cu acelaşi client;

- să îşi organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzător a fiecărui angajament.

I. CADRUL LEGAL AL ORGANIZĂRII PROFESIEI DE AUDITOR

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Camera Auditorilor Financiari din România organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii auditorilor financiari din România.

Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei dată pe propria răspundere.

Auditorii financiari nonactivi sunt membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar:

Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entităţii economice respective, decad din această calitate:

- rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soţii administratorilor;

- persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

- persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii;

- persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Legal al Organizarii Profesiei de Auditor.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor