Calculul Indicatorilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Calculul Indicatorilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

NA VENITURI (mii lei preţuri curente) IPC 09.’08 / i VENITURI (mii lei în preţurile medii ale lunii 09.2008) Spor absolut (mii lei în preţurile lunii 9.2008) Indice de creştere (%) Ritm de creştere al sporului (%)

Δ i / 0 Δ i / i - 1 I i / 0 I i / i - 1 Ri / 0 Ri / i - 1

10.2006 10 124 1,1353 11 493,7772 - - 100,0000 - - -

11.2006 10 081 1,1231 11 321,9711 -171,8061 -171,8061 98,5052 98,5052 -1,4948 -1,4948

12.2006 10 079 1,1148 11 236,0692 -257,7080 -85,9019 97,7578 99,2413 -2,2422 -0,7587

01.2007 10 080 1,1126 11 215,0080 -278,7692 -21,0612 97,5746 99,8126 -2,4254 -0,1874

02.2007 10 831 1,1122 12 046,2382 552,4610 831,2302 104,8066 107,4118 4,8066 7,4118

03.2007 11 264 1,1114 12 518,8096 1 025,0324 472,5714 108,9182 103,9230 8,9182 3,9230

04.2007 11 379 1,1057 12 581,7603 1 087,9831 62,9507 109,4658 100,5028 9,4658 0,5028

05.2007 11 350 1,0986 12 469,1100 975,3328 -112,6503 108,4857 99,1047 8,4857 -0,8953

06.2007 11 301 1,0971 12 398,3271 904,5499 -70,7829 107,8699 99,4323 7,8699 -0,5677

07.2007 11 237 1,0939 12 292,1543 798,3771 -106,1728 106,9462 99,1437 6,9462 -0,8563

08.2007 1 1645 1,0846 12 630,1670 1 136,3898 338,0127 109,8870 102,7498 9,8870 2,7498

09.2007 11 917 1,0730 12 786,9410 1 293,1638 156,7740 111,2510 101,2413 11,2510 1,2413

10.2007 11 438 1,0627 12 155,1626 661,3854 -631,7784 105,7543 95,0592 5,7543 -4,9408

11.2007 10 845 1,0528 11 417,6160 -76,1612 -737,5466 99,3374 93,9322 -0,6626 -6,0678

12.2007 10 024 1,0461 10 486,1064 -1 007,6708 -931,5096 91,2329 91,8415 -8,7671 -8,1585

01.2008 10 187 1,0372 10 565,9564 -927,8208 79,8500 91,9276 100,7615 -8,0724 0,7615

02.2008 11 840 1,0299 12 194,0160 700,2388 1 628,0596 106,0923 115,4085 6,0923 15,4085

03.2008 11 920 1,0231 12 195,3520 701,5748 1,3360 106,1040 100,0110 6,1040 0,0110

04.2008 11 862 1,0178 12 073,1436 579,3664 -122,2084 105,0407 98,9979 5,0407 -1,0021

05.2008 12 001 1,0129 12 155,8129 662,0357 82,6693 105,7599 100,6847 5.7599 0,6847

06.2008 11 769 1,0100 11 886,6900 392,9128 -269,1229 103,4185 97,7861 3,4185 -2,2139

07.2008 11 143 1,0032 11 178,6576 -315,1196 -708,0324 97,2583 94,0435 -2,7417 -5,9565

08.2008 11 984 1,0040 12 031,9360 538,1588 853,2784 104,6822 107,6331 4,6822 7,6331

09.2008 12 120 1,0000 12 120,0000 626,2228 88,0640 105,4484 100,7319 5,4484 0,7319

TOTAL X X 285 450,7825 X 626,2228 X 105,4484 X X

CALCULUL INDICILOR PREŢURILOR DE CONSUM

IPC9.2008 / 10.2006 =1,0487 / 1,0298 x 1,0657 x 1,0461 = 1,1353

IPC9.2008 / 11.2006 =1,0487 / 1,041 x 1,0657 x 1,0461 = 1,1231

IPC9.2008 / 12.2006 = 1,0657 x 1,0461 = 1,1148

IPC9.2008 / 01.2007 =1,0657 / 1,002 x 1,0461 = 1,1126

IPC9.2008 / 02.2007 =1,0657 / 1,0024 x 1,0461 = 1,1122

IPC9.2008 / 03.2007 =1,0657 / 1,0031 x 1,0461 = 1,1114

IPC9.2008 / 04.2007 =1,0657 / 1,0083 x 1,0461 = 1,1057

IPC9.2008 / 05.2007 =1,0657 / 1,0148 x 1,0461 = 1,0986

IPC9.2008 / 06.2007 =1,0657 / 1,0162 x 1,0461 = 1,0971

IPC9.2008 / 07.2007 =1,0657 / 1,0191 x 1,0461 = 1,0939

IPC9.2008 / 08.2007 =1,0657 / 1,0279 x 1,0461 = 1,0846

IPC9.2008 / 09.2007 =1,0657 / 1,0390 x 1,0461 = 1,0730

IPC9.2008 / 10.2007 =1,0657 / 1,0491x 1,0461 = 1,0627

IPC9.2008 / 11.2007 =1,0657 / 1,0589 x 1,0461 = 1,0528

IPC9.2008 / 12.2007 =1,0461

IPC9.2008 / 01.2008 =1,0461/ 1,0086 = 1,0372

IPC9.2008 / 02.2008 =1,0461/ 1,0157 = 1,0299

IPC9.2008 / 03.2008 =1,0461/ 1,0225 = 1,0231

IPC9.2008 / 04.2008 =1,0461/ 1,0278 = 1,0178

IPC9.2008 / 05.2008 =1,0461/ 1,0328 = 1,0129

IPC9.2008 / 06.2008 =1,0461/ 1,0357 = 1,0100

IPC9.2008 / 07.2008 =1,0461/ 1,0428 = 1,0032

IPC9.2008 / 08.2008 =1,0461/ 1,0419 = 1,0040

IPC9.2008 / 09.2008 =1

CALCULUL INDICATORILOR

I. INDICATORI ABSOLUŢI

1. SPORUL ABSOLUT

A.Sporul absolut cu bază fixă : Δ i / 0 = yi – y0

Exemplu:

Δ 11.2006 / 10.2006 = y 11.2006 - y 10.2006 = 11 321,9711 - 11 493,7772 = - 171,8061 mii lei

În luna noiembrie 2006 veniturile au scăzut cu 171,8061 mii lei faţă de luna octombrie 2006.

Δ 07.2007 / 10.2006 = y 07.2007 - y 10.2006 = 12 292,1543 - 11 493,7772 = 798,3771 mii lei

În luna iulie 2007 veniturile au crescut cu 798,3771 mii lei faţă de luna octombrie 2006.

B. Sporul absolut cu bază în lanţ : Δ i / i – 1 = yi – y i – 1

Exemplu:

Δ 02.2007 / 01.2007 = y 02.2007 - y 01.2007 = 12 046,2382 - 11 215,0080 = 831,2302 mii lei

În luna februarie 2007 veniturile au crescut cu 831,2302 mii lei faţă de luna ianuarie 2007.

Δ 05.2007 / 04.2007 = y 05.2007 - y 04.2007 = 12 469,1100 - 12 581,7603 = -112,6503 mii lei

În luna mai 2007 veniturile au scăzut cu 112,6503 mii lei faţă de luna aprilie 2007.

Corelaţii:

1. ∑ Δ i / i – 1 = Δ n / 0 – suma tuturor sporurilor cu baza în lanţ este egală cu ultimul spor cu bază fixă.

Exemplu:

∑ Δ i / i – 1 = 626,2228

Δ n / 0 = Δ 09.2008 / 10.2006 = 626,2228

2. Δ i / 0 - Δ i - 1 / 0 = Δ i / i – 1 - diferenţa dintre un spor cu baza fixă şi sporul cu bază fixă anterior este egală cu sporul cu bază în lanţ corespunzător.

Exemplu:

Δ 03.2007/ 10.2006 - Δ 02.2007 / 10.2006 = Δ 03.2007 / 02.2007 = 1 025,0324 - 552,4610 = 472,5714

II. INDICATORI RELATIVI

1. INDICELE DE CREŞTERE

A. Indicele de creştere cu bază fixă

I i / 0 (%) = yi / y0 x 100

Exemplu:

I 01.2008/ 10.2006 = y 01.2008 / y 10.2006 x 100 = 10 565,9564 / 11 493,7772 x 100 = 91,9276 %

In luna ianuarie 2008 faţă de luna octombrie 2006, veniturile au scăzut de 0,919276 ori sau au reprezentat 91,9276 % din veniturile lunii octombrie 2006.

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculul Indicatorilor.doc