Capitaluri Proprii

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Capitaluri Proprii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tarna Angelica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile unei întreprinderi pot fi capitaluri proprii si împrumutate. Prin însumarea capitalurilor proprii cu datoriile pe termen mediu si lung se obtine capitalul permanent.

Capitalurile proprii – se formeaza din surse sau contributii interne, dar si externe.

Contributiile externe includ aprtul proprietarilor si eventual unele aprturi ale statului,cele ale unor organizatii specializate, iar sursele interne provin în special din capitalul de autofinantare al firmei.

1.Contributii externe.

a)Contributia proprietarilor

Orice întreprindere individuala sau sub forma de societate nu poate fi înfiintata daca nu dispune de un nivel minim de capital propriu. Proprietarii trebuie sa angajeze un minim de aport care sa constituie capitalul social al firmei.

Fiecare asociat în schimbul aportului sau va primi un numar de parti sociale/actiuni care reprezinta dreptul lor asupra capitalului.

Actiunea – titlu de participare care confera posesorului sau calitatea de asociat/actionar dându-i dreptul la o parte proportionala din beneficiile nete distribuite. Actionarul primeste un dividend, dupa ce din beneficiile brute s-au efectuat scazaminte pentru plata impozitelor si constituirea rezervelor legale. În caz de lichidare a societatii, actionarul va primi sumele cu care a contribuit la crearea capitalului, însa numai dupa ce au fost achitate datoriile catre ceilalti creditori. Detinatorul unei actiuni care doreste sa-si recapete fondurile imobilizate nu poate sa ceara întreprinderii contravaloarea lor, dar le poate negocia pe pietele de actiuni.

Schimburile care au loc pe piata se fac în functie de cererea si oferta de actiuni potrivit unor estimari subiective ale pietei asupra valorii întreprinderii.Cursul actiunilor poate fluctua peste sau sub valoarea nominala,în functie de rezultatul economicio-financiar al firmei,rezultatele care sunt obtinute din bilanturile si conturile de profit si pierdere care trebuie sa fie publicate.

Actiunile nu aduc în principiu venituri certe. În unele tari occidentale actiunile pot fi de doua feluri : comune si preferentiale.

Actiunile comune reprezinta o asociere deplina si fara nici o rezerva la câstigurile sau pierderile întreprinderii. Dividendele se dimensioneaza corespunzator rezultatului financiar din fiecare an fiscal. Cei care au actiuni comune sunt proprietarii reali ai societatii care controleaza conducerea acesteia, au drept de vot si îsi asuma riscul în caz de pierderi sau lichidare. Ei vor beneficia cel mai mult de rezultatele pozitive obtinute.

Detinatorilor de actiuni comune nu li se vor garanta dividendele care sunt conditionate de obtinerea de profit.

Actiunile preferentiale confera o serie de privilegii, cum sunt stabilirea nivelului dividendelor în momentul emiterii actiunilor, posibilitatea ulterioara de convertire a acestora în actiuni comune, ascumpararea prioritara de catre societate a acestor actiuni, reptul prioritar la rascumpararea capitalului în caz de lichidare a societatii.

Pe parcursul activitatii societatii se pot emite actiuni noi, in vederea sporirii capitalului social, cu mentiunea ca aceste actiuni le confera posesorilor aceleasi drepturi ca în cazul actiunilor vechi.

Vechii actionari au un drept preferential la subscriere, atunci când se procedeaza la cresterea capitalului social. Capitalul suplimentar va fi egal cu numarul actiunilor deînmultit cu pretul (valoarea) de emisiune. Pretul emisiunii este de obicei inferior actiunilor la bursa pentru a se asigura ca vor exista suficienti subscriitori pentru emisiunea respectiva. Daca pretul emisiunii este mai mare decât pretul actiunilor la bursa, acestea ar fi neatragatoare pentru posibilii cumparatori.

b)Contributia statului, a colectivitatii locale sau ale unor organe specializate.

Statul si unele colectivitati publice pot acorda societatii în anumite situatii subventii sau prime nerambursabile. Subventiile pot fi : de echipament si de exploatare, cu precizarea ca cele de echipament se înscriu în bilant constituind fonduri proprii, iar cele de exploatare se înscriu în contul 121, reprezentând încasari. Unele institutii sau organizatii specializate pot furniza fonduri proprii cu titlu temporar sau permanent. Poate fi vorba de o participatie de capital care urmareste o rentabilitate ridicata sau poate fi o operatiune care îsi propune sprijinirea unor întreprinderi aflate în dificultate.

Bancile de afaceri sau de investitii pot aduce fonduri proprii pentru dezvoltarea întreprinderii. Obiectivul lor este ca întreprinderea sa cunoasca o dezvoltare si o rentabilitate care sa-i permita sa tranzactioneze actiuni la bursa, dupa un anumit interval. Astfel banca poate sa-si retraga fondurile imobilizate.

2.Contributii sau surse interne

Contributiile interne se formeaza din resursele care se degaja din propria activitate pe care o desfasoara firma. Astfel, se înregistreaza un proces de autofinantare cu importanta deosebita asupra structurii financiare si a capitalului de a atrage fonduri pentru firma respectiva.

Pentru desfasurarea activitatii firma face o serie de cheltuieli, obtinând concomitent niste încasari din vânzarea produselor executate, precum si din venituri financiare (dobânzi, titluri de participare, venituri din lichidarea unor active, etc.). Cheltuielile se refera la sarcinile curente ale exploatarii (materii prime, salarii, impozite, etc.) precum si cheltuieli financiare si cheltuieli exceptionale.

Diferenta dintre încasari si cheltuieli (fara amortizare) va capata destinatii diferite (impozitul pe profit, dividende, participarea salariatilor la profit). Partea ramasa se va aloca societatii, mai exact se formeaza fondul de amortizare a provizioanelor si rezervele. Sursele cuvenite întreprinderii si pastrate de catre aceasta, formeaza autofinantarea totala (globala sau bruta) care e alcatuita din autofinantarea de mentinere si neta.

a)Autofinantarea de mentinere se refera la acele sume puse în asteptare urmând ca din ele sa fie efectuate în viitor cheltuieli prin care se va pastra nivelul atins al patrimoniului net. Între sursele de constituire a autofinantarii de mentinere, ponderea principala o detin amortizarile normale care corespund pierderii reale de evaluare a imobilizarilor, alaturi de amortizarile cu caracter special si de provizioane, în special cele constituite pentru acoperirea cresterilor de preturi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Capitaluri Proprii.doc