Codul Etic al Profesiei Contabile in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Codul Etic al Profesiei Contabile in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristina Nistor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I. Introducere

1.1 Motivaţia

Dacă până nu demult scopul principal al oricărei activităţi economice era maximizarea profitului “obţinut prin orice mijloc, cu orice preţ” , în zilele noastre se pune din ce în ce mai mare accent şi pe respectarea anumitor norme pe care participantul la viaţa economică trebuie să le adopte. Aceste norme vizează analiza “activităţilor care aduc profit, a felului în care se obţine profitul, a modului în care se foloseşte şi se distribuie el”.

Noi ne-am ales această temă de referat în primul rând deoarece este un domeniu deosebit de interesant, este un subiect foarte mediatizat în ultima vreme şi deasemenea reprezintă o preocupare atât în viaţa personală cât şi în cea profesională. Dacă în viaţa personală valorile morale se dobândesc pe parcursul dezvoltării propriu-zise a individului, în viaţa profesională aceste valori au fost neglijate (în domeniul economic din România). Însă, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, ne-au fost impuse unele standarde internaţionale prin intermediul cărora normele etice erau absolut necesare a fi respectate în vederea asigurării echilibrului economic.

În acest proiect ne propunem să evidenţiem importanţa eticii în domeniul contabil, făcând referire la organismul care emite şi implementează Codul Etic al Profesioniştilor Contabili din România, şi anume CECCAR. În continuare am făcut o scurtă prezentare a modalităţilor prin care se poate accesa profesia de expert contabil sau contabil autorizat. Deasemenea vom enumera şi detalia principiile fundamentale ce trebuie respectate de un profesionist contabil. Vom face referire la modalităţie prin care pot fi rezolvate conflictele de etică, iar în final vom prezenta o serie de sancţiuni care decurg din nerespectarea codului etic.

Această temă prezintă pe lângă interesul didactic şi un interes personal deoarece după absolvirea studiilor superioare luăm în considerare posibilitatea de a accesa profesia de contabil autorizat sau de expert contabil care ne sunt disponibile prin intermediul cursurilor oferite de către CECCAR (Corpul Experţilor Contabililor şi a Contabililor Autorizaţi din România).

1.2 Obiectivele lucrării

În cadrul acestei lucrări vom urmări următoarele aspecte:

1. Scoaterea în evidenţă a rolului organismului de implementare CECCAR;

2. Accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat din cadrul CECCAR;

3. Evidenţierea importanţei codului etic şi a obiectivelor acestuia pentru profesia de contabil în România;

4. Ilustrarea principiilor fundamentale ce trebuie respectate de către un profesionist contabil;

5. Rezolvarea conflictelor de etică potrivit Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili;

6. Consecinţele nerespectării codului etic.

1.3 Metodologia cercetării

Sursa noastră principală de documentare este reprezentată de Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili, Ediţia a 3-a, revăzută şi reclasificată în conformitate cu Codul Etic Internaţional al Profesioniştilor Contabili, elaborat şi revizuit de IFAC în 2005. Deasmenea, am mai folosit şi alte surse bibliografice precum:

- suportul de curs din cadrul masteratului Expertiză Contabilă şi Audit la disciplina Contabilitate Internaţională, Profesor Universitar Doctor Dumitru Matiş 2010;

- cartea de Etică în Afaceri, Sinteză şi studii de caz; 2011;

- www.CECCAR.ro

- alte surse menţionate la Bibliografie.

1.4 Scurtă revizuire a literaturii de specialitate

Literatura de specialitate se limitează în principal la Codul Etic al Profesioniştilor Contabili elaborat şi revizuit periodic de către CECCAR. Acest cod pune la dispoziţia membrilor organismului contabil un ghid detaliat al eticii profesionale. Deasemenea am făcut referire şi la Legislaţia în vigoare ce vizează aceată temă (O.G. nr. 65/1995, Hotărârea nr. 50/2002, Hotărârea nr.70/2006 etc.).

II. Corpul lucrării

2.1 Scoaterea în evidenţă a rolului organismului de implementare CECCAR

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a luat fiinţă în anul 1992, şi a fost recunoscută ca asociaţie profesională autonomă de utilitate publică prin O.G în anul 1994. Aceasta este singura organizaţie care poate să gestioneze profesia contabilă din România. Însă, CECCAR nu este o asociaţie nouă, înfiinţată după revoluţie. Aceasta are în spate o istorie îndelungată, datând din 1921.

Conform art. 19 din O.G. nr. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atribuţii ale organismului CECCAR :

- Organizează concursul de admitere;

- Organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

- Asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizati;

- Elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, elaborează ghidurile profesionale în domeniul financiar contabil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Codul Etic al Profesiei Contabile in Romania.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Cluj-Napoca