Codul Etic al Profesiei Contabile în România

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4235
Mărime: 510.76KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Vlad
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Nistor
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Cluj-Napoca

Extras din referat

I. Introducere

1.1 Motivaţia

Dacă până nu demult scopul principal al oricărei activităţi economice era maximizarea profitului “obţinut prin orice mijloc, cu orice preţ” , în zilele noastre se pune din ce în ce mai mare accent şi pe respectarea anumitor norme pe care participantul la viaţa economică trebuie să le adopte. Aceste norme vizează analiza “activităţilor care aduc profit, a felului în care se obţine profitul, a modului în care se foloseşte şi se distribuie el”.

Noi ne-am ales această temă de referat în primul rând deoarece este un domeniu deosebit de interesant, este un subiect foarte mediatizat în ultima vreme şi deasemenea reprezintă o preocupare atât în viaţa personală cât şi în cea profesională. Dacă în viaţa personală valorile morale se dobândesc pe parcursul dezvoltării propriu-zise a individului, în viaţa profesională aceste valori au fost neglijate (în domeniul economic din România). Însă, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, ne-au fost impuse unele standarde internaţionale prin intermediul cărora normele etice erau absolut necesare a fi respectate în vederea asigurării echilibrului economic.

În acest proiect ne propunem să evidenţiem importanţa eticii în domeniul contabil, făcând referire la organismul care emite şi implementează Codul Etic al Profesioniştilor Contabili din România, şi anume CECCAR. În continuare am făcut o scurtă prezentare a modalităţilor prin care se poate accesa profesia de expert contabil sau contabil autorizat. Deasemenea vom enumera şi detalia principiile fundamentale ce trebuie respectate de un profesionist contabil. Vom face referire la modalităţie prin care pot fi rezolvate conflictele de etică, iar în final vom prezenta o serie de sancţiuni care decurg din nerespectarea codului etic.

Această temă prezintă pe lângă interesul didactic şi un interes personal deoarece după absolvirea studiilor superioare luăm în considerare posibilitatea de a accesa profesia de contabil autorizat sau de expert contabil care ne sunt disponibile prin intermediul cursurilor oferite de către CECCAR (Corpul Experţilor Contabililor şi a Contabililor Autorizaţi din România).

1.2 Obiectivele lucrării

În cadrul acestei lucrări vom urmări următoarele aspecte:

1. Scoaterea în evidenţă a rolului organismului de implementare CECCAR;

2. Accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat din cadrul CECCAR;

3. Evidenţierea importanţei codului etic şi a obiectivelor acestuia pentru profesia de contabil în România;

4. Ilustrarea principiilor fundamentale ce trebuie respectate de către un profesionist contabil;

5. Rezolvarea conflictelor de etică potrivit Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili;

6. Consecinţele nerespectării codului etic.

1.3 Metodologia cercetării

Sursa noastră principală de documentare este reprezentată de Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili, Ediţia a 3-a, revăzută şi reclasificată în conformitate cu Codul Etic Internaţional al Profesioniştilor Contabili, elaborat şi revizuit de IFAC în 2005. Deasmenea, am mai folosit şi alte surse bibliografice precum:

- suportul de curs din cadrul masteratului Expertiză Contabilă şi Audit la disciplina Contabilitate Internaţională, Profesor Universitar Doctor Dumitru Matiş 2010;

- cartea de Etică în Afaceri, Sinteză şi studii de caz; 2011;

- www.CECCAR.ro

- alte surse menţionate la Bibliografie.

1.4 Scurtă revizuire a literaturii de specialitate

Literatura de specialitate se limitează în principal la Codul Etic al Profesioniştilor Contabili elaborat şi revizuit periodic de către CECCAR. Acest cod pune la dispoziţia membrilor organismului contabil un ghid detaliat al eticii profesionale. Deasemenea am făcut referire şi la Legislaţia în vigoare ce vizează aceată temă (O.G. nr. 65/1995, Hotărârea nr. 50/2002, Hotărârea nr.70/2006 etc.).

II. Corpul lucrării

2.1 Scoaterea în evidenţă a rolului organismului de implementare CECCAR

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a luat fiinţă în anul 1992, şi a fost recunoscută ca asociaţie profesională autonomă de utilitate publică prin O.G în anul 1994. Aceasta este singura organizaţie care poate să gestioneze profesia contabilă din România. Însă, CECCAR nu este o asociaţie nouă, înfiinţată după revoluţie. Aceasta are în spate o istorie îndelungată, datând din 1921.

Conform art. 19 din O.G. nr. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atribuţii ale organismului CECCAR :

- Organizează concursul de admitere;

- Organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

- Asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizati;

- Elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, elaborează ghidurile profesionale în domeniul financiar contabil.

Preview document

Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 1
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 2
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 3
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 4
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 5
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 6
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 7
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 8
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 9
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 10
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 11
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 12
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 13
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 14
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 15
Codul Etic al Profesiei Contabile în România - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Codul Etic al Profesiei Contabile in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Cadrul Deontologic în Profesia Contabilă Liberală

1. Conceptul de etica si obiectivele eticii Etica reprezinta un set de principii sau valori morale, impreuna cu modalitatile de punere in aplicare...

Istoria contablitatii instituțiilor publice

1. Introducere 1.1. Motivaţia alegerii temei Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Dimensiuni ale Profesiei Contabile în România

I DIMENSIUNI ALE PROFESIEI CONTABILE IN ROMANIA La baza organizarii si conducerii contabilitatii se afla reglementari continute in: • Legea...

Independența în misiunile de audit și certificare conform codului etic IFAC

Cap. I Definiții și Particularități Independenţa este principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ETICA ȘI PROFESIA CONTABILĂ Profesionistul contabil îşi poate întreține munca în diverse domenii printre care se...

Prevederile Codului Etic al Profesionistului Contabil

Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie...

Ai nevoie de altceva?