Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 14707
Mărime: 58.92KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Naghirnii Ruslan

Cuprins

Introducere .3

Capitolul I Componenţa, caracteristica şi clesificarea mijloacelor băneşti .4

1.1 Esenţa, clasificarea şi rolul mijloacelor băneşti .4

1.2 Sarcinile evidenţei contabile a mijloacelor băneşti .5

Capitolul II Documentarea şi contabilitatea operaţiunilor cu mijloace băneşti .7

2.1 Documentarea şi contabilitatea operaţiunilor mijloacelor băneşti din casierie 7

2.2 Contabilitatea mijloacelor băneşti în conturile curente în alte conturi

bancare .13

2.3 Documentarea şi contabilitatea transferurilor băneşti în expediţie şi a documentelor băneşti .36

2.4 Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti .40

Încheiere .50

Bibliografie .51

Extras din document

Introducere

În condiţiile de tranziţie la economia de piaţă, disponibilul bănesc capătă un caracter nou, prin influenţa asupra situaţiei financiare a întreprinderii, lichidităţii.

Mijloacele băneşti reprezintă mijloacele cele mai lichide a le întreprinderii.

Suma mijloacelor băneşti reprezintă un interes pentru toţi utilizatorii informaţiilor contabile interne şi externe, privind luarea unor decizii legate de activitatea întreprinderii.

Prin urmare pentru derularea tranzacţiilor schimbului de mărfuri este nevoie nemijlocit de bani.

Banii constituie elementul cheie al economiei de schimb monetar, rolul lor fiind independent de natura sistemului economic, de nivelul şi structurile economice.

Scopul principal al evidenţei contabile a mijloacelor băneşti decontărilor şi operaţiunilor de creditare, este controlul disciplinei de casă şi decontărilor, corectitudinea şi eficienţa folosirii mijloacelor băneşti şi creditelor, asigurarea integrităţii banilor şi a documentelor de casă.

Teza de licenţă „Contabilitatea mijloacelor băneşti” cuprinde II capitole:

În I capitol „Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti” se relevă însemnătatea, sarcinile mijloacelor băneşti.

În al II capitol „Contabilitatea mijloacelor băneşti. Documentarea” se evidenţiază:

• Contabilitatea operaţiilor de casă şi a titularilor de avans, descrierea operaţiunilor de încasări şi plăţi în perioada de gestiune precum şi modul, componenţa de determinare a cheltuielilor de deplasare a titularilor de avans, reflectarea operaţiunilor în registrele sintetice la sfîrşitul perioadei de gestiune

• Contabilitatea contului de decontare şi a contului valutar, însemnătatea acestora, modul de reflectare în contabilitate, înregistrarea operaţiunilor economice în documentele primare apoi în registrele sintetice

• Contabilitatea conturilor speciale la bănci a documentelor băneşti şi a mijloacelor băneşti în expediţie

I Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti

1.1 Esenţa, clasificarea şi rolul mijloacelor băneşti

Banii, fiind o denumire generică pentru toate tipurile de monede şi de semne de valoare, reprezintă un instrument social, o formă particulară imediat mobilizabilă a avuţiei sociale; o putere transmisibilă a puterii de cumpărare, care conferă deţinătorului dreptul asupra unei părţi din produsul social al ţării emitente.

„Banii reprezintă o creanţă acceptabilă, emisă arbitrar şi artificial, a cărei funcţie este aceea de a putea fi schimbată direct pe o anumită cantitate de bunuri şi servicii pînă la momentul cînd este distrusă” J. Ribound.

Banii reprezintă un acord, o convenţie socială prin care se convine asupra instrumentelor general acceptate, de mijlocire a scimburilor şi de stingere a datoriilor persoanelor fizice şi juridice.

Banii se caracterizează prin cîteva trăsături generale, ei fiind: un dat social acceptat de generaţii; dependenţi de funcţiile sociale îndeplinite, funcţii fără legătură cu scopul material al instrumentului; un instrument de facilitare a schimburilor; ei exprimă unitatea rezistentă a funcţiei de măsurare a activităţilor şi a celei de mijlocire a schimburilor. „Banii sunt putere”. Ei „au însuşirea de a cumpăra orice. Universabilitatea acestei însuşiri este puterea absolută a esenţei lor. Banii apar deci fiind atotputernici” K.Marx. Această idee a lăsat urme adînci pînă azi în expresii ca „puterea bogăţiilor”, „dominaţia banilor”, „suveranitatea dolarului”.

După clasici, însă, banii sunt o marfă specială desprinsă din lumea celorlalte mărfuri. J.S.Mill era chiar de părerea că: „nu-i nimic mai puţin important ca banii”.A.Smith compara banii cu „o şosea care, deşi serveşte circulaţia şi transportul la tîrg a tuturor grînelor şi nutreţului dintr-o ţară, totuşi ea însăşi nu produce nici măcar o singură claie de cereale sau de fîn”.

Pentru o întreagă perioadă istorică, piesa rotundă de metal, aur, sau argint, emisa de autoritatea statului pe baza de monopol, în aplicarea normelor legale care, constituie în ansamblu sistemul monetar, a domonat sfera circulaţiei, fiind primită în plata de cele mai multe ori nu numai în ţara emitentă, dar şi în oricare altă ţară.

Preview document

Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 1
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 2
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 3
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 4
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 5
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 6
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 7
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 8
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 9
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 10
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 11
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 12
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 13
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 14
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 15
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 16
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 17
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 18
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 19
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 20
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 21
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 22
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 23
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 24
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 25
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 26
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 27
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 28
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 29
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 30
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 31
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 32
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 33
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 34
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 35
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 36
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 37
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 38
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 39
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 40
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 41
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 42
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 43
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 44
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 45
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 46
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 47
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 48
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 49
Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Componenta, Caracteristica si Clasificarea Mijloacelor Banesti.doc
  • Plan.doc 12.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Banii, fiind o denumire generica pentru toate tipurile de monede si de semne de valoare, reprezinta un instrument social, o forma particulara...

Consumurile din activitatea de construcții

1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii 1.Continutul si clasificarea consumurilor in constructii Consumurile -reprezintă...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

INTRODUCERE I. Bazele teoretice a contabilitatii mijloacelor banesti 1.3. Esenta mijloacelor banesti 1.4. Sarcinile contabilitatii mijloacelor...

Perfectionarea Contabilitatii Mijloacelor Banesti si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

INTRODUCERE Mijloacele băneşti reprezintă mijloacele cele mai lichide a întreprinderii. Suma mijloacelor băneşti reprezintă un interes pentru...

Contabilitate Financiara - Contabilitatea Operatiilor de Trezorerie

1. ORGANIZAREA EVIDENŢEI ACTIVELOR CIRCULANTE BĂNEŞTI. FORME ŞI INSTRUMENTE DE DECONTARE Întreprinderile dispun de active circulante băneşti....

Contabilitatea Rezultatului Financiar

Introducere Este cunoscut faptul că funcţia de baza a contabilitaţii este aceea de a reflecta modul de gestionare, prin care contabilul prezintă...

Contabilitatea Trezoreriei

Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare pe care le face unitatea patrimoniala pentru procurarea mijloacelor banesti necesare...

Ai nevoie de altceva?