Conceptul de Guvernanță Corporativă

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6951
Mărime: 49.41KB (arhivat)
Publicat de: Adelaida Ungureanu
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA SPECIALIZAREA : Master Contabilitate – Audit intern in sistemul public si privat- anul I

Cuprins

  1. Conceptul de guvernanţă corporativă
  2. Introducere 2
  3. 1. Prezentare generală 4
  4. 2. Principiile guvernanţei corporative 6
  5. 3. Necesitatea guvernanţei corporative 15
  6. 4. Teoriile fundamentale în guvernanţa corporativă 16
  7. 5. Principalii factori care influenţează guvernarea corporativă 18
  8. Concluzii 21
  9. Bibliografie 23

Extras din referat

INTRODUCERE

Guvernare corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi actele constitutive, organigramele şi cadrul legislativ. Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul în care deţinătorii de acţiuni pot să asigure şi să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma investiţiilor lor.

Guvernanţă corporativă asigură îmbunătăţirea eficienţei economice şi stabilirea unui climat de investiţii interactiv.Guvernanţa corporativă este un concept cu o conotaţie foarte largă care include următoarele elemente:

• responsabilitatea managerilor pentru acurateţea informaţiilor din rapoartele financiare;

• existenţa termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară;

• comunicarea şi transparenţa totală asupra rezultatelor financiare;

• transparenţa auditului intern, a proceselor şi a auditului extern.

Guvernanţa corporativă descrie metodele şi sistemele folosite pentru conducerea organizaţiilor de toate tipurile şi mărimile, publice sau non-profit şi, de asemenea, companii din sectorul privat şi cele construite sub forma parteneriatelor. În acest sens, Sir Adrian Cadbury definea guvernanţa corporativă ca fiind „sistemul prin care companiile sunt îndrumate şi controlate” Guvernanţa corporativă este un concept care a intrat în literatura de specialitate şi în buna practică în domeniu în ultimele două decenii. Descrierea simplă de către Cadbury, ca modul în care organizaţiile sunt direcţionate şi conduse, conţine elemente de mare profunzime şi face trimitere la performanţă, care este o preocupare majoră a oricărei organizaţii..

Practic, guvernanţa corporativă este o încercare de implementare a unor sisteme de analiza riscurilor, verificare, evaluare, control care să contribuie la realizarea unui management eficient pentru funcţionarea acestora. Reformele instituţionale în domeniul guvernanţei corporative trebuie să fie încorporate rapid în cadrul de reglementare naţionala, afacerile, de asemenea, trebuie să se adapteze la noile cerinţe şi sa sporeasca mecanismele interne.

Mecanismele adecvate de protecţie a acţionarilor şi creditorilor se adăuga la eficienţa reglementării dreptului societăţilor comerciale, deoarece acestea reduc riscurile şi costurile implicate pentru cei care participă si fac afaceri cu companiile.

Normele stabilite în legislaţia primară pot oferi beneficii de certitudine, legitimitate democratica şi de obicei, posibilitati puternice de executare.

Guvernanţa Corporativă este o condiţie pentru stabilitatea economică;

- percepţia investitorilor asupra schimbării şi reformei economice;

- reforma instituţională (investitorii preferă ţările „bine guvernate”).

- responsabilităţi:

- volatilitatea pieţei, combinată cu presiunea din partea acţionarilor ţi nesiguranţa economică, vor crea premizele riscului ca top managementul să acţioneze incorect din punct de vedere etic.

Importanţa unui model eficient de guvernanţă coporativă care să controleze şi să evalueaze performanţa companiei, satisfăcând în acealşi timp nevoile tuturor parţiăor interesate ţi implicit creând valoare adăugată, va creste si mai mult.

Banca Mondială în definiţia dată guvernanţei corporative consideră că scopul acesteia este de a menţine echilibrul între obiectivele economice şi sociale, între cele comune şi individuale, ceea ce contribuie la încurajarea utilizării eficiente a resurselor şi responsabilizarea celor care le gestionează. Cuvintele cheie din definiţia guvernanţei corporative sunt „echilibru” şi „responsabilizare”.Punctul de vedere al Băncii Mondiale este în concordanţă cu concluziile Raportului Cadbury, respectiv: scopul guvernanţei corporative este de a aduce cât mai aproape interesele indivizilor, corporaţiilor şi societăţii.

Conceptul de guvernanţă corporativă

1. Prezentare generala

Termenul de „guvernanţă” în româneşte este sinonim cu termenul de „administrare/procese de administrare”. De asemenea, în vocabularul limbii române există şi termenul de „guvernanţă” care înseamnă „conducere” şi care implică toate activităţile din cadrul unei entităţi care intră în sfera managementului.

Preview document

Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 1
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 2
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 3
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 4
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 5
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 6
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 7
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 8
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 9
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 10
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 11
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 12
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 13
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 14
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 15
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 16
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 17
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 18
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 19
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 20
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 21
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 22
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 23
Conceptul de Guvernanță Corporativă - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Conceptul de Guvernanta Corporativa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o...

Audit Intern Versus Audit Extern

INTRODUCERE Cuvântul de origine latină, audit, provine de la auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Auditul este verificarea profesională a...

Guvernanță corporativă în România

In literatura de specialitate nu regasim o definitie unanim acceptata, insa se poate afirma ca guvernanta corporativa este reprezentata de...

Modele și Practici de Guvernanță a Întreprinderilor Românești

Introducere Termenul “corporate governance” desemnează ansamblul de reguli prin care o companie este condusă şi controlată. Guvernanţa...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate managerială

Contabiliatatea manageriala reprezinta o componenta a sistemului contabil care furnizeaza informatii pertinet e diferitilor factori de decizie dn...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Modele de guvernanță corporativă în România. Studiu de caz - SC Biofarm SA

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea...

Sistemul Decizional al Managementului Financiar

REZUMAT În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a...

Necesitatea sistemului de guvernare a întreprinderii

1. NECESITATEA SISTEMULUI DE GUVERNARE A INTREPRINDERII Ce inseamna conceptul de guvernare? Conceptul de guvernanta corporativa poate fi definit...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la SC Amonil SA Slobozia

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE EVOLUEAZĂ S.C. AMONIL S.A. SLOBOZIA 1.1. Date de identificare Amonil S.A. Slobozia este...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la Teraplast SA

Cap. I Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează Teraplast S.A. 1.1 Date de identificare Teraplast S.A. face parte din grupul...

Guvernanță corporativă în cadrul Nokia

Capitolul 1. Guvernarea Corporativă – aspecte conceptuale 1.1. Conceptul de guvernanţă corporativă Termenul de guvernanţă a fost folosit iniţial...

Ai nevoie de altceva?