Consideratii Privind Trezoreria

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consideratii Privind Trezoreria.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Trezoreria unei întreprinderi însumeaza resursele lichide compuse din: numerar în casierie, disponibil la banci, titluri de plasament, credite bancare contractate pe termen scurt si alte valori de trezorerie. Trezoreria reflecta atât rezultatele pozitive , cât si cele negative ale activitatii intreprinderii, precum si deciziile legate de echilibrul financiar.

Obiectivele trezoreriei urmaresc urmatoarele:

- asigurarea permanenta a capacitatii de plata a întreprinderii prin sincronizarea încasarilor cu platile si asigurarea unui echilibru financiar corespunzator:

- protejarea activelor ;I pasivelor ]mpotriva riscurilor, ]n special a riscurilor financiare, a riscurilor de schimb, a riscurilor legate de dobânda, a riscurilor client si furnizor, a riscurilor de plata;

- asigurarea celei mai eficcace utilizari a resurselor financiare obtinând cele mai bune randamente ale fondurilor investite, reducând la minimum lichiditatile neutilizate si reducând costurile tranzactiei.

În structura trezoreriei se include urmatoarele:

Investitiile financiare pe termen constau în: actiuni proprii, actiuni, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate si varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt Conturile la banci sunt reprezentate de: valori de încasat (cecuri si efecte de încasat, efecte remise spre scontare); conturi curente la banci (conturi la banci în lei si în valuta, sume în curs de decontare); dobânzi (de platit, de încasat), credite bancare pe termen scurt si dobânzi aferente.

Casa include: casa (în lei, în valuta); alte valori (timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie, alte valori).

- Acreditivele sunt disponibilitatile în lei sau în valuta, pastrate într-un cont bancar distinct, la dispozitia furnizorului. Din acest cont urmeaza a se efectua plati catre furnizor, pe masura livrarii de marfuri, executarii de lucrari sau prestarii de servicii (garantia platii). Se utilizeaza în special în comertul international.

Viramentele interne reprezinta transferurile disponibilitatilor între conturile de trezorerie.

1.2 Elemente ale situatiei fluxurilor de trezorerie

Potrivit IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie, elementele unei situatii a fluxurilor de numerar sunt: numerarul, echivalente de numerar, fluxurile de numerar, activitatile de exploatare, activitatile de investitii, activitatile de finantare.

Numerarul este reprezentat de numerarul în casa si de depozitele platibile la cerere (disponibilul în cont). Prin urmare, numerarul înseamna banii la care societatea poate avea acces imediat. Realizarea decontarilor prin intermediul numerarului asigura rapiditate si siguranta în efectuarea operatiunilor (pentru furnizori), dar prezinta si dezavantajele utilizarii unui volum mare de lichiditati si nesigurantei transferului fizic.

Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt si extrem de lichide care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar. Investitiile vor fi clasificate, în mod normal, în echivalente de numerar doar atunci când ele au o perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin de la data achizitiei. Prin urmare investitiile de capital vor fi excluse din aceasta categorie.

Fluxurile de numerar sunt reprezentate de iesirile si de intrarile de numerar sau de echivalent de numerar ale întreprinderii.

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de venit ale întreprinderii. Acestea constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar, deoarece ilustreaza succesul înregistrat de activitatile desfasurate în generarea unor fluxuri de numerar suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si realizarea de noi investitii, fara ca întreprinderea sa fie nevoita sa apeleze la surse externe de finantare.

Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare:

- încasari de numerar din vânzarea de bunuri materiale, prestarea de servicii, din redevente, onorarii,comisioane si alte venituri;

- platile în numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;

- platile în numerar efectuate catre si în numele angajatilor;

- platile în numerar de impozite si taxe;

- încasarile si platile în numerar provenite din contractele încheiate în scopuri de plasament sau tranzactionare;

- platile si încasarile generate de cumpararea si vânzarea titlurilor de tranzactionare si plasament;

- platile în numerar sau restituirile de impozit pe profit, daca nu pot fi identificate ca activitati de investittii sau finantare;

- avansurile în numerar si creditele acordate sunt, de regula, activitati de exploatare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consideratii Privind Trezoreria.doc

Alte informatii

LUCRAREA ABORDEAZA TREZORERIA INTREPRINDERII IN SPECIAL FLUXURILE DE TREZORERIE CA INSTRUMENT AL ANALIZEI FINANCIARE