Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4768
Mărime: 321.33KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lacramioara Ionescu

Extras din document

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în contabilitate, constituind şi obiective generale ale acestui domeniu, obiective care se pot realiza numai prin acţiunea de normalizare a acestuia. Principalele cerinţe ale procesului reformei contabile contemporane la nivel mondial sunt: normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi internaţionalizarea contabilităţii.

IFRS au fost create şi adoptate ca un sistem de reguli de raportare financiară orientat către piaţa de capital. Efectul trecerii la IFRS diferă de la ţară la ţară şi de la companie la companie. Unul dintre cele mai importante efecte ale trecerii la IFRS se reflectă în relaţiile legale ale companiilor. În mod evident, companiile trebuie să facă prezentările corespunzătoare pentru deţinătorii de interese, pentru a explica aşa cum se cuvine modificările şi impactul acestora. Cei care întocmesc proiectele trebuie să examineze utilizarea „modificărilor adverse semnificative” în contextul afacerilor ale căror venituri pot face obiectul unei volatilităţi contabile. Contractele privind datoriile, capitalurile proprii şi leasingul financiar pot necesita o restructurare datorată modificărilor neanticipate în rezultatele de raportare apărute din utilizarea IFRS.

Problemele contabile majore care afectează combinările de întreprinderi şi elaborarea situaţiilor financiare consolidate sau combinate sunt: recunoaşterea şi măsurarea corespunzătoare a activelor şi datoriilor entităţilor care se combină cât şi eliminarea soldurilor şi tranzacţiilor dintre companii la elaborarea situaţiilor financiare consolidate. În referenţialul elaborat de IASB există anumite standarde contabile şi de raportare, care vizează direct conturile consolidate, printre care se află şi IAS 27 „Situaţiile financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale” care vizează perimetrul de consolidare şi consolidarea prin metoda integrarii globale.

Termenii utilizaţi, în IAS 27 şi semnificaţia lor sunt:

• consolidare contabilă = procesul de combinare a situaţiilor financiare ale unei societăţi mamă şi a uneia sau mai multor filiale distincte sau separate în mod legal;

• perimetrul de consolidare = frontiera care delimitează subansamblurile ce au între ele legături destul de strânse, de o aşa manieră încât consolidarea situaţiilor financiare să aibă sens;

• achiziţie = o combinare de întreprinderi în care o entitate (achizitorul) obţine controlul asupra activelor nete şi operaţiunilor unei alteia (entitatea achiziţionată) în schimbul unui transfer de active, angajare de datorii sau emitere de acţiuni;

• combinare de întreprinderi = aducerea împreună a unor întreprinderi separate într-o entitate economică, ca urmare a obţinerii de către o întreprindere a controlului asupra activelor nete şi operatiunilor unei alteia;

• combinare = orice tranzacţie prin care o întreprindere obţine controlul asupra activelor şi bunurilor unei alte întreprinderi, indiferent de forma întreprinderii care reiese din tranzacţia de combinare;

• situaţii financiare consolidate = situaţiile financiare ale unui grup prezentate ca acelea ale unei întreprinderi unice;

• control (pentru scopul acestui standard) = autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi, în scopul obţinerii de beneficii din activităţile acesteia;

• grup = o societate mamă şi filialalele acesteia;

• interes minoritar = acea parte a rezultatului net (din profit sau pierdere) şi din activul net ale unei filiale, atribuibilă participaţiilor la capitalurile proprii, care nu sunt deţinute, direct sau indirect, prin filiale, de catre societatea – mamă;

• societate mamă = o entitate care are una sau mai multe filiale;

• filiala = o entitate, inclusiv o entitate fără personalitate juridică, cum ar fi un parteneriat, care este controlată de o altă entitate (societate - mamă).

Toate combinările de întreprinderi sunt, în scopuri contabile, considerate a fi achiziţii, prin care o entitate (societate mamă) preia controlul managerial al celeilalte entităţi sau asupra activelor şi datoriilor acesteia. Aceasta este independentă de forma legală a combinării de întreprinderi. Astfel, două entităţi se pot consolida pentru a crea o a treia întreprindere. În mod alternativ, o entitate poate achiziţiona, contra numerar sau capital, capitalul unei alte întreprinderi, ceea ce poate fi urmat sau nu de o fuziune oficială a entităţii achiziţionate în entitatea care achiziţionează. În alte cazuri, o entitate poate pur şi simplu să achiziţioneze activele altei entităţi, cu sau fără asumarea datoriilor ei. O întreprindere poate intra, însă şi într-un acord conform căruia o altă entitate să-i gestioneze activele şi datoriile.

Preview document

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 1
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 2
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 3
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 4
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 5
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 6
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 7
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 8
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 9
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 10
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 11
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 12
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 13
Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrarii Globale.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Studiu de Caz Privind Intocmirea si Prezentarea Bilantului Contabil Consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Evoluția Activității de Creditare în România în Contextul Crizei Financiare Actuale

1. Criterii generale : Ultimii ani au fost foarte zguduiți din punct de vedere economic de una dintre cele mai mari crize economice. 1Criza este...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Primele publicări de conturi consolidate s-au realizat în Statele Unite, încă de la începutul secolului trecut. Structurile economice,...

Sisteme Contabile in alte Tari

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Descrierea Operatiunilor de Consolidare Propriu-Zisa

CAPITOLUL I I. MODALITATI, TEHNICI SI ETAPELE CONSOLIDARII I.1 MODALITATI SI TEHNICI DE CONSOLIDARE Performanţele, evoluţia şi prezentarea...

Normalizarea Contabilitatii - Organisme de Normalizare si Reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Sisteme Contabile Comparate - SC Carrefour România SA

S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. - Societate pe actiuni cu sediul social in BUCURESTI, SECTOR 6, B-DUL TIMISOARA , NR. 26 Z, CLADIREA ANCHOR PLAZA,...

Ai nevoie de altceva?