Contabilitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. DATE DESPRE INSTITUȚIILE PUBLICE 3
2. ORDONATORII DE CREDITE 4
3. REGISTRE 6
4. FORMULARE 7
BIBLIOGRAFIE 10

Extras din document

1. DATE DESPRE INSTITUȚIILE PUBLICE

Instituțiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul își îndeplinește funcțiile sale. De asemenea, procesele economice în economia de piață, precum și în alte tipuri de economii, sunt influențate de stat prin intermediul sectorului public.

Conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice structura instituțiilor publice ce funcționează în România sunt:

- Parlamentul;

- Administrația Prezidențială;

- ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice;

- alte autorități publice;

- instituțiile publice autonome precum si instituțiile din subordinea lor, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.

Instituțiile publice, cuprind:

- autoritățile unităților administrativ-teritoriale,

- instituțiile publice si serviciile publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.

Instituțiile publice se pot grupa după mai multe criterii, astfel:

a) după natura activității:

- instituții de administrație publică - sunt instituții de interes central sau local care exercită puterea executivă: Guvernul, ministerele, primăriile, aparatul executiv din consiliile județene;

- instituții de specialitate cu caracter funcțional - sunt instituțiile din domeniile învățământ, cercetare, juridic, financiar fiscal, cultural, de apărare si ordine publică, sănătate;

- instituții deliberative - sunt instituții care reprezintă puterea legislativă la nivel central si local: Parlamentul, consiliile locale si partea deliberativă a C.J.

b) după sfera de interes:

- instituții de interes național - instituții care desfăsoară activități cu impact la nivel național;

- instituții de interes local - instituții care desfăsoară activități cu impact la nivel local: județe sau unitate administrativ-teritorială.

c) după statutul juridic:

- instituții cu personalitate juridică, adică instituții cu patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri si cheltuieli, întrețin relații cu terții, conduc contabilitate proprie. Conducătorii acestor instituții au calitatea de ordonatori de credite bugetare.

- instituții fără personalitate juridică, sunt instituții care funcționează ca entități distincte în subordinea sau pe lângă instituții cu personalitate juridică dar nu conduc contabilitate proprie si nu au cont curent la trezorerie (grădinițe, facultăți, clinici universitare) iar conducătorii lor nu au calitatea de ordonatori de credite.

d) după nivelul ierarhic:

- instituții ierarhic superioare, ce au competențe si drepturi sporite în desfăsurarea activității, în repartizarea si folosirea fondurilor;

- instituții ierarhic inferioare, ce au acces la mijloace bugetare pentru nevoile lor numai prin intermediul instituțiilor ierarhic superioare.

e) după regimul de finanțare:

- instituții finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, după caz;

- instituții finanțate din venituri proprii si subvenții acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale;

- instituții finanțate integral din venituri proprii.

2. ORDONATORII DE CREDITE

Ordonatorii de credite sunt conducătorii instituțiilor publice care au competențe și responsabilități în elaborarea și executarea bugetului și a modului de gestionare a patrimoniului instituției.

În funcție de competențele pe care le au în repartizarea și utilizarea creditelor, ordonatorii de credite pot fi principali, secundari sau terțiari.

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale sunt:

- miniștrii și conducătorii organelor centrale care sunt ordonatori principali ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale sau bugetelor fondurilor speciale;

- președinții consiliilor județene, primarul general al capitalei, primarii sectoarelor municipiului București, și primarii municipiilor, orașelor, comunelor, care sunt ordonatori principali de credite pentru bugetele locale.

Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop.

Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele și condițiile delegării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate.docx

Bibliografie

1. Anișoara Băbălău, Drept financiar, Editura Sitech, Craiova, 2012;
2. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, M.O. nr. 597/2002 modificată și completată;
3. OMFP 1917/2009, M.O. 513/2009;
4. Legea contabilității nr. 82/1991, M.O. 454/2008;
5. Internet.