Contabilitate Aprofundata

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3037
Mărime: 30.90KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Cinci persoane, P1, P2, P3, P4 si P5, care în data de 10.XI.N hotarasc demararea procedurilor pentru constituirea unei societati pe actiuni, S.C. Model S.A. Obiectul de activitate al acestei întreprinderi îl va constitui productia si comercializarea produselor de mobilier tapisat.

Administrarea S.C. MODEL S.A. se va efectua de catre actionarul P2 numit prin actul constitutiv pe o perioada de 4 ani. Acesta va raspunde solitar fata de societate pentru: realitatea varsamintelor efectuate de actionari, existenta reala a dividendelor platite, existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, îndeplinirea întocmai a hotarârilor AGA, etc. Remuneratia administratorului, stabilita prin actul constitutiv, este de 650 lei/luna.

De asemenea, pentru supravegherea gestiunii societatii, verificarea legalitatii întocmirii situatiilor financiare si concordanta acestora cu registrele, controlul regularitatii tinerii registrelor, verificarea conformitatii evaluarii patrimoniale cu regulile stabilite pentru întocmirea situatiilor financiare, constatarea depunerii regulate a garantiei de catre administrator etc, întreprinderea mentionata numeste, pe o perioada de trei ani, urmatorii 3 cenzori externi: C1, C2, C3, din care unul este expert contabil –C1. Fiecare cenzor al întreprinderii va fi indemnizat cu o suma fixa de 550 lei/luna.

Operatiuni de constituire

Pentru ca societatea sa dobândeasca personalitate juridica necesara exercitarii drepturilor si asumarea de raspunderi în relatiile cu tertii, este necesara parcurgerea unei anumite proceduri, astfel:

actul constitutiv al societatii, în care este prevazut un capital social format din 9.600 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/act., va fi autentificat la notariat, în data de 10.XI.N, ocazie cu care P1 plateste din banii proprii taxa de legalizare în valoare de 75 lei.

Preview document

Contabilitate Aprofundata - Pagina 1
Contabilitate Aprofundata - Pagina 2
Contabilitate Aprofundata - Pagina 3
Contabilitate Aprofundata - Pagina 4
Contabilitate Aprofundata - Pagina 5
Contabilitate Aprofundata - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • a
    • Centralizator.doc
    • operatiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Contabilitate Aprofundata

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate Aprofundata - Lichidarea si Dizolvarea Societatii Comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate Aprofundata

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?