Contabilitate Aprofundata

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitate Aprofundata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 6 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Extras din document

Cinci persoane, P1, P2, P3, P4 si P5, care în data de 10.XI.N hotarasc demararea procedurilor pentru constituirea unei societati pe actiuni, S.C. Model S.A. Obiectul de activitate al acestei întreprinderi îl va constitui productia si comercializarea produselor de mobilier tapisat.

Administrarea S.C. MODEL S.A. se va efectua de catre actionarul P2 numit prin actul constitutiv pe o perioada de 4 ani. Acesta va raspunde solitar fata de societate pentru: realitatea varsamintelor efectuate de actionari, existenta reala a dividendelor platite, existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, îndeplinirea întocmai a hotarârilor AGA, etc. Remuneratia administratorului, stabilita prin actul constitutiv, este de 650 lei/luna.

De asemenea, pentru supravegherea gestiunii societatii, verificarea legalitatii întocmirii situatiilor financiare si concordanta acestora cu registrele, controlul regularitatii tinerii registrelor, verificarea conformitatii evaluarii patrimoniale cu regulile stabilite pentru întocmirea situatiilor financiare, constatarea depunerii regulate a garantiei de catre administrator etc, întreprinderea mentionata numeste, pe o perioada de trei ani, urmatorii 3 cenzori externi: C1, C2, C3, din care unul este expert contabil –C1. Fiecare cenzor al întreprinderii va fi indemnizat cu o suma fixa de 550 lei/luna.

Operatiuni de constituire

Pentru ca societatea sa dobândeasca personalitate juridica necesara exercitarii drepturilor si asumarea de raspunderi în relatiile cu tertii, este necesara parcurgerea unei anumite proceduri, astfel:

actul constitutiv al societatii, în care este prevazut un capital social format din 9.600 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/act., va fi autentificat la notariat, în data de 10.XI.N, ocazie cu care P1 plateste din banii proprii taxa de legalizare în valoare de 75 lei.

Fisiere in arhiva (2):

  • a
    • Centralizator.doc
    • operatiuni.doc