Contabilitate Consolidata

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Contabilitate Consolidata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionescu Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Un grup = un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie, numit lider de grup.

Grupul formează o entitate economică. El nu are personalitate juridică.

Noţiunea de grup îmbracă o formă extinsă şi o formă restrânsă.

Noţiunea de grup

În forma extinsă un grup este format dintr-un lider de grup (societatea mamă) şi filiale sau după caz, asocieri în participaţie şi întreprinderi asociate;

În forma restrânsă un grup este format din societatea mamă şi filialele sale.

Societatea mamă sau liderul de grup este entitatea care controlează celelalte entităţi care formează grupul de o manieră exclusivă (> 50% din capitalul filialei) sau uneori sub forma unei influenţe semnificative.

O filială este o întreprindere controlată de o altă întreprindere, numită societate-mamă.

Termenul de control în consolidare

Noţiunea de control trebuie înţeleasă în sensul anglo-saxon şi nu în sensul francez.

Anglo-saxon – controlul = puterea de a dirija politicile de exploatare şi financiare ale unei entităţi;

Francez – controlul = verificare şi supraveghere;

În materie de consolidare, controlul poate îmbrăca forma controlului exclusiv şi a controlului conjunctiv.

Controlul exclusiv în consolidare

Controlul exclusiv se poate realiza ca un control de drept sau un control de fapt.

În sistem IAS/IFRS controlul exclusiv de fapt apare atunci când se îndeplineşte una dintre următoarele circumstanţe:

Societatea mamă posedă mai mult de 50% din drepturile de vot, ca urmare a unui acord cu alţi investitori. Uzanţele arată că în principiu M ar tebui să deţină totuşi > 40% din drepturile de vot;

M să realizeze în fapt dirijarea politicilor de exploatare şi financiare ale filialelor;

M să influenţeze majoritar consiliile de administraţie ale F, adică să aibă influenţă asupra membrilor sau ai unui organ de conducere echivalent;

M să aibă majoritar membrii în CA având puterea de a reuni majoritatea drepturilor de vot în consiliu.

Controlul conjunctiv (concomitent)

În contabilitatea grupurilor de societăţi apare şi situaţia în care 2 sau mai multe societăţi îşi împart controlul (joint control) asupra unei entităţi care poartă numele de asociaţie în participaţie.

Societăţile care controlează împreună o altă societate se numesc societăţi controlante.

Controlul conjunctiv are 2 caracteristici esenţiale:

un număr limitat de acţionari îşi împart controlul;

un acord contractual.

Influenţa notabilă (significant influence)

Influenţa notabilă, în viziunea IASB = puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare şi de exploatare ale unei întreprinderi, fără ca totuşi să se exercite un control asupra acestor decizii.

Dacă un investitor deţine, direct sau indirect, prin filialele sale, în principiu între 20% şi 50% din drepturile de vot, dar insuficient pentru a exercita un control exclusiv sau conjunctiv, într-o întreprindere, se presupune că acesta exercită o influenţă notabilă.

O întreprindere asociată (an associate) = o întreprindere în care investitorul are o influenţă notabilă şi care nu este nici filială, nici asociere în participaţie.

Standarde şi reglementări privind consolidarea conturilor

Directiva a 7-a europeană;

IAS 27 “Situaţii financiare consolidate şi individuale”

IAS 28 “Investiţii în întreprinderi asociate”

IAS 31 “Interese în asociaţiile în participaţie”

IFRS 3 “Grupări de întreprinderi” care înlocuieşte vechiul standard IAS 22

Procentajul de control şi procentajul de interes

Procentajul de control al M într-o F este dat de numărul drepturilor de vot de care dispune M în AGA a filialei.

P.C. permite să se determine metoda de consolidare de aplicat.

Procentajul de interes exprimă partea din capital deţinută de M, direct sau indirect, în fiecare societate consolidată. Serveşte calculului părţii lui M în capitalul şi rezultatul fiecărei societăţi din ansamblul consolidat.

Principiu de calcul

P.C. se determină prin adunarea procentajului de control deţinut în mod direct, de întreprinderea consolidantă şi procentajele de control deţinute de toate întreprinderile pe care M le consolidează de o manieră exclusivă; P.C. deţinute de întreprinderile controlate în mod conjunctiv sau aflate sub influenţă notabilă nu trebuie să fie reţinute.

P.I. se obţine prin multiplicarea procentajelor de deţinere ale fiecărei societăţi care constituie lanţul, adunându-se procentajele rezultate din diferitele înmulţiri, pentru fiecare lanţ al filiaţiei.

Corelaţia natura controlului – metoda de consolidare

Control exclusiv – filială – integrarea globală

Control conjunctiv (concomitent) – asociere în participaţie – integrarea proporţională

Influenţă notabilă – întreprindere asociată – punerea în echivalenţă

Perimetrul de consolidare

Perimetrul de consolidare = încojoară toate societăţile asupra cărora întreprinderea consolidantă exercită un control exclusiv, un control conjunctiv sau concomitent sau o influenţă notabilă;

A defini perimetrul de consolidare înseamnă a stabili ce societăţi vor fi reţinute în ansamblul consolidat;

În urma revizuirii IAS în anul 2003, filialele care exercită activităţi diferite de cele ale grupului nu mai sunt excluse de la consolidare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Consolidata.doc